Participatie

Jongerenparticipatie is het actief betrekken van kinderen en jongeren bij beslissingen over en vormgeving van de samenleving, het beleid e.a.. Het impliceert dat kinderen en jongeren serieus genomen worden.


De Ambrassade kiest voor een stevige positie van kinderen en jongeren in onze maatschappij, omdat hun perspectief zijn eigen recht heeft. Wij strijden voor een samenleving waarin kinderen en jongeren hun leven in handen kunnen nemen en vinden het belangrijk dat jongeren zich bewust zijn van de invloed die ze hebben op hun eigen leefomgeving.

We geloven dat participeren aan de samenleving  een fundamenteel recht is van iedereen. Dus ook van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren zijn volwaardige burgers, vol kracht en potentieel. Ze zijn de ervaringsdeskundigen in het jong zijn en hebben een duidelijke verwachtingen naar de toekomst. Kinderen en  jongeren moeten de kansen en instrumenten krijgen en de nodige verantwoordelijkheid om die rol op te kunnen nemen. Door het opzetten van doelgerichte participatietrajecten met kinderen en jongeren houden we de vinger aan de pols en brengen hun noden, dromen en verlangens in kaart.

De Ambrassade verzekert en ondersteunt de werking van de Vlaamse Jeugdraad. Samen ondersteunen wij kinderen en jongeren in hun mogelijkheden om hun mening te vormen en te uiten. Individueel en in groep. De jeugdwerkorganisaties geven kinderen en jongeren een plek om vanuit hun eigen wensen jong te zijn. Samen met de Vlaamse Jeugdraad betrekken we de jeugdwerkorganisaties bij het vertolken van wat kinderen en jongeren willen.

Nieuws

Het grootste jeugdwerkcongres ooit (save the date: 12 juni '18) krijgt vandaag al een uniek participatief traject voor jeugdwerkers. Al eens een reflectie gedeeld op jeugdwerkwerkt.be over...
Vandaag, op de inspiratiedag Wereldspelers, presenteren we jou 10 beleidsaanbevelingen voor meer vrijetijdskansen voor jonge nieuwkomers. WERELDSPELERS Twee jaar geleden bereikten ons via de media...
Op maandag 13 november lanceerde Konekt zijn nieuwe campagne InclusieVR. Dat is de start van de campagne die verenigingen aanzet om stappen naar inclusie te zetten en een wereld van verschil te maken voor mensen met een beperking.