Cultuur

Cultuur is een universeel recht van alle kinderen en jongeren. Steeds meer experten en beleidsmakers erkennen het belang van kunst- en cultuurervaringen voor de zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling van jong en oud, individueel en in groepsverband. En als het gaat om de vraag wanneer we het best met kunst en cultuur in aanraking komen, is het devies: ‘hoe vroeger hoe beter’.


De Ambrassade wil de brug tussen jongeren en de wereld van kunst en cultuur helpen verstevigen. Ook wij geloven in het individuele en maatschappelijk belang van culturele competenties en creativiteit. Maar de waarde van kunst en cultuur an sich en het plezier van cultuurbeleving zien we hierbij niet over het hoofd. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren hun culturele competenties in de eerste plaats zélf verder willen ontwikkelen. Cultuur voor kinderen en jongeren is immers niet alleen wat volwassenen hen aanbieden, het gaat evenzeer over de manier waarop ze er kunnen en willen aan deelnemen of -hebben. Hen hierover horen, en weten wat hen hierin stimuleert, of net niet, is voor ons essentieel.

Heel wat jeugd(werk)organisaties zetten in op het toeleiden naar, en aanbieden van cultuur. We ondersteunen hen door kennis- en expertisedeling over de sectoren heen, te stimuleren en faciliteren. Daarnaast wil De Ambrassade − samen met diverse actoren en organisaties − bijdragen tot het wegwerken van de beleidsmatige versnippering inzake cultuureducatie om tot een betere afstemming tussen beleidsdomeinen en -niveaus te komen. 

Nieuws

Driewerf hoera! Ons nieuwe ambras magazine is er. Wat kan je lezen in het gloednieuwe magazine? * "Geen ambras maken, hé" - Eva heet je welkom * Gewoon doen, dat spreekt vanzelf - Een wereldspeler...
Ongeveer een jaar geleden, op 4 april 2016 om precies te zijn, lanceerden we met veel toeters en bellen het project 'Wereldspelers - jeugdwerk zonder grenzen'. Maar wat gebeurde er allemaal in dat afgelopen jaar op Wereldspelersvlak? Je leest het hier!
Op vrijdag 24 februari organiseert De Ambrassade ism een aantal partners de tweede editie van DigIT Up . DigIT-up geeft je de kans om een digitale actie uit te spitten. Do-IT met een tool die je...