Cultuur

Cultuur is een universeel recht van alle kinderen en jongeren. Steeds meer experten en beleidsmakers erkennen het belang van kunst- en cultuurervaringen voor de zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling van jong en oud, individueel en in groepsverband. En als het gaat om de vraag wanneer we het best met kunst en cultuur in aanraking komen, is het devies: ‘hoe vroeger hoe beter’.


De Ambrassade wil de brug tussen jongeren en de wereld van kunst en cultuur helpen verstevigen. Ook wij geloven in het individuele en maatschappelijk belang van culturele competenties en creativiteit. Maar de waarde van kunst en cultuur an sich en het plezier van cultuurbeleving zien we hierbij niet over het hoofd. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren hun culturele competenties in de eerste plaats zélf verder willen ontwikkelen. Cultuur voor kinderen en jongeren is immers niet alleen wat volwassenen hen aanbieden, het gaat evenzeer over de manier waarop ze er kunnen en willen aan deelnemen of -hebben. Hen hierover horen, en weten wat hen hierin stimuleert, of net niet, is voor ons essentieel.

Heel wat jeugd(werk)organisaties zetten in op het toeleiden naar, en aanbieden van cultuur. We ondersteunen hen door kennis- en expertisedeling over de sectoren heen, te stimuleren en faciliteren. Daarnaast wil De Ambrassade − samen met diverse actoren en organisaties − bijdragen tot het wegwerken van de beleidsmatige versnippering inzake cultuureducatie om tot een betere afstemming tussen beleidsdomeinen en -niveaus te komen. 

Nieuws

Vandaag, op de inspiratiedag Wereldspelers, presenteren we jou 10 beleidsaanbevelingen voor meer vrijetijdskansen voor jonge nieuwkomers. WERELDSPELERS Twee jaar geleden bereikten ons via de media...
“De kinderen van de Chiro hebben mij Nederlands geleerd. In de jeugdbeweging word je gedropt in de oer-Vlaamse cultuur." Op 28 november komt Khalifeh meer vertellen over de rol die jeugdwerk kan spelen in het integratieproces van nieuwkomers.
Telt de stem van jongeren nog wel? Vlaamse Jeugdraad onderzoekt hoe jongeren de politieke agenda van de toekomst zien De Vlaamse Jeugdraad zet de grootste Vlaamse jongerenbevraging sinds tijden op...