[anysurfer.logo]

Aan de slag met de toolbox diversiteit

Aan de slag met de toolbox diversiteit

Jeugdwerk   |  28 MAART 2019
Toolbox Diversiteit

De Toolbox Diversiteit is er! Na een lang en intensief proces met onze werkgroep diversiteitsbeleid verzamelden we tools en methodieken om te werken aan diversiteit in je (jeugd)organisatie. De Toolbox is een website binnen deze Ambrassade website met een mix aan expertise met betrekking tot werken in/en met diversiteit.

Toolbox Diversiteit? 

Deze website helpt jou en je organisatie op weg naar een inclusievere jeugdwerking. Je vindt er allerlei tools, methodieken en werkvormen op maat van diversiteitsmedewerkers. We behandelen er tal van thema’s die het werken met diverse kinderen en jongeren vergemakkelijkt. Wil je je jeugdwerking laagdrempeliger maken, dan kan je in deze toolbox enkele methodieken terugvinden. Je vindt hier antwoorden terug op onderstaande vragen:

 • Hoe overtuig je je leidinggevende over het belang van diversiteit? Wij geven je enkele tips uit veranderingsmanagement mee.
 • Hoe laat ik meer diverse stemmen aan het woord? Wij geven jouw do’s en don’ts mee.
 • Wat moet ik weten over racisme, intersectionaliteit, vluchtproblematiek, armoede…? We inspireren je over elk van deze thema’s.

Voor wie is deze toolbox?

 • Diversiteitsmedewerkers & (bovenlokale) jeugdwerkers
 • Andere geïnteresseerde medewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
 • Geïnteresseerde professionals die rond diversiteit werken, uit allerlei beleidsdomeinen.  

Wat bedoelen we met diversiteit?

Wie ‘diversiteit’ opvolgt merkt dat deze term zeer breed kan gaan. Met het jeugdwerk hebben we hier getracht om een meer specifieke invulling aan het begrip te geven. We leggen de focus op meer diepgaande of fundamentele verschillen in de levensomstandigheden waarin kinderen en jongeren opgroeien. De verschillende levensomstandigheden en referentiekaders leiden tot breuklijnen en zitten vertaald in ‘doelgroepen’ of ‘kansengroepen’. Met het jeugdwerk beschrijven we de volgende doelgroepen: 

 • Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede
 • Kinderen en jongeren met een beperking
 • Laaggeschoolde jongeren
 • Kinderen en jongeren met een migratieachtergrond
 • Holibi’s en transgenders 

Aan de slag!

Er is nu heel wat materiaal om je zoektocht naar een inclusieve werking te realiseren:

Genoeg materiaal om met jouw organisaties nog meer kinderen en jongeren te gaan bereiken. Het is nu aan jou, Yes you can! 

Wie heeft er mee aan gewerkt?

De input van de Toolbox werd verzameld door de werkgroep diversiteitsbeleid van De Ambrassade onder begeleiding van Pieter Verbanck (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) en Kris De Visscher (Demos). Don Pandzou van De Ambrassade en Kris De Visscher van Demos schreven het leeuwendeel van de teksten.

Verschillende jeugdwerkorganisaties zorgden voor bijkomende input: extra informatie, ‘good- en bad practices’, expertise en/of beeldmateriaal: Tumult, Stampmedia, Uit De Marge/CMGJ, Graffiti, Jeugd, Cultuur en Wetenschap, JINT, UNIA, vzw Oranje, PAJ, Jeugdwerk Voor Allen, Konekt, Wel Jong Niet Hetero, Bataljong, VDS, Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Formaat, Partage en Couleurs, ROJM en BAZZZ.  

Met de visienota diversiteit in/en het jeugdwerk, het masterplan diversiteit én de toolbox diversiteit ligt er genoeg op tafel om aan de slag te gaan met diversiteit in jouw jeugdorganisatie: