[anysurfer.logo]

Leernetwerk diversiteit (mei 2019)

Leernetwerk diversiteit (mei 2019)

jeugdwerkondersteuning   |  14 MEI 2019 | 10:00-16:00
leernetwerk diversiteit mei 2019

Met dit leernetwerk brengen we collega’s uit het jeugdwerk en andere sectoren samen rond inhoudelijke diversiteitsvraagstukken. We kiezen samen een onderwerp dat we uitdiepen waarbij we werken vanuit onze dagelijkse realiteit. Deze leernetwerken worden georganiseerd door De Ambrassade i.s.m. met het Departement Cultuur, Jeugd & Media.

Aanpak

De focus van het leernetwerk ligt vooral op de uitwisseling van goede praktijken en het uitwisselen over fenomenen in de samenleving. Op deze manier willen we het netwerk van organisaties versterken en een springplank maken naar verdere domein-overschrijdende samenwerkingen.

Zou je graag weten hoe andere gelijkaardige collega’s in de sector en/of andere relevante sectoren jouw cases zouden aanpakken? Wil je ervaringen uitwisselen rond het thema diversiteit en samen met collega’s op zoek gaan naar oplossingen? Ben je op zoek naar een aantal kapstokken om echt werk te maken van diversiteit in én met jouw organisatie? Dan is dit leernetwerk diversiteit iets voor jou.

We verdiepen ons iedere bijeenkomst in een specifiek thema met inspiratie zowel vanuit de theorie als de praktijk.

Doelgroep

 • Diversiteitsmedewerkers
 • Andere geïnteresseerde medewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
 • Geïnteresseerde professionals die rond diversiteit werken, uit allerlei beleidsdomeinen

Don          Pandzou
Don Pandzou
 • Beleidsmedewerker armoede en superdiversiteit
 • locatie nog te bepalen

€ 30 (sociaal tarief)

€ 50 (standaardtarief)

€ 75 (solidariteitstarief)

 • 14 MEI 2019 | 10:00-16:00