[anysurfer.logo]

Werkgroep diversiteitsbeleid

Werkgroep diversiteitsbeleid

Kracht van Diversiteit

Superdiversiteit is een realiteit in onze steeds veranderende omgeving. Vooral in stedelijke gebieden, maar ook meer en meer in landelijke gebied krijgen we te maken met superdiversiteit. Dit dwingt ons om onze eigen fundamenten en vanzelfsprekendheden in vraag te stellen en met andere ogen te leren kijken naar de sociale realiteit. Deze uitdaging brengt vragen met zich mee waar we dringend een antwoord op moeten zoeken. 

Net zoals de rest van ons samenleving, is het jeugdwerk volop op zoek naar antwoorden op deze vragen. De werkgroep diversiteitsbeleid heeft voorbije jaren zeer intensief gewerkt aan een nieuwe visie waarin we de antwoorden proberen te formuleren op deze uitdagingen. Een visie waar het jeugdwerk achter staat en waar we het beleid, de sector en andere relevante actoren willen aanzetten om met het thema diversiteit aan de slag te gaan. 

Ons traject met de werkgroep stopte echter niet bij de nieuwe visienota. We gingen nog een stap verder en ontwikkelden samen met de minister het masterplan diversiteit en/in het jeugdwerk. Dit plan biedt een kader om komende 3 jaar actiegericht met die thema aan de slag gaan. 

Doelstelling van werkgroep 

Na een intensief traject waarin we de visienota ontwikkelden en meeschreven aan het masterplan, richt deze werkgroep zich tot juni 2020 op de verzameling van tools en methodieken voor de praktijk. Binnen het kader van het masterplan werd de doelstelling van de werkgroep aangescherpt: de werkgroep kreeg de opdracht om bestaande tools en methodieken te bundelen voor (bovenlokale) jeugdwerkers. 

Aanpak

Vertrekpunt van de werkgroep is de uitgewerkte visie (visienota deel 1 en 2) en het masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. De aanbevelingen die we hier in terugvinden zijn het aanknopingspunt om sterke dienstverlening verder uit te bouwen. De Ambrassade trekt de werkgroep om kwalitatief beleidswerk en sterke dienstverlening rond uit te bouwen. De werkgroep fungeert daarbij – afhankelijk van de doelstelling - als klankbord/forum/inspiratiebron/ werkplek. 

Data

 • woensdag 6 februari – VM (De Ambrassade, Leopoldstraat 25 - 1000 Brussel)
 • donderdag 14 maart – VM (De Ambrassade, Leopoldstraat 25 - 1000 Brussel)
 • dinsdag 30 april – NM (op verplaatsing)
 • woensdag 5 juni – VM (De Ambrassade, Leopoldstraat 25 - 1000 Brussel) 

De werkgroep komt om de 6 weken samen. Sluit je graag aan bij deze werkgroep? Contacteer Don Pandzou.

Don          Pandzou
Don Pandzou
 • Beleidsmedewerker armoede en superdiversiteit