[anysurfer.logo]

Nieuw in 2023: van WAT WAT-label naar WAT WAT-training

Nieuw in 2023: van WAT WAT-label naar WAT WAT-training

Jeugdinformatie   |  6 JANUARI 2023

Informeert jouw organisatie kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel? Dan is team Jeugdinfo van De Ambrassade je grootste supporter!

Als team denken we dagelijks na over:

 • het belang van jongeren informeren
 • wat jeugdinfo kwaliteitsvol maakt
 • welke good practices er zijn
 • waar we inspirerende voorbeelden in de spotlight kunnen zetten

Organisaties die jeugdinfo maken? Die enthousiasmeren, inspireren en ondersteunen we om dat zo kwaliteitsvol mogelijk te doen.

Een nieuwe aanpak

Kwaliteitsvol werken betekent kritisch blijven. De noden opnieuw bekijken, feedback vragen, evalueren en bijsturen. Ook voor onszelf.

In 2022 onderzochten we of, waar en hoe het beter kan. Vanaf 2023 pakken we als team jeugdinfo een deel van onze ondersteuning anders aan.

WAT WAT training

Je kent team jeugdinfo al van onze WAT WAT-inspiratiemomenten, 2 keer per jaar. Daar maak je kennis met good practices en inspirerende voorbeelden van kwaliteitsvolle jeugdinfo. Je ziet er hoe andere organisaties jongeren bereiken, aan de slag gaan met feedback, ... en zo de 7 WAT WAT-principes in de praktijk brengen.

We blijven ook in de toekomst een podium bieden aan inspirerende voorbeelden en partners via deze momenten. Voor wie het wat meer mag zijn? Daarvoor starten we in maart 2023 met een echt vormingstraject, de nieuwe WAT WAT-training: Je groeispurt voor jeugdinfo.

Wat zijn de groeipunten van jouw organisatie? En hoe pak je die aan? In dit vormingstraject maken we er samen tijd voor vrij, en zoeken het als groep uit. We gaan aan de slag met vorming, intervisie en online inspiratiesessies.

Waarom vernieuwing?

In het verleden was er het WAT WAT-label, een engagements- en kwaliteitslabel voor jeugdinfoproducten. Slaagde je erin dat te behalen? Dan betekende het dat je als organisatie zou streven naar de continue verbetering van je aanbod van jeugdinformatieproducten. De afspraken zeiden: dat doe je door de 7 WAT WAT-principes te integreren in je kwaliteitsbeleid en die principes als kwaliteitskader te hanteren voor de ontwikkeling van nieuwe producten.

We merkten dat dat engagement niet altijd makkelijk te realiseren is. Vaak is er een gebrek aan tijd om nieuwe zaken te proberen. Om een plan op te stellen heb je bovendien focustijd nodig. En bedenken hoe het beter kan in je gehele organisatie? Dat is al helemaal uitdagend.

De WAT WAT-training biedt een antwoord op die noden die eerder bleven liggen.

Van WAT WAT-label naar 'Partner van WAT WAT'

Vanaf juni 2023 spreken we over het label ‘Partner van WAT WAT’. Dat verzamelt al onze WAT WAT-partners die zich engageren voor kwaliteitsvolle en minder versnipperde jeugdinfo, of ze dat nu doen via watwat.be of hun eigen jeugdinfoproducten.

Het WAT WAT-label? Dat zwaaien we dit voorjaar uit. 
 • Er gaan geen aanvraagrondes meer door voor het WAT WAT-label.
 • Heeft jouw organisatie momenteel het WAT WAT-label? Je ontving informatie over de overgangsregeling die voor jullie van toepassing is.

Meer info over de WAT WAT-training

Aanmelden kan nog tot en met woensdag 25 januari.

Nicolas          Janssen
Nicolas Janssen
 • Ondersteuner WAT WAT partnernetwerk