[anysurfer.logo]

Boost de kwaliteit van je jeugdinfo: 3 manieren

Boost de kwaliteit van je jeugdinfo: 3 manieren

Jeugdinformatie - WAT WAT label

Maakt jouw organisatie informatieproducten voor kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel? Dan is team Jeugdinfo van De Ambrassade je grootste supporter!

Als team denken we dagelijks na over:

 • het belang van jongeren informeren
 • wat jeugdinfo kwaliteitsvol maakt
 • welke good practices er zijn
 • waar we inspirerende voorbeelden in de spotlight kunnen zetten
Organisaties die jeugdinfo maken? Die enthousiasmeren, inspireren en ondersteunen we om dat zo kwaliteitsvol mogelijk te doen.

7 WAT WAT-principes

Kwaliteitsvolle jeugdinfoproducten maken? Daarvoor gebruik je de 7-WAT WAT principes als houvast in je bedenk-, ontwikkel- en evaluatieproces.

 1. OP MAAT – het informatieproduct is aangepast aan de leefwereld van kinderen en jongeren: duidelijk, begrijpbaar, bruikbaar, herkenbaar en aantrekkelijk
 2. CORRECT en VOLLEDIG – het biedt een goed overzicht van verschillende, actuele mogelijkheden
 3. EMPOWEREND – het creëert een positieve impact op hun levenskwaliteit en versterkt hun positie in de samenleving om zelf keuzes te maken
 4. TRANSPARANT – de visie en beweegredenen van de makers van het product staan er duidelijk in beschreven, de informatie heeft niet als doel om religieus of politiek te beïnvloeden of te overtuigen en heeft geen commerciële doeleinden
 5. EFFECTIEF – heeft de beoogde impact op de doelgroep
 6. PARTICIPATIEF – de organisatie betrekt de doelgroep bij de ontwikkeling van het product
 7. EVALUATIEF/REFLECTIEF – de organisatie onderzoekt het bereik en de impact van de eigen werking en stuurt bij waar nodig
Gebruik de bijhorende reflectievragen.

Dit kwaliteitskader werd ontwikkeld samen met Pimento, Jeugd Rode Kruis, JIP JAC Plus Antwerpen, Joetz, KSA, Klasse, Mediaraven, Onderwijskiezer.be, Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen. Het is een praktische vertaling van het European Youth Information Charter van de Europese netwerkorganisatie voor jeugdinformatie ERYICA.


WAT WAT-inspiratiemomenten

Minstens 2 keer per jaar organiseren we een WAT WAT inspiratiemoment.

Daar maak je kennis met good practices en inspirerende voorbeelden van kwaliteitsvolle jeugdinfo. We bieden er WAT WAT-partners en andere jeugdinfospelers een podium.

Wat je er leert? Je ontdekt hoe andere organisaties jongeren bereiken, aan de slag gaan met feedback, ... Met andere woorden: Hoe zij de 7 WAT WAT-principes in de praktijk brengen.

Blijf op de hoogte van WAT WAT-inspiratiemomenten via

WAT WAT-training

Voor wie het wat meer mag zijn? Daarvoor hebben we jaarlijks een vormingstraject, de WAT WAT-training: Je groeispurt voor jeugdinfo.

Wat zijn de groeipunten van jouw organisatie? En hoe pak je die aan? In dit vormingstraject maken we er samen tijd voor vrij, en zoeken het als groep uit. We gaan aan de slag met vorming en intervisie.

Na afloop van het vormingstraject:

 • Ontvang je het label 'Partner van WAT WAT'. Dat behoud je zolang je een engagement toont voor kwaliteitsvolle jeugdinfo.
 • Krijg je 2 jaar nazorg.

Nicolas          Janssen
Nicolas Janssen
 • Ondersteuner WAT WAT partnernetwerk