[anysurfer.logo]

Jongeren betrekken voor kwaliteitsvolle jeugdinfo: wat moet je weten?

Jongeren betrekken voor kwaliteitsvolle jeugdinfo: wat moet je weten?

Jeugdinformatie - WAT WAT label

Kwaliteitsvolle jeugdinfoproducten? Daarvoor gebruik je de 7 WAT WAT principes als houvast in je bedenk-, ontwikkel- en evaluatieproces.

Een van die Europees erkende kwaliteitsprincipes: participatie.

Jongerenparticipatie: wat is het?

Je doet als organisatie aan jongerenparticipatie als je jongeren betrekt bij plannen, adviezen of projecten die hen aanbelangen. Je kan jongeren dus ook betrekken als je een website, folder of podcast voor hen maakt. Je zet hen dan in als leefwereldexpert. Jongeren zijn namelijk expert in jongere zijn. Zij weten als de besten welke taal, formats, kanalen enz. aanslaan bij hun leeftijdsgenoten.

Twee soorten jongerenparticipatie:

  • Bevragen (top-down): je hebt als organisatie een bepaalde nood of vraag . Je vertrekt van daaruit om jongeren te bevragen.
  • Activeren (bottom-up): jongeren hebben een bepaalde nood of vraag. Je vertrekt als organisatie van daaruit en bekijkt hoe je hen kan betrekken of activeren.

Twijfel je nog of jongerenparticipatie the way to go is voor jouw organisatie? Pimento legt uit wat de win-win kan zijn, voor je organisatie en voor de jongeren.

Participatieladder: verschillende jongerenrollen

Je kan jongeren op verschillende manieren laten participeren als je infoproducten voor hen ontwikkelt. Welke rol jongeren daarbij opnemen, bepaalt ook de rol die je als organisatie hebt. Zorg voor een duidelijke visie:

  • Wat is jongerenparticipatie voor ons?
  • Wat zijn onze verwachtingen?
  • Hoe willen we participatie invullen?

De participatieladder toont welke welke rollen er bestaan binnen jongerenparticipatie. Het kan je helpen om te bepalen welke rollen je aan jongeren kan en wil toekennen. Je kan verschillende rollen hanteren in verschillende fasen van een project. 

Deze rollenverdeling bepaalt hoe de participatie eruit zal zien. Hoe meer naar rechts, hoe meer verantwoordelijkheid je aan jongeren geeft, en hoe meer je als organisatie een ondersteunende rol zal spelen.

Pimento vertelt je meer weten over de verschillende rollen en wat ze concreet betekenen.

5 voorwaarden voor succes

Jongerenparticipatie waarmaken? Dat vraagt o.a. wat coördinatievermogen en planning.

Het veranderingsmodel van Tim Knoster uit 1991 kan hierbij helpen. Volgens dit model zijn er vijf voorwaarden om een wild idee om te zetten in succesvolle verandering.

Denk je aan jongerenparticipatie? Neem dit schema erbij. Pas het toe op je organisatie of toekomstig project.

Vragen die je je als organisatie best stelt? Die vind je op jongerenparticipatie.be. Daar deelt Pimento haar expertise rond het thema.

Vermijd schijnparticipatie

Participatie omwille van de participatie? Dat is schijnparticipatie. En dat is niet the way to go.

Wanneer doe je aan schijnparticipatie? Als je jongeren laat participeren, maar vooraf al een duidelijk idee hebt van wat je zal beslissen. 

Het risico op schijnparticipatie is het grootst als je aan activerende participatie doet. Activerende participatie geeft je als organisatie veel kansen om reële noden van jongeren aan te pakken. Vertrek je van daaruit? Toets je infoproduct doorheen de ontwikkeling dan opnieuw af bij jongeren én ga met de feedback aan de slag, anders verval je in schijnparticipatie.

Goede praktijkvoorbeelden

J-Awel

J-Awel is de jongerenwerking van Awel. Het bestaat uit een team van jongeren die het forum van Awel beheren. Zij zorgen ervoor dat berichtjes en reacties snel verschijnen en niet kwetsend zijn. J-Awel is een mooi voorbeeld van peer support, waarbij jongeren andere jongeren helpen.

Meer over J-Awel.

Waddist

Waddist is een app die onze organisatie samen met Arteveldehogeschool ontwikkelde. De app is voor jongeren van 12 tot en met 30 jaar. Daar kunnen jongeren delen wat ze denken, voelen en meemaken. De app stelt elke dag drie korte meerkeuzevragen over thema's zoals seksualiteit, drugs of werk. Beantwoord je de vragen? Dan krijg je een tip en de resultaten van de antwoorden van de voorgaande dag te zien. Jongeren kunnen ook zelf vragen insturen.

Meer over Waddist.

Mastiek

Mastiek is het bindmiddel tussen museum- en erfgoedverhalen en kinderen en jongeren. Musea en erfgoedorganisaties kunnen bij Mastiek aankloppen om educatieve projecten te ontwikkelen voor kinderen en jongeren. Zo willen ze een museum- of erfgoedbezoek nóg plezanter maken. Bij de ontwikkeling van zo'n project, betrekt Mastiek altijd de kinderen en jongeren zelf om na te gaan wat wel en niet werkt.

Voorbeelden van Mastieks educatieve projecten.

Meer tips voor kwaliteitsvolle jeugdinfo

Organisaties die jeugdinfo maken? Die enthousiasmeert, inspireert en ondersteunt ons Team Jeugdinfo om dat zo kwaliteitsvol mogelijk te doen.

Ontdek 3 manieren om de kwaliteit van je jeugdinfo te boosten.