[anysurfer.logo]

Label 'Partner van WAT WAT': engagement voor jeugdinfo

Label 'Partner van WAT WAT': engagement voor jeugdinfo

WAT WAT label
Partner van WAT WAT

Zie je het label 'Partner van WAT WAT' op een organisatiewebsite of in een publicatie? 

Dan zet die organisatie zich in voor kwaliteitsvolle en minder versnipperde jeugdinformatie. Dat betekent:

 • ze vinden duidelijke, op maat gemaakte en betrouwbare informatie voor kinderen en jongeren belangrijk
 • ze bezorgen kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel informatie waarmee ze keuzes kunnen maken en hun identiteit op een positieve manier ontwikkelen
 • ze gebruiken de 7 WAT WAT principes als houvast en kwaliteitscheck wanneer ze jeugdinfoproducten maken
 • ze plannen acties om de kennis over jeugdinformatie in hun organisatie te waarborgen
 • ze maken deel uit van het WAT WAT partnernetwerk en wisselen er onderling kennis uit met andere organisaties

Organisaties met het label 'Partner van WAT WAT':

 • schrijven mee aan watwat.be
 • of tonen WAT WAT info via API (Application Programming Interface)
 • of maken eigen jeugdinfoproducten en namen deel aan de WAT WAT training

Zelf het label halen?

Nicolas          Janssen
Nicolas Janssen
 • Ondersteuner WAT WAT partnernetwerk