[anysurfer.logo]

Hoe maak ik mijn jeugdinfo sexy? 4 tips

Hoe maak ik mijn jeugdinfo sexy? 4 tips

Jeugdinformatie - WAT WAT label

Werk je aan een infoproduct voor jongeren? Bijvoorbeeld een folder, website of podcast. Hou dan rekening met de ontwikkeling van jongeren op vlak:

 • brein
 • lichaam
 • identiteit
 • levensfase
Hoe meer je hierop inspeelt, hoe sterker je infoproduct. Want zo is maak je het meer op maat van je doelgroep.

Enkele tips & tricks die je op weg helpen:

Maak je doelgroep niet te breed

Heb je een brede doelgroep? Kies dan een primaire doelgroep. Dat is de groep waar je je voornamelijk op zal richten.

Hoe kies je?

 • Jongeren kijken liever 'omhoog' dan 'omlaag'. Een jongere neemt dus makkelijker informatie aan voor iemand die drie jaar ouder is, dan voor iemand die jonger is.
 • Het merendeel van je info? Die focust op je primaire doelgroep. Maar daarnaast kan je ook nog verdiepend werken. Voeg bijvoorbeeld verhalen of extra voorbeelden toe voor andere leeftijdscategorieën.

Niet alles moet sexy zijn

Jongeren vinden serieuze onderwerpen goed zoals ze zijn

Is een onderwerp belangrijk? Dan moet je het niet luchtig verpakken. Je toon en boodschap mogen matchen.

Voorbeeld:
Wettelijke rechten en plichten is geen sexy thema. Maar dat betekent niet dat je je info minder serieus moet maken. Maak je info wel correct, volledig en schrijf op maat van jongeren. Met humor werken? Let op. Met dit thema maak je zo een kloof tussen je toon en boodschap.

Help! Op mijn onderwerp zit écht geen enkele jongere te wachten

Soms moet je informeren over een onderwerp waar jongeren (nog) niet van wakker liggen. Blijf dan feitelijk. Je kan de feiten combineren met luchtige elementen om interesse te wekken. Let wel op dat die niet haaks staan op de boodschap die je wil overbrengen.

Meisjes- vs jongensbrein? Het verschil is verwaarloosbaar

Cisgender jongens en meisjes verschillen biologisch van elkaar. Dat is lichamelijk zo: meisjes ontwikkelen zich gemiddeld sneller dan jongens. Dat is ook zo in de breinontwikkeling.

Maar:

 • de verschillen zijn eerder klein
 • jongens halen de 'achterstand' snel in
Maak je een infoproduct voor verschillende genderidentiteiten? Je hoeft op vlak van breinontwikkeling geen rekening te houden met de verschillen, want ze zijn verwaarloosbaar.

Probeer een belonende prikkel

Pubers zijn erg gevoelig voor het vooruitzicht op een beloning. Dat kan je op veel manieren inzetten.

Bijvoorbeeld:

 • om jongeren te motiveren
 • om hun aandacht te houden
 • om interactie op je sociale media te verhogen
Hou rekening met:

 • Timing. Je kan jongeren het best prikkelen met een beloning op korte termijn.
 • Consistentie. Doe wat je zegt. Beloof je jongeren een beloning? Geef hen die dan ook.
 • Variëteit. Voorzie voldoende variatie in de beloningen die je aanbiedt.
 • Extremiteit. Maak de beloning niet té groot. Een te grote prikkel stimuleert extrinsieke motivatie. Dan nemen jongeren deel omwille van de beloning, niet omdat ze het zelf willen. Probeer met je beloning de intrinsieke motivatie te triggeren.

Concrete tips:

 • Ga bij een winactie voor meerdere kleine prijsjes. Dat werkt beter dan een grote prijs. Bijvoorbeeld: doe elke week een nieuwe kleine winactie.
 • Beloningen moeten niet materieel zijn. Jongeren willen zich gezien en gehoord voelen. Sociale erkenning is een beloning die erg goed werkt bij jongeren. Een kleine opmerking zoals "Dat heb je goed gedaan" kan al een groot effect hebben.

Meer tips?

Die kan je opsteken in de e-learning 'jongeren als doelgroep' van YoungWorks. Dat maakt deel uit van de WAT WAT training.