[anysurfer.logo]

Een nieuwe richting voor Waddist

Een nieuwe richting voor Waddist

  |  20 JUNI 2024

Drie jaar lang gingen we met Waddist het experiment aan om jongeren op een laagdrempelige en leuke manier te bevragen met de Waddist-app. We leerden enorm veel bij: we bouwden expertise op in online participatie en onderzoek op maat van jongeren, we verzamelden een schatkist aan data over jongeren en hoe ze naar hun leefwereld kijken en wisten het maatschappelijk debat rond heel wat thema’s te onderbouwen met relevant cijfermateriaal. Maar, we botsten ook op de grenzen van een app als tool om jongeren te bevragen. 


Daarom beslisten we om een nieuwe richting in te slaan en stoppen we met de app. We stoppen niet met Waddist. We gaan verder met Waddist als onderzoeksproject en gaan op zoek naar een nieuw jasje om de vinger aan de pols te houden bij kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel.

Hieronder kan je lezen:

 • Waarom we stoppen met de app 
 • Wat onze toekomstplannen zijn
 • En hoe je de data nog kan raadplegen.

We delen ook onze geleerde lessen van 3 jaar Waddist.

Maar eerst en vooral willen we alle organisaties, jeugdwerkers en jongeren heel erg bedanken om drie jaar lang mee de Waddist-app in te vullen, te verspreiden en uit te dragen. BEDANKT! 

Waarom stopt Waddist met de app? 

We bereikten met de app niet de doelstellingen die we voor ogen hadden. 

Waddist heeft als doel om:

 • Sterk en kwaliteitsvol beleidswerk te onderbouwen met onderzoek: we willen de stem van jongeren representeren naar beleid en proberen impact te bereiken om jongeren hun kansen en levenskwaliteit te versterken.
 • Op een vernieuwende en laagdrempelige manier vinger aan de pols houden bij kinderen en jongeren, en weten wat er leeft om nog meer in te kunnen spelen op hun noden
We stelden vast dat we met de app onze doelstellingen niet bereikten

 • Een app brengt een grote kost met zich mee: je hebt genoeg personeel en werkingsmiddelen nodig om een app draaiende te houden. Aangezien onze initiële doelstellingen niet bereikt werden, leek het ons niet meer te verantwoorden om hierin te blijven investeren. 
 • De opzet van de app is dat we dagelijks vragen stellen aan een variërend panel per dag. Maar dat liet ons niet toe om diepgaandere analyses te doen op de cijfers (bv. oorzakelijke verbanden). Daardoor konden we ons beleidswerk niet genoeg voeden en onderbouwen. 
We stoppen dus met de app, maar we gaan wél verder met Waddist als onderzoeks- en participatieproject:

 • Onze doelstellingen blijven hetzelfde: we willen nog steeds verder bouwen aan een laagdrempelige en innovatieve manier om jongeren te bevragen, vinger aan de pols te hebben en kort op de bal te kunnen spelen.
 • Waddist heeft een sterk kwaliteitskader dat aanspreekt bij jongeren en heeft enorm veel expertise opgebouwd in online participatie en onderzoek op maat van jongeren. Deze kennis willen we verder inzetten en blijven delen! 

Wat zijn onze volgende stappen? 

Tijdens het najaar van 2024 werken we aan een voortraject. We onderzoeken welke noden Waddist moet invullen voor ons en de sector, en welke manieren van bevragen het beste werken voor jongeren. We houden ons hier aan onze 5 principes

Waddist… 

 1. bevraagt op een laagdrempelige en toegankelijke manier.
 2. verzamelt op een innovatieve & creatieve manier meningen en ervaringen van jongeren.
 3. werkt participatief: jongeren bepalen mee de opzet en stijl van Waddist, en zijn echte Waddist-ambassadeurs.
 4. zet in op open data: de data die we verzamelen is makkelijk raadpleegbaar en we vinden manieren om snel en gemakkelijk de resultaten terug te geven aan de deelnemers van het onderzoek.
 5. is op maat van jongeren, inclusief en representatief
In februari 2025, op onze vierde verjaardag, lanceren we het nieuwe jasje van Waddist!  

Kan ik de data nog raadplegen? 

Wil je nog de antwoorden raadplegen van de vragen die we de voorbije 3 jaar gesteld hebben? Dat kan nog tot en met augustus ’24. Ga dus zeker nog een kijkje nemen in onze publieke databank

We verzamelden ook onze data in onderzoeksrapporten rond bepaalde thema’s. Die kan je blijvend raadplegen: