[anysurfer.logo]

Onderzoeksrapport Waddist: wat betekent pesten voor jongeren

Onderzoeksrapport Waddist: wat betekent pesten voor jongeren

Waddist
Waddist

Wat betekent pesten voor de jongeren in de Waddist-app? Waddist peilt in een tweede onderzoeksrapport naar pestgedrag bij jongeren, wat het betekent voor jongeren en wie hen erbij kan helpen. In de periode van januari en februari 2022 werden een set van vragen gesteld aan de Waddisters. Deze vragen zijn opgesteld door het redactieteam van Waddist, door de Waddisters die zelf vragen insturen en door Tumult, Pimento en WAT WAT (Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten). Er werden vragen gesteld onder 5 thema’s: groepssfeer, pesten en pestgedrag, pesten op school, online pestgedrag en wat werkt tegen pestgedrag. 


Wie zijn de jongeren die deelnamen aan dit onderzoek? Gemiddeld 640 Waddisters beantwoorden de vragen in de app. Gemiddeld 167 jongens en 443 meisjes participeren in de app. 17 Waddisters kiezen voor de categorie non-binair en 3 jongeren geven aan (nog) niet te weten wat hun gender is. 17% van de jongeren zijn 12-15jaar, 46% zijn 16-19jaar en 37% is ouder dan 20. De meeste van de Waddisters volgen ASO of hoger onderwijs. De meeste Waddisters komen van regio Oost-Vlaanderen en Antwerpen. 

Wat zijn de conclusies? 

Er wordt nog steeds veel gepest. 70% van de jongeren in de app geeft aan ooit gepest te zijn geweest of nog steeds gepest te worden. 68% voelt zich soms uitgesloten en 58% merkt online pestgedrag op. 

44% van de jongeren komen op voor iemand die gepest wordt en 70% geeft aan dat vrienden kunnen helpen bij pesten. De Waddisters geven ook aan dat leerkrachten, ouders en andere volwassenen belangrijke actoren zijn om pestgedrag tegen te gaan. Maar, meer dan de helft van de Waddisters vindt dat de school pestgedrag meestal niet goed aanpakt en dat begeleiders en leerkrachten pesten vaak tot nooit opmerken. Het belang van de rol van scholen en de nood aan (professionele) hulp en informatie wordt uitgelicht in dit persbericht. 

Wat betekent pesten voor jongeren? 

Meer dan drie kwart van de Waddisters zegt dat er een duidelijk verschil is tussen pesten en plagen. Pesten zien de jongeren als beledigen, kwetsen, bedreigende foto’s of kwetsende opmerkingen sturen, maar ook schoppen, slaan en duwen of materiaal beschadigen, stelen of verstoppen. Wat doen jongeren als ze pestgedrag zien? 44%van de Waddisters zou opkomen voor de persoon die gepest wordt of het melden aan een persoon die er iets kan aan doen zoals bijvoorbeeld een leerkracht, opvoeder, hulpverlener, trainer of leider. Ongeveer 1/5de van de Waddisters houdt zich erbuiten. Ze willen er niets mee te maken hebben, ze hebben schrik om zelf slachtoffer te worden of ze weten niet wat ze moeten doen. 

Wat zouden jongeren doen als ze zelf gepest worden? 

“Hulp zoeken bij vrienden, lief, ouders of een andere volwassene” is het antwoord dat het vaakst wordt gekozen wanneer je de Waddisters vraagt wat ze zouden doen als ze gepest worden. Opmerkelijk is dat het antwoord “zich afzonderen van iedereen” ook heel vaak gekozen wordt. Eén op de vier jongeren zou professionele hulp zoeken. Toch zien we nog een alarmerende groep van één op de vijf Waddisters die niet weet wie hen kan helpen als ze gepest worden. Opvallend is dat jongens vaker de persoon die pest zouden confronteren of zich er niets van zouden aantrekken dan meisjes. Meisjes zouden zich dan vaker afzonderen of hulp zoeken bij een volwassene wanneer ze gepest worden dan jongens. 

Wie en wat kan helpen tegen pestgedrag volgens de Waddisters? 

Meer dan de helft van de Waddisters vindt dat de school het pestgedrag meestal niet tot zelfs nooit goed aanpakt. De jongeren onder de 15 jaar zijn beduidend enthousiaster over de aanpak van het pestgedrag op school dan de jongeren die al wat ouder zijn dan hen. De begeleiders of leerkrachten merken het pesten vaak niet op volgens de jongeren. De Waddisters zouden het liefst hebben dat de persoon die gepest wordt, wordt geholpen en dat de personen die pesten daarover worden aangesproken. Ook geven ze aan dat de ouders of voogd van de pester mogen aangesproken worden en de personen die pesten gestraft mogen worden. Ze geloven erin dat het betrekken van een volwassene het meest helpt tegen pestgedrag. Eén op de drie Waddisters kiest voor erover praten met de hele groep als oplossing tegen het pestgedrag. 

Wat hebben jongeren nodig om zich goed te voelen in een groep? 

Ongeveer drie kwart van hen geeft aan mensen nodig te hebben bij wie ze kunnen lachen, die interesse tonen in hen, die hen begrijpen en bij wie ze terecht kunnen met problemen. Geaccepteerd worden om wie je bent, meegevraagd worden, in vertrouwen genomen worden en interesse voelen zijn elementen die de Waddisters het gevoel geven ergens bij te horen. Het spreekt voor zich dat leerkrachten, begeleiders of leiders een heel belangrijke rol in het positief beïnvloeden van de groepssfeer. 

Over Waddist

Waddist werd gelanceerd op 17 februari 2021 door Artevelde Hogeschool en De Ambrassade. De Waddist-app is een online barometer die peilt hoe jongeren van 12 t.e.m. 30 jaar denken over allerlei thema’s, aan de hand van drie meerkeuze vragen per dag. Op deze manier wil Waddist de stem van jongeren centraal zetten. Elke dag antwoorden honderden actieve jongeren op die vragen, waardoor de app op snelle tijd een schat aan data verwerft.

Elke dag krijgen de jongeren in de app, de Waddisters, de antwoorden op de vragen te zien en krijgen ze een tip die bij de vragen past, via artikels van jongereninformatieplatform WAT WAT of andere merken. Jongeren kunnen ook zelf vragen insturen via de app. 

Wil je meer informatie over Waddist of wil je zelf ook vragen stellen in de app? Meer informatie vind je hier. Je kan de resultaten van de vragen hier raadplegen.