[anysurfer.logo]

Onderzoeksrapport Waddist: wat denken jongeren over het klimaat?

Onderzoeksrapport Waddist: wat denken jongeren over het klimaat?

Waddist

Hoe kijken jongeren van de Waddist-app naar het klimaat? Waddist peilde ernaar in ons vijfde onderzoeksrapport. Er werden vragen gesteld onder vier thema’s: toekomst, oplossingen, zelf ondernomen acties en klimaatvaardigheid.

Toenemende bezorgdheid

Jongeren maken zich zorgen over het klimaat. Deze bezorgdheid werd bij een derde van de Waddisters groter na de natuurramp in België in 2021. Over 30 jaar denken de Waddisters dat het leven moeilijker zal zijn door groeiende problemen. Slechts een heel klein deel (7%) denkt dat het zal meevallen.

Toch denkt een meerderheid van De Waddisters ook positief naar de toekomst toe. Ze geven aan dat de mensheid de klimaatcrisis kan oplossen (64%).  

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Volgens de Waddisters is iedereen is verantwoordelijk voor de verbetering van het klimaat (81%). Toch kijkt een deel vooral naar bedrijven (36%), politici (36%) en wereldleiders (38%) om hierin initiatief te nemen.

Daarnaast kaartten jongeren ook enkele individuele oplossingen aan. Zo doet negen op de tien wel iets om milieubewuster te leven, zoals duurzaam of minder kopen (35%), minder of geen vlees eten (37%), minder water verbruiken (36%) en minder of niet vliegen (37%).  

Meer klimaatrechtvaardigheid

Er zijn nog niet genoeg diverse meningen rond klimaatverandering volgens een derde van de Waddisters. Ook de stemmen van slachtoffers van klimaatverandering moeten politiekers meer aandacht aan besteden (41%). De meerderheid van de Waddisters (64%) duidt ook aan dat België klimaatvluchtelingen moet opvangen.

Naast de klimaatstrijd zijn er ook andere sociale strijden, zoals antiracisme en anti-seksisme. Hierbij lijken de meningen echter verdeeld. Net iets meer Waddisters gaan akkoord met deze stelling (42%).

De klimaatcrisis heeft als een van de oorzaken onze koloniale geschiedenis. Hierbij geeft de helft van de Waddisters aan deze geschiedenis schandalig te vinden en één op vier Waddisters schaamt zich erover. Wat opvalt is dat een grote groep (40%) aangeeft weinig of niets te weten over dit koloniale verleden.  

Niet genoeg informatie

Politieke informatie over het klimaat lijkt nog niet genoeg tot bij jongeren te komen. Zo heeft acht op de tien Waddisters nog nooit gehoord van de SDG’s of het COP27. Een grote meerderheid van de Waddisters wil echter wel meer informatie over het klimaat, en dit het liefst via school (45%), sociale media (35%) of tv (30%). 

Wat gebeurt er met deze cijfers?

De Vlaamse Jeugdraad ging voor het advies Klimaatcommunicatie en –educatie op zoek naar meer cijfers rond jongeren en Klimaat. Dat deden ze via Waddist. Aan de hand van een reeks vragen in de Waddist-app verzamelden ze extra cijfermateriaal voor de uitwerking van het advies. De antwoorden van de vele jongeren in de Waddist-app werden mee in het advies verwerkt. 

Wie zijn de jongeren die deelnamen aan het onderzoek?

Gemiddeld 568 jongeren namen deel aan het onderzoek tussen maart 2021 en september 2022. Er zijn dubbel zoveel meisjes als jongens die de vragen beantwoord hebben. Daardoor moeten we voorzichtig blijven met uitspraken over verschillen op basis van gender. Een kleine helft van de Waddisters is tussen de 16 en 19 jaar.

Ze wonen voornamelijk in Antwerpen en Oost-Vlaanderen, daarnaast wordt er ook een groep jongeren bereikt in West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. 


Over Waddist

Waddist werd gelanceerd op 17 februari 2021 door Artevelde Hogeschool en De Ambrassade.

Wil je meer informatie over Waddist of wil je zelf ook vragen stellen in de app? Meer informatie vind je in dit artikel. Je kan de resultaten van de vragen hier raadplegen.