[anysurfer.logo]

Onderzoeksrapport Waddist: kunnen zijn wie je bent

Onderzoeksrapport Waddist: kunnen zijn wie je bent

Waddist
Waddist jongere

Wat betekent kunnen zijn wie je bent voor de jongeren in de Waddist-app? Waddist peilt in een eerste onderzoeksrapport naar de identiteitsbeleving van jongeren. In de periode van november tot december 2021 werden veertig vragen gesteld aan de jongeren in de app, de Waddisters, op basis van acht clusterthema’s om zicht te krijgen op hoeverre jongeren zichzelf kunnen zijn. 

De thema’s en vragen werden opgesteld met de jongerenambassadeurs van de Warmste Week 2021, door het redactieteam van Waddist en door de jongeren van de app die zelf mogen stemmen op welke vragen ze willen antwoorden en zelf vragen kunnen inzenden. De acht thema’s waarrond vragen werden opgesteld zijn: ‘zelfbeschikking’, ‘zelfkennis en zelftrots’, ‘mentaal en fysiek welzijn’, ‘sociale media’, ‘een prestatiegerichte maatschappij’, ‘een wereld van ongelijkheid’, ‘representatie’ en ‘hulp vinden’. 

Wie zijn de jongeren die deelnamen aan dit onderzoek? Gemiddeld 663 Waddisters beantwoorden de vragen in de app. Gemiddeld 165 jongens, 457 meisjes en 18 Waddisters die voor geen van beide categorieën kozen, namen deel aan de vragen. 46% van de Waddisters is 16 tot 19 jaar, 24% is jongeren dan 15 jaar en 30% is ouder dan 20 jaar.

Waddist infografiek
Waddist jongere
Wat zijn de conclusies?

1 van de 5 jongeren in de app geeft aan dat ze niet zichzelf kunnen zijn en het gevoel hebben niet aanvaard te worden door anderen. Dat gevoel komt meer voor bij meisjes dan bij jongens. Een aanzienlijke aandeel, namelijk één derde is weinig tot nooit trots op zichzelf. Ze beschrijven “te weinig geloof in zichzelf” als een drempel om hun doelen te bereiken. Minder dan 1 op 5 van hen gaat na een faalervaring op zoek naar een oplossing en slechts enkele jongeren zullen erover praten met anderen. Daar bovenop kan een derde van de jongeren in de app geen enkel talent van zichzelf opnoemen. Een aanzienlijke groep van 40% zegt geen hulp te vragen aan anderen als ze zich niet goed voelen

De waddisters geven aan meer te willen weten en leren hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen, en willen meer aandacht voor maatschappelijke thema’s zoals discriminatie en LGBTQIA+ -rechten op school, lessen rond psychisch welzijn en meer representatie van een diverse maatschappij in schoolboeken of lesmateriaal. In december 2021 lichtte Waddist in een persbericht uit dat jongeren meer willen leren over hoe om te gaan met mentaal welzijn. Het persbericht lees je hier.

Zelfbeschikking 

Om jezelf te kunnen zijn is het belangrijk om te weten wat je doelen zijn en wat je motiveert. De jongeren in de app geven aan vooral inspiratie te vinden voor hun doelen tijdens vrije tijd en hobby’s. Slechts 1/3de van de deelnemers vindt deze inspiratie op school. De voornaamste drempels die de jongeren ervaren in het bereiken van deze doelen zijn ‘te weinig geloof in zichzelf’, ‘te weinig energie’ en ‘te weinig zelfdiscipline’. Opmerkelijk geeft iets minder dan de helft van hen aan na een faalervaring vaak te beginnen piekeren en aan zichzelf te twijfelen. Minder dan 1 op 5 van hen gaat op zoek naar een oplossing en slechts 1 op 20 zal erover praten met anderen. 

Zelfkennis en trots 

Hebben jongeren het gevoel dat ze voldoende ruimte vinden om te ontdekken wie ze zelf zijn? Welke hindernissen ervaren ze in dit proces? Hoewel ze zelf aangeven hoe belangrijk het is om zicht te hebben op hun talenten, kan 1/3de van hen geen talent opnoemen van zichzelf. Dit effect wordt kleiner naarmate de leeftijd toeneemt, toch zijn ook 20% van de jongvolwassenen daar niet toe in staat. Ook de meisjes blijken daar minder goed toe in staat te zijn dan de jongens. 

Zorgdragen voor je mentaal en fysiek welzijn 

In lijn met het belang dat ze hechten aan ‘weten hoe zorg te dragen voor je mentaal welzijn’, geeft de helft van deze groep aan dat er op school een vak zou mogen zijn over psychisch welzijn. Naast een tamelijk grote groep twijfelaars, is slechts 6% van de jongeren in de app hier niet mee akkoord. 

Sociale media: het effect van ideaalbeelden en profilering 

Iets meer dan de helft van de jongeren in de app denkt verslaafd te zijn aan sociale media. We zien geen verschil wat betreft leeftijd. Ongeveer 3/4de van de Waddisters zegt zichzelf te vergelijken met anderen op sociale media. De meisjes onder hen blijken dat meer te doen dan de jongens. Een grote meerderheid geeft aan dat een melding, wanneer een foto bewerkt is, mogelijks helpend zou kunnen zijn. We zien dat bijna evenveel jongens als meisjes kiezen voor deze oplossing. 

Jezelf zijn in een prestatiegerichte maatschappij 

Welke druk ervaren jongeren? De Waddisters hebben het gevoel te moeten presteren, meer dan 3/4de geeft aan deze druk eerder wel tot vaak te ervaren. Tegelijk zien we dat meer dan 3/4de eigenlijk niet weet hoe om te gaan met hoge prestatiedruk. Evenveel jongvolwassenen als jongeren geven dit antwoord. 

Jezelf zijn in een wereld van ongelijkheid 

Een kleine helft van de jongeren in de app heeft het gevoel minder kansen te krijgen door wie ze zijn. Binnen deze groep heeft dat vooral te maken met gender, economische omstandigheden en seksuele voorkeur. Een grote meerderheid (65%) van de Waddisters vindt dan ook dat er meer aandacht mag zijn op school voor LGTB+ -rechten, Black Lives Matter en andere maatschappelijke onderwerpen. 

Jezelf gerepresenteerd zien in je omgeving 

Heeft je goed voelen met wie je bent ook te maken met jezelf positief gerepresenteerd te zien in je omgeving? Opvallend genoeg herkent meer dan de helft van de jongeren in de app zich niet in de personages van de Vlaamse televisie en ook niet in schoolboeken. 

Waar vind je hulp? 

Wanneer de Waddisters zich niet goed in hen vel voelen vragen de meesten hulp aan een goeie vriend of familie. Een aanzienlijke groep van 40% zegt echter geen hulp te vragen aan anderen als ze zich niet goed voelen. Wanneer ze professionele hulp zouden nodig hebben, denkt de meerderheid te weten bij welke organisatie aan te kunnen kloppen. Een kwart van de Waddisters weet dit eerder niet.  

logo
Over Waddist

Waddist werd gelanceerd op 17 februari 2021 door Artevelde Hogeschool en De Ambrassade. De Waddist-app is een online barometer die peilt hoe jongeren van 12 t.e.m. 30 jaar denken over allerlei thema’s, aan de hand van drie meerkeuze vragen per dag. Op deze manier wil Waddist de stem van jongeren centraal zetten. Elke dag antwoorden honderden actieve jongeren op die vragen, waardoor de app op snelle tijd een schat aan data verwerft. 

Elke dag krijgen de jongeren in de app, de Waddisters, de antwoorden op de vragen te zien en krijgen ze een tip die bij de vragen past, via artikels van jongereninformatieplatform WAT WAT of andere merken. Jongeren kunnen ook zelf vragen insturen via de app. 

Wil je meer informatie over Waddist of wil je zelf ook vragen stellen in de app? Meer informatie vind je hier.