[anysurfer.logo]

Onderzoeksrapport Waddist: verkiezingen en je stem laten horen

Onderzoeksrapport Waddist: verkiezingen en je stem laten horen

Waddist


Hoe laten jongeren hun stem horen? Wat vinden ze van politiek? Gaan ze voor de eerste keer stemmen en weten ze al op wie? Waar vinden ze hun informatie over de verkiezingen en met wie kunnen ze hierover praten?

Op zondag 9 juni vinden de verkiezingen plaats voor het Vlaams en Brussels, het federaal en het Europees Parlement. Bijna
1 miljoen jongeren tussen 16 en 23 jaar mogen dan voor de eerste keer gaan stemmen. In samenwerking met 't Is aan u! bevroegen we in de periode van december 2023 tot maart 2024 de jongeren van Waddist over de verkiezingen.


waddist
54% van de Waddisters gaat voor de eerste keer stemmen

Bovendien weet 42% van de Waddisters nog niet op wie ze gaan stemmen voor de komende verkiezingen van 9 juni. We vroegen hen ook of ze weten waar ze terecht kunnen voor informatie over de verkiezingen. 61% van de jongeren in de app weten niet waar ze terecht kunnen om informatie te vinden over de verkiezingen. In augustus reageerde 57% van hen dat ze dat niet wisten. 35% van de jongeren in de app leert momenteel wel over politiek in de lessen op school.

Wat vinden de Waddisters van politiek?

48% van de jongeren in de app vindt politiek saai, 55% van hen gaf ook aan dat ze politiek moeilijk vinden, terwijl 49% van de jongeren in de app ook aanduidt dat ze politiek wel belangrijk vinden.

Waar vinden jongeren informatie?

Wanneer de Waddisters gevraagd worden waar ze informatie vinden over politiek antwoordt maar liefst de helft van hen dat Instagram hun grootste bron van informatie is, gevolgd door tv en radio, nieuwssites en TikTok. Meer dan de helft van de Waddisters (54%) krijgt geadverteerde/gesponsorde posts in hun feed te zien. Net geen dertig procent (29%) ziet geen posts van politici verschijnen. Ongeveer een vijfde van de Waddisters volgt zelf één of meerdere politici (17%) of zien andere mensen de posts van politici reposten (20%). 

Hoe gaan jongeren om met verschillende politieke meningen?

Eén vijfde van de Waddisters (22%) praat niet met iemand met een andere politieke mening. 15% zegt dat ze die persoon proberen te overtuigen. 55% van de Waddisters probeert te luisteren naar iemand met een andere politieke mening. En 39% gaat in discussie met iemand met een andere mening.

Hoe laten de Waddisters hun stem nog horen?

53% laat hun stem horen door met andere mensen in hun omgeving te praten. 37% doet dit via de verkiezingen en 35% kiest Waddist als platform om hun stem te laten horen. 23% doet dit via sociale media, 23% via petities, 12% door het steunen van boycotacties, 8% neemt deel aan een (advies)raad, 6% woont een protest bij, en 6% is lid van een politieke partij. 26% geeft aan dat ze hun stem niet laten horen.

Waar kunnen jongeren terecht voor informatie?

De eindsprint richting de verkiezingen van 9 juni is ingezet, zeker nu er sprake is van stemplicht in plaats van stemrecht voor 16-17-jarigen. Het verkiezingsproject ’t Is aan u! van De Ambrassade informeert jongeren 100 dagen lang tot 9 juni via sociale media, debatten, lesmateriaal en evenementen over hoe ze zichzelf kunnen voorbereiden op hun eerste keer in het stemhokje. Op watwat.be/verkiezingen vinden jongeren antwoorden op al hun vragen rond verkiezingen.

Wat is Waddist?

Waddist is een gratis app waarmee jongeren tussen de 12 en 30 jaar dagelijks kunnen delen wat ze denken, voelen en meemaken. Elke dag krijgen jongeren drie vragen over thema’s zoals liefde, vrienden, mentaal welzijn en meer die ze anoniem kunnen beantwoorden. De antwoorden hiervan? Die worden verzameld en gedeeld met beleidsmakers. Zo laten we de stem van jongeren horen

Wil je meer informatie over Waddist of wil je zelf ook vragen stellen in de app? Meer informatie vind je hier

Download de app en volg ons op sociale media.