[anysurfer.logo]

Advies kadervorming Vlaamse Jeugdraad

Advies kadervorming Vlaamse Jeugdraad

Jeugdwerk   |  2 MAART 2020

Op 26 februari stemde de adviesraad van de Vlaamse Jeugdraad het advies kadervorming. Zij gingen hiermee in op de officiële adviesvraag van de Vlaamse regering. Het advies kwam tot stand met de input van de beleidswerkgroep kadervorming. De Adviesraad van de Vlaamse Jeugdraad deed wel nog enkele aanpassingen omdat de beslissing van minister Dalle niet volledig in lijn ligt met het traject dat wij als sector samen met het departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) hebben gelopen.

Vanwaar komt deze adviesvraag?

Het afgelopen jaar werkten alle jeugdwerkorganisaties die geattesteerde kadervormingstrajecten aanbieden samen met het departement CJM aan een voorstel om de regelgeving rond de geattesteerde kadervormingstrajecten (animator – hoofdanimator – instructeur) licht te wijzigen. We deden dit in de beleidswerkgroep kadervorming

Ons voorstel werd afgeleverd aan minister Benjamin Dalle. Hij ging hier grotendeels mee akkoord, maar deed nog één belangrijke wijziging (daarover hieronder meer). Nadien keurde de Vlaamse Regering dit principieel goed. Na deze principiële goedkeuring, stuurde de Vlaamse Regering een officiële adviesvraag uit de naar de Vlaamse Jeugdraad. Binnenkort zal de uiteindelijk stemming gebeuren in het Vlaams Parlement.  

Het decreet versus het uitvoeringsbesluit: wat werd er al beslist?

De principiële goedkeuring gaat enkel over de regelgeving rond geattesteerde kadervorming die in het decreet staat. Heel wat regelgeving, zoals de competentieprofielen en de begeleiderseisen, staat in het uitvoeringsbesluit. Dat wilt zeggen dat er op dit moment nog maar twee wijzigingen principieel zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering

1. De organisaties die erkend zijn binnen het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen zullen ook geattesteerde kadervormingstrajecten kunnen aanbieden. 

Binnen dit decreet zijn er vier initiatiefnemers. De mogelijkheid om geattesteerde kadervormingstrajecten aan te bieden geldt enkel voor twee van de vier initiatiefnemers:  

 • geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
 • bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap
Deze beslissing ligt in lijn met het standpunt van de jeugdsector.  

2. Het evaluatiemoment wordt geschrapt. 

Over het behouden dan wel afschaffen van het evaluatiemoment besloot de sector zich niet inhoudelijk meer uit te spreken. De reden hiervoor was tweeledig. In eerste instantie was de sector van mening dat de vraag om input van de minister te laat in het proces kwam om het debat kwalitatief en grondig te voeren. Daarbovenop kwam de sector al snel tot de conclusie dat er over het vraagstuk zelf - moet het reflectiemoment worden behouden of afgeschaft? - geen heldere consensus te vinden viel, en al zeker niet op zo'n korte termijn.

De keuze van de sector om zich niet uit te spreken over de inhoud moet wel zeker niet gezien worden als een specifieke voorkeur voor het behouden van het reflectiemoment. Dat zou een onjuist beeld geven van de grote verdeeldheid die binnen de sector over het onderwerp heerst.

Wat nu? 

We wachten op de definitieve stemming van het parlement. Wij kijken uit naar het vernieuwde uitvoeringsbesluit. Hierin staan de meeste wijzigingen neergeschreven. Denk bijvoorbeeld aan de aanpassingen rond de competentieprofielen en de begeleiderseisen. We werken verder aan ons voorstel voor het trajectboekje en het erkenningsdossier. We hameren op een goede en tijdige communicatie naar de jeugdwerkorganisaties over de implicaties van de wijzigingen.   

Veelgestelde vragen

Wanneer gaat deze nieuwe regelgeving van start?

We kunnen dit niet met zekerheid zeggen, maar normaal gezien zal de nieuwe regelgeving van start gaan in september 2020 (met de start van het nieuwe werkjaar).

Word het evaluatiemoment nu zeker en vast afgelast?

Dat kunnen we ook nog niet met zekerheid zeggen, we wachten op de definitieve stemming van het parlement.

Ik val helemaal uit de lucht, waar kan ik meer informatie vinden?

Stuur een mailtje naar jasmien.schutz@ambrassade.be en je wordt aan de juiste mailinglijsten toegevoegd. Alle andere vragen: Jasmien Schutz

Jasmien          Schutz
Jasmien Schutz
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning