[anysurfer.logo]

Terugkoppelingsmoment werkgroep kadervorming

Terugkoppelingsmoment werkgroep kadervorming

Jeugdwerk   |  17 JUNI 2019
Belangrijk nieuws voor alle organisaties die geattesteerde kadervorming aanbieden (cursussen animator, hoofdanimator en instructeur)

Op 25 juni koppelt het departement Cultuur, Jeugd & Media terug over de werkzaamheden van de werkgroep kadervorming. De werkgroep startte begin 2019 met een analyse van de aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek kadervorming, met als doel de huidige regelgeving te optimaliseren. De wijzigingsvoorstellen worden toegelicht en er wordt duiding gegeven geven bij de onderwerpen waarover nog geen consensus bestaat. Na deze uiteenzetting is er tijd voor vragen en discussie in kleine groepjes. Tot slot worden de verder stappen van het traject toegelicht.  

Waarover gaat het?

Op 1 oktober 2015 trad het decreet betreffende de kadervormingstrajecten in werking. Deze regelgeving werd gedurende drie jaar opgevolgd en geëvalueerd en de resultaten van dat onderzoek werden eind vorig jaar voorgesteld. Begin 2019 startte de werkgroep kadervorming met een analyse van de aanbevelingen, met als doel om de huidige regelgeving te optimaliseren. De werkgroep werkte intussen enkele voorstellen tot wijziging uit. Die voorstellen en de discussiepunten stellen we nu graag al voor aan de sector.

Voor wie?

Het terugkoppelingsmoment is bedoeld voor verenigingen die kadervorming organiseren, maar staat ook open voor iedereen die interesse heeft voor kadervorming in het jeugdwerk. Per vereniging mogen maximaal twee medewerkers deelnemen.

Inschrijven?

Je vindt alle informatie en de inschrijvingslink op de website van het departement.  

Meer informatie

Op de website van het departement of bij Jasmien Schutz.

Jasmien          Schutz
Jasmien Schutz
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning