[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep kadervorming

Beleidswerkgroep kadervorming

Kadervorming

Inleiding

Op 10 december 2018 stelt het Departement Cultuur, Jeugd en Media de resultaten voor van een evaluatieonderzoek over de kadervormingstrajecten in het jeugdwerk. Sinds oktober 2015 zijn die trajecten immers grondig gewijzigd en is de nieuwe regelgeving over kadervorming opgenomen in het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. De voorbije drie jaar deed Hogeschool VIVES, in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe regelgeving. De onderzoekers focusten zich op de volgende vragen: 

 • Op welke manier wordt de nieuwe regelgeving in de praktijk gebracht?
 • Wat zijn de ervaringen van deelnemers, verenigingen, stageplaatsen en administratie bij de vernieuwingen?
 • Wat is het effect van de nieuwe trajecten op de competenties die de deelnemers verwerven?
In januari 2019 start het departement een werkgroep kadervorming op. De werkgroep analyseert de aanbevelingen, stelt een timing en actieplan op m.b.t. optimalisatie van de regelgeving kadervorming. Indien een wijziging van de regelgeving nodig is dan werkt de werkgroep mee aan een voorstel tot wijziging. Maar omdat er maar zeven vertegenwoordigers uit het jeugdwerk in deze werkgroep zullen zetelen, organiseert De Ambrassade de beleidswerkgroep kadervorming. Deze werkgroep, waar iedereen welkom is, voorziet input voor de werkgroep kadervorming van het departement. 

Doel werkgroep

De werkgroep heeft twee doelstellingen:

 1. Input verzamelen van alle organisaties die kadervorming organiseren en deze input meenemen naar de werkgroep kadervorming van het departement

 2. Terugkoppelen naar alle jeugdorganisaties wat er werd beslist op de werkgroep van het departement 

Structuur

De werkgroep is open en toegankelijk voor alle jeugdwerkorganisaties die kadervorming organiseren. Samen met de afgevaardigden van de werkgroep kadervorming van het departement, verkozenen door de kerngroep van de Commissie Jeugdwerk, wordt beleidsvoorbereidend werk uitgevoerd.

De verkozen leden van de werkgroep kadervorming van het departement zijn:

 • Formaat vzw: Lena Verstraete
 • JES vzw: Griet De Wachter
 • Tumult vzw: Ester Laureys
 • Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw: Marjan Beullens
 • Kazou vzw: Lisa Franken
 • KSA vzw: Veerle Van Nieuwenhuyze
 • Chirojeugd Vlaanderen: Sarah Plessers
 • De Ambrassade vzw: Frederique Loones en Jasmien Schutz  

Resultaat

Na een traject van ongeveer 24 maanden doet de werkgroep kadervorming van het departement, indien nodig, een voorstel tot wijziging van het decreet Vlaams Jeugd-en kinderrechtenbeleid (het gedeelte over kadervorming) of het uitvoeringsbesluit. De beleidswerkgroep kadervorming van De Ambrassade heeft tijdens het traject op verschillende momenten input kunnen geven.

Beleidswerkgroep kadervorming van het departement versus beleidswerkgroep kadervorming van De Ambrassade 

De beleidswerkgroep kadervorming van het departement is een gesloten werkgroep. Dit wilt zeggen dat de leden van deze werkgroep werden verkozen (zie hierboven). De beleidswerkgroep kadervorming van De Ambrassade is een open werkgroep. Deze werkgroep staat open voor alle jeugdwerkorganisaties die geattesteerde kadervorming organiseren. In de werkgroep van De Ambrassade bereiden we samen de werkgroep van het departement voor zodat de belangen van elke organisatie kunnen verdedigd worden. 

Data

De beleidswerkgroep kadervorming van het departement komt niet meer samen. Het werk van deze beleidswerkgroep is afgerond. 

De beleidwerkgroep kadervorming van De Ambrassade komt het komende werkjaar op vier momenten samen. De momenten in het najaar gaan online door via Zoom. De andere momenten staan voorlopig nog offline gepland. De tijdstippen zouden dus nog licht kunnen wijzigen, maar de beleidswerkgroep zal altijd in de voormiddag doorgaan. 

 • do 17/09/2020 van 11u tot 12u30 
 • di 15/12/2020 van 11u tot 12u30 (voorafgaan aan de collegagroep vorming)
 • do 4/03/2021 van 10 tot 12u30 (voorafgaand aan de collegagroep vorming)
 • do 27/05/2021 van 10u tot 12u30 (voorafgaand aan de collegagroep vorming) 
De evenement voor al deze werkgroepen verschijnen binnenkort in de kalender op onze website. 

Contact 

Wil je graag meer informatie over deze werkgroep? Contacteer Jasmien:

Jasmien          Schutz
Jasmien Schutz
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning