[anysurfer.logo]

Kadervorming: het hele traject op een rij

Kadervorming: het hele traject op een rij

Jeugdwerk   |  17 DECEMBER 2018

De laatste tijd beweegt er heel wat rond kadervorming: een grootschalig onderzoek werd afgerond, de deadline voor de kandidaturen voor de werkgroep kadervorming van het departement liep af en de open werkgroep kadervormingsbeleid van De Ambrassade werd opgericht. Kan jij ook niet meer zo goed volgen? Speciaal voor jou het hele traject op een rij.

De geschiedenis

Sinds 2015 werken de Vlaams erkende jeugdorganisaties met de vernieuwde regelgeving kadervorming. Het doel van deze nieuwe regelgeving was vooral om meer eenheid te scheppen tussen de verschillende trajecten zodat een attest, uitgereikt door de Vlaamse overheid, garant kan staan voor de generieke competenties die de jongeren hebben verworven na positief doorlopen van het traject animator, hoofdanimator of instructeur. Een jongere die zijn attest behaalt in organisatie A beschikt nu over dezelfde competentie als een jongere die zijn attest behaalt in organisatie B.  

Het onderzoek

Het departement Cultuur, Jeugd & Media (CJM) liet door VIVES Hogeschool een onderzoek uitvoeren naar:

 • Hoe organisaties, die kadervormingstrajecten aanbieden, de nieuwe regelgeving implementeren.
 • Welke de sterktes/zwaktes/kansen/bedreigingen zijn die ze daarbij (hebben) ervaren.
 • Hoe deelnemers de vernieuwde trajecten ervaren.
 • In welke mate hun competenties worden versterkt door het doorlopen van deze trajecten.
De resultaten van dit onderzoek werden gepresenteerd op 10 december 2018. Het departement CJM bundelde deze resultaten in een publicatie.

Aan de slag met de resultaten

Het departement CJM richt een werkgroep kadervorming op met:

 • zeven jeugdorganisaties (De jeugdorganisaties worden verkozen op woensdag 19 december door de kerngroep van de Commissie Jeugdwerk)
 • twee medewerkers van De Ambrassade (Frederique Loones en Jasmien Schutz)
 • drie/vier medewerkers van het departement CJM.
De werkgroep analyseert de aanbevelingen uit het onderzoek en stelt een timing en actieplan op met betrekking tot de optimalisatie van de regelgeving kadervorming. Indien een wijziging van de regelgeving nodig is, werkt de werkgroep mee aan een voorstel tot wijziging. Het einde van dit traject wordt voorzien in het voorjaar van 2020.

Omdat er maar zeven jeugdorganisaties zullen zetelen in deze werkgroep en het uitermate belangrijk is dat de stem van alle jeugdorganisaties gehoord wordt in dit traject, richt De Ambrassade een Open werkgroep Kadervormingsbeleid op. In deze werkgroep kan iedereen zetelen die bezig is met kadervorming. De werkgroep komt dit werkjaar nog drie keer samen (januari, maart en juni). We koppelen deze momenten om praktische redenen aan de collegagroep vorming (de meeste deelnemers volgen zowel de open werkgroep kadervormingsbeleid als de collegagroep vorming).

Wil je meer updates ontvangen over het traject kadervorming? Mail Jasmien Schutz en je wordt toegevoegd aan de mailinglijst kadervorming. 

Jasmien          Schutz
Jasmien Schutz
 • Co√∂rdinator jeugdwerkondersteuning en breed jeugdbeleid