[anysurfer.logo]

Jongeren onderzoeken de toekomst van werk tijdens 'Expeditie Werk'

Jongeren onderzoeken de toekomst van werk tijdens 'Expeditie Werk'

Jongeren en werk

Met #WatWerkt (2016) bracht De Ambrassade verhalen en ervaringen van jongeren in beeld bij de zoektocht naar werk. In het onderzoek Op weg naar werk (2016) focusten we op de overgang van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt. Met dit project zoomen we in op de periode waar jongeren aan het werk zijn: hoe kijken zij naar kwaliteitsvolle loopbanen en werk van de toekomst? 

Expeditie werk
“Juist nu is het belangrijk om met de input van jongeren standpunten en visie te ontwikkelen" JONGEREN EN DE TOEKOMST VAN WERK

Expeditie Werk

Dat werk hoe we het nu kennen in evolutie is en er over een aantal jaar niet meer zal uitzien als vandaag, staat vast. Juist nu is het belangrijk om met de input van jongeren standpunten en visie te ontwikkelen, want de arbeidsmarkt verandert en beleidsontwikkelingen volgen elkaar in sneltempo op. Flexibilisering van de arbeidsmarkt, afbreuk van sociale rechten, tijdelijke statuten, digitalisering, vergrijzing, verlaten van de pensioenleeftijd… zijn allemaal zaken die (on)rechtstreeks jongeren raken in hun zoektocht naar een kwaliteitsvolle loopbaan.

De Ambrassade wil meer kunnen wegen op het debat dat momenteel gevoerd wordt rond de toekomst van werk (bv. Vlaanderen 2050, Werkbaar Wendbaar Werk, …). Maar daarbij is het belangrijk om de stem van jongeren te verzamelen. Wat kwaliteitsvol werk en duurzame loopbanen betekenen voor jongeren willen we definiëren mét jongeren. We willen hen zicht geven op de arbeidsmarkt waarin ze terechtkomen, hoe die zal verschillen van die van vandaag en wat hun rol hierin kan zijn. 

Dit doen we tijdens Expeditie Werk. Zes ‘expedities’, namelijk zes jongerengroepen, exploreren een jaar lang samen met een begeleider een specifiek thema rond de toekomst van werk aan de hand van concrete ervaringen, experimenten en dialoog. Op het einde van hun expeditie zullen deze jongeren daardoor in staat zijn om een visie en mening te vormen rond dat specifieke thema en daardoor beter kunnen deelnemen aan het debat rond de toekomst van werk. De output van de zes expedities bundelen we en bevragen we nadien verder bij een grotere groep jongeren. Met al deze input creëren we een visietekst rond jongeren en de toekomst van werk. Hiermee willen we wegen op het politieke debat dat momenteel gevoerd wordt.

Partners van Expeditie Werk

Dit project vormt deel van een samenwerkingsakkoord dat VDAB en De Ambrassade afsloten in 2017 voor een periode van vier jaar. VDAB is dan ook mede-organistor en cofinanciert het project. Voor de samenstelling van de zes jongerengroepen werken we met partnerorganisaties die elk een expeditie leiden met een specifieke vraag of thema gelinkt aan hun eigen werking.

 • Groep Intro werkt met maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brussel rond loopbaanvragen en hun toekomst. Groep Intro maakt een toekomst-cv met de jongeren die bij hen in begeleiding zijn en daagt hen zo uit ook over de toekomst van werk na te denken.
 • Haven focust zich op het ondernemerschap van de toekomst. Hoe gaan we hiernaar toe? Hoe willen jongeren in de toekomst ondernemen? 
 • Cosearching wil met jongeren duurzame loopbanen definiëren. Hoe maken we werk dan zinvol in 2050? Via enkele workshops rond ‘de job van je leven’ en het interviewen van rolmodellen willen ze tot een antwoord komen.
 • Vlaamse Jeugdraad gaat aan de slag met de vraag welke plaats een job inneemt in het leven van jongeren in 2050. De Vlaamse Jeugdraad zal voor haar experiment enkele jobs in de haven van Antwerpen uittesten: Hoe is de toekomst van werk daar reeds aanwezig?
 • ACV Jongeren focussen zich op inkomenszekerheid. Wat is hiervoor nodig? Welke scenario’s zijn er allemaal? 
 • Kavka gaat de creatieve toer op. Hoe ziet de toekomst van werk er uit voor creatieve beroepen? Kavka zal haar experiment met jongeren laten doorgaan in Kopenhagen, waar ze enkele bezoeken brengen aan cultuurhuizen die de overstap naar de toekomst al hebben gemaakt.
Maar dit is niet alles. Er zijn nog veel meer organisaties en instanties betrokken. Tijdens Expeditie NETwerk, een netwerk- en leermoment dat 3 keer per jaar wordt georganiseerd, laten we ons omringen door experten (van o.a. Voka en Departement Werk en Sociale Economie), ervaringsdeskundigen, creatieve praktijken… Zij kunnen zo mee de lijnen uittekenen van ons project, en tegelijkertijd voor een gezonde realiteitstoets zorgen. Daarnaast creëren we zo een netwerk rond de toekomst van werk voor jongeren. Het zijn ook zij die we nadien willen bereiken met onze beleidsaanbevelingen. Zo nemen we ze al van in het begin mee in ons verhaal. 

Het projectverloop

Het project loopt van januari 2019 tot december 2020. Daarbij vormen vijf vragen rond de toekomst van werk de rode draad: 

 1. Levenslang leren en ontwikkeling: Hoe zie jij dit?
 2. Zingeving: Wat zoek jij in een job? 
 3. Werk-privé balans of integratie: Hoe zou jij dit invullen?
 4. Geld verdienen of een inkomen hebben: Wat is hierin voor jou belangrijk?
 5. Ouder worden: Hoe kijk jij hiernaar?
Doel van het eerste projectjaar is dat elke Expeditie eind december stelling heeft ingenomen rond hun thema binnen de toekomst van werk en hoe die er idealiter uit moet zien. Om hier toe te komen doorlopen alle Expeditie-groepen vier fases: de ontdekkingsfase, het experiment, de terugkomfase en de verduurzamingsfase. De fases worden voorbereid door alle expeditiebegeleiders samen onder leiding van De Ambrassade.

Jongerentijdslijn

Tijdens de verduurzamingsfase organiseren we een Expeditie XL: een clash van alle deelnemende jongeren en iedereen die ooit betrokken was bij Expeditie Werk. We werken toe naar een visie en stellingen die we in een grootschalige jongerenbevraging aftoetsen in een volgende projectfase (2020).

Met alle input werken we aan beleidsaanbevelingen en gaan we het gesprek met relevante beleidsmakers aan. Als eindproduct maken we een publicatie die de stem van jongeren weergeeft over de arbeidsmarkt van morgen. Het project eindigt met een publieksmoment waarop beleidsmakers worden uitgenodigd en de resultaten worden voorgesteld. 

Sara          De Potter
Sara De Potter
 • Beleidsmedewerker mentaal welzijn