[anysurfer.logo]

Kick off Expeditie Werk

Kick off Expeditie Werk

Jeugdwerk   |  24 JANUARI 2019

Op dinsdag 22 januari werd de Kick Off van Expeditie Werk gegeven. Het nieuwe project dat De Ambrassade, in samenwerking met VDAB en jeugdwerkpartners, loopt in het kader van haar kerndoel werk. Dat gebeurde op La Fonderie, Brussels museum voor arbeid en industrie in aanwezigheid van alle partners.

De Ambrassade wil meer kunnen wegen op het debat dat momenteel gevoerd wordt rond de toekomst van werk (bv. Vlaanderen 2050, Werkbaar Wendbaar Werk, …). Maar daarbij is het belangrijk om de stem van jongeren te verzamelen. Dit willen we doen tijdens Expeditie Werk. Acht ‘expedities’, namelijk acht jongerengroepen, zullen een jaar lang samen met een begeleider een specifiek thema rond duurzaam en kwaliteitsvol werk in de toekomst exploreren. Vanuit concrete ervaringen, experimenten en dialoog zal elke expeditie een specifiek thema doorleven en doorvoelen.  

Kick Off

Op de Kick Off zijn naast De Ambrassade en VDAB vele jeugdwerkorganisaties aanwezig als JES, Haven en de Vlaamse Jeugdraad, maar ook andere organisaties die zich inzetten voor jongeren en werk als Covibes, Cosearching, ACV Jongeren, MijnLeuven… De neuzen werden in dezelfde richting gezet en het projectdesign verder uitgetekend. Stilaan zijn we klaar om aan de slag te gaan met en de meningen te verzamelen van de verschillende jongerengroepen. 

logo Expeditie Werk

Het project ‘Expeditie Werk’

Wat kwaliteitsvol werk en duurzame loopbanen betekenen voor jongeren willen we definiëren mét jongeren. We willen hen zicht geven op de arbeidsmarkt waarin ze terechtkomen, hoe die zal verschillen van die van vandaag en wat hun rol hierin kan zijn. Tegelijkertijd willen we via dialoog bedrijven en beleidsmakers sensibiliseren over wat nodig is om jongeren en de volgende generaties op de werkvloer aan boord te houden in een veranderende wereld.

Omdat jongeren nog geen of slechts een beperkte ervaring hebben op de arbeidsmarkt en de veranderingen op de arbeidsmarkt zich in een stroomversnelling bevinden, is het belangrijk om een methodiek te hanteren om hen te bevragen die verder gaat dan het louter registreren van hun mening, maar inzet op het construeren van iets nieuws. We zetten hiertoe Expedities op. Acht ‘expedities’, namelijk acht jongerengroepen, zullen een jaar lang samen met een begeleider een specifiek thema rond duurzaam en kwaliteitsvol werk in de toekomst exploreren. Vanuit concrete ervaringen, experimenten en dialoog zal elke expeditie een specifiek thema doorleven en doorvoelen.

Expeditie Werk loopt over twee jaar. Doel van het eerste projectjaar is dat elke Expeditie eind december stelling heeft ingenomen rond hun thema binnen de toekomst van werk en hoe die er idealiter uit moet zien. Voorbeelden hiervan: een visietekst, een product, een filmpje, creatieve vormen,… Dit eindproduct zullen we in een volgende projectfase in 2020 (samen met de jongerengroep) vertalen in een aantal stellingen die we in een grootschalige jongerenbevraging aftoetsen. Met deze input werken we aan beleidsaanbevelingen en gaan we het gesprek met relevante beleidsmakers aan.

Als eindproduct maken we een publicatie die de stem van jongeren weergeeft over de arbeidsmarkt van morgen. Deze publicatie is enerzijds informerend voor het jeugdwerk en individuele jongeren en dient anderzijds om het lobbyproces naar beleidsmakers toe mee te staven. Het project eindigt met een publieksmoment waarop de resultaten worden voorgesteld. 

Samenwerking tussen VDAB en De Ambrassade

VDAB en De Ambrassade sloten in 2017 een samenwerkingsovereenkomst af om elkaar te versterken in het verkleinen van de stap voor jongeren naar werk. Expeditie Werk kadert in deze samenwerkingsovereenkomst waarbij De Ambrassade en VDAB elk 50.000 EUR vrijmaakten voor de verwezenlijking ervan.