[anysurfer.logo]

Expeditie XL: What's after work?

Expeditie XL: What's after work?

Jeugdbeleid   |  25 NOVEMBER 2019

Hoe willen jongeren werken in 2050?

Met Expeditie werk willen we meer kunnen wegen op het debat dat momenteel gevoerd wordt rond de toekomst van werk (bv. Vlaanderen 2050, Werkbaar Wendbaar Werk, …). Daarbij is het belangrijk om de stem van jongeren te verzamelen. Wat kwaliteitsvol werk en duurzame loopbanen betekenen voor jongeren willen we definiëren mét jongeren. We willen hen zicht geven op de arbeidsmarkt waarin ze terechtkomen, hoe die zal verschillen van die van vandaag en wat hun rol hierin kan zijn. 

Nu donderdag 28 november laten we 5 expedities van gedachten wisselen op een leuke afterwork. Hilde Crevits zal er bij zijn. Jij ook? Welkom na inschrijven.

Expedities

Zes ‘expedities’, namelijk zes jongerengroepen, exploreren een jaar lang samen met een begeleider een specifiek thema rond de toekomst van werk aan de hand van concrete ervaringen, experimenten en dialoog. Op het einde van hun expeditie zullen deze jongeren daardoor in staat zijn om een visie en mening te vormen rond dat specifieke thema en daardoor beter kunnen deelnemen aan het debat rond de toekomst van werk. De output van de zes expedities bundelen we en bevragen we nadien verder bij een grotere groep jongeren. Met al deze input creëren we een visietekst rond jongeren en de toekomst van werk. Hiermee willen we wegen op het politieke debat dat momenteel gevoerd wordt.