[anysurfer.logo]

De Ambrassade reist naar 2025

De Ambrassade reist naar 2025

Beleidsnota 2022-2025

Het is weer zover, we schrijven een nieuwe beleidsnota. 1 juli 2020 moeten wij bij De Ambrassade onze beleidsnota indienen voor de periode 2021-2025. Om iedereen te informeren die graag volgt hoe ons proces loopt, besloten we een blog te starten.

Die is gestart met Ellen, daarna nam Line over. Vanaf februari wordt deze blog geschreven door collega's die betrokken zijn op dit proces binnen De Ambrassade. We nemen jullie graag mee in onze reis. Met al zijn hoge bergen en diepe dalen, met alle vreugdemomentjes, maar ook alle gezweet en gezwoeg. Ook als we het even niet meer weten, of als we een belangrijke beslissing genomen hebben.

Jeugdwerkers, ook jullie zijn er aan begonnen. Wij lopen deze keer een half jaar voor, rede te meer om jullie met deze blog ook te inspireren. Met ons proces, met bepaalde methodieken die we gebruiken, met keuzes die we wel of niet maken… Speciaal voor jullie hebben we zelfs een hele website ontwikkeld over het lopen van een straf beleidsnotaproces en hebben we een groots vormingsaanbod, neem zeker een kijkje in onze kalender.


Beleidsnota ingediend

30 juni 2020

Anderhalf jaar participatief proces stroomt deze dagen via mijn vingers op het scherm. Input en betrokkenheid van jeugdwerkorganisaties, partners en collega’s krijgt finaal vorm in het doelstellingenkader, begeleidende hoofdstukken en begroting van onze beleidsnota. Het plan voor de komende 5 jaar. Het kriebelt om van start te gaan.

Al had ik het toch anders voorgesteld die laatste rechte lijn

De lockdown van midden maart 2020 was voor iedereen een verwarrende, vreemde en uitdagende periode. In een fase waar je de beleidsnota finaliseert was dat voor De Ambrassade niet anders. Eerlijk? We lieten het allemaal vallen. Het jeugdwerk bijeen houden en ondersteunen, de impact van corona meten en voorspellen, de jeugdwerkzomer redden, hygiënepakketten verdelen,… Daar gingen we voor!

Tussen die inspanningen werkten we in verspreide slagorde verder aan het doelstellingenkader. Toch nadert die deadline met rasse schreden. Dus alle hens aan dek voor dit project: retroplanning maken, goedkeuring op de Algemene Vergadering verdagen, bespreking op het Bestuur verzetten, een leidinggevend team plannen waar we niet ingehaald worden door de ‘waan van de dag’, taken herverdelen en we zijn terug op de rails.

Knippen, plakken, schrijven, schrappen, herschrijven, nog meer schrappen

Wat ben ik blij dat we de afgelopen maanden intensief input en toekomstdromen bij onze stakeholders hebben bevraagd. Dat stelde ons in staat om, op een moment waar alle collega’s thuis werken, info te verwerken tot een coherent geheel dat de missie realiseert en weerspiegelt waar De Ambrassade voor staat.

We landden met een ambitieus doelstellingenkader, héél veel acties en indicatoren. Te veel. Dus zochten we evenwicht in:

 • voldoende zichtbaar maken wat we doen, zonder in details te vervallen
 • ambitieuze plannen schrijven met voldoende linken tussen de decretale opdrachten
 • rode draden doorheen de beleidsnota definiëren en trouw blijven aan onze missie, visie en strategiekaart
Ja, we hebben herschreven en geschrapt. In niet Coronatijden hadden we van deze maanden geprofiteerd om met onze stakeholders samenwerkingen verder uit te werken. Dat is ons niet helemaal gelukt. Daarom schreven we in de beleidsnota dat we hier komend najaar verder op inzetten, zeker in kader van de beleidsnota’s van jeugdwerkorganisaties. Hou jullie agenda dus maar klaar ;-)

Klik. Verzonden.

Het is altijd een spannend moment om op de verzendknop te duwen. Heb ik alle bijlagen geüpload? Het zijn toch zeker de juiste? Kan ik dan? JA! We werken doorheen de zomer aan een mooie, gelayoute versie van beleidsnota. Klaar om door velen verslonden te worden.

Nu kijken we met spanning uit naar het advies en de onderhandeling van de beheersovereenkomst. Laat ons dan samen knap werk maken van die mooie ambities.  

Auteur: Frederique Loones

Sarah thuiswerk

Je beleidsnota schrijven in coronatijden

20 april 2020

Toekomstdromen en –plannen: I like. Maar een beleidsnota schrijven staat niet bovenaan mijn favoriete professionele bezigheden. Er zijn 100 balletjes om in de lucht te houden, de overleggen zijn talrijk, de meetings zijn mentale veldslagen, het werk is traag en slalomt over een pad vol valkuilen. En toen moest 19 maart nog komen...

Zoom kampioen

Thuisblijven, lockdown, #blijfinuwkot. Zoals ook in jouw organisatie bracht deze nieuwe realiteit in een razend tempo uitdagingen met zich mee. De Ambrassade vond zichzelf opnieuw uit, kreeg er nieuwe opdrachten bij, werd een zoom-kampioen en probeert ondertussen een warme werkplek te blijven. De beleidsnota staat opeens minder hoog op de ranking. De toekomst is belangrijk, maar de uitdagingen van vandaag zijn groter, prangender en vooral belangrijker voor kinderen en jongeren nu nu nu!

Maar zoals dat gaat, vinden oplossingen hun weg. Moeilijk gaat ook, en zoom is zo slecht nog niet.

Commissie jeugdinformatie

Begin april legden mijn collega Sofie en ik onze jeugdinformatie-plannen voor aan de commissie jeugdinformatie. Hierin zetelen een aantal belangrijke jeugdinformatiespelers. Spelers als Mediawijs, Stampmedia, Vlaamse Scholierenkoepel en Awel stonden zo mee aan de wieg van WAT WAT. Per jaar komen we minstens drie keer samen om jeugdinfo-tendensen te bespreken, het Vlaamse beleid met betrekking tot jeugdinfo door te lichten en elkaar te betrekken in grote projecten. Kinderen en jongeren kwaliteitsvol informeren: het is ons gemeenschappelijk doel. 

Vooraf stuurden we de commissie onze plannen door. Ik startte de zoom-meeting met een bang hartje. Je plannen presenteren is je toch steeds wat kwetsbaar tonen. Je weet nog niet alles en je beseft zelf donders goed dat niet elke formulering al helemaal goed zit. Jezelf kwetsbaar opstellen in een digitale omgeving voelt bijna dubbel zo naakt. Maar deze onzekerheid bleek nergens voor nodig. Iedereen daagde voorbereid aan de start op en kwam met constructieve feedback. De luisterbereidheid was groot. De mentale veldslag werd een verkwikkend bad en voor we het wisten stonden we 2u later als herboren … terug thuis, weliswaar met feedback onder de arm waar we echt me verder kunnen.

Input vragen is input geven

Net als De Ambrassade is het in andere organisaties (ook) business as usual. Ik liet een voor mij onbekende Awel-medewerker (Yolan, toffe peer) binnen in de intimiteit van mijn zoom-bureau. Camera aan, microfoon aan, voorbereiding op, en we vlamden een uur door de vragen. We moesten ons niet verplaatsen, maar verkwikten elkaar een uurtje met ideeën over elkaars plannen. We moeten dit meer doen, dacht ik. En een uur later was ik gewoon terug thuis.

Een beleidsnota is het ultieme groepswerk en de meest eenzame bezigheid tegelijkertijd. Maar het telewerk biedt mogelijkheid voor beide componenten, zo blijkt. Toch hoop ik dat we snel terug met de hele ploeg rond de ontwerptafel kunnen staan. Samen de helikopter in en zien waar kansen liggen en stukken ontbreken. En zo ga je tijdens coronatijden zelfs missen wat je anders wel eens vervloekt. Kan iemand een 3-uur-durende beleidsnota-meeting in mijn agenda boeken please?  

Auteur: Sarah Latré

Check onze plannen en laat weten of jouw toekomstplannen matchen met de onze

31 maart 2020

Zoals je weet moet De Ambrassade eind juni haar beleidsnota indienen. Ondertussen zijn we een heel eind geraakt en hebben we een doelstellingenkader afgeklopt (zie bestand hiernaast). We werken deze weken naarstig verder aan het uitwerken van indicatoren en acties. Benieuwd naar die toekomstplannen? In onderstaande korte filmpjes leggen we de essentie uit van de 4 strategische doelstellingen. 

Strategische doelstelling 1: Jeugdwerkondersteuning

Fréderique neemt ons mee in de speerpunten van jeugdwerkondersteuning.

Strategische doelstelling 1: Jeugdinformatie

Sarah gaat dieper in op onze jeugdinformatie ambities van WAT WAT.

Strategische doelstelling 1: Vlaamse Jeugdraad

Inge vertelt waarom deze SD een vreemde eend in de bijt is.

Strategische doelstelling 1: Generatiedoelen

Van kerndoelen naar generatiedoelen. Sarah verklapt de 5 brede jeugdbeleidsthema's waar we de komende 10 jaar op gaan inzetten.

De laatste survey

Deze filmpjes hebben we verwerkt in een vragenlijst voor onze stakeholders. We vragen geen ellelange feedback, die gaven jullie ons al. We zijn al een klein jaar bezig met het verzamelen van allerlei info en gegevens. Zo deed elke medewerker van De Ambrassade dit najaar 2 tot 5 stakeholdersgesprekken (60 in totaal) en organiseerden we 2 open feedbackmomenten voor het jeugdwerk. Daar zijn we mee aan de slag gegaan.

In wat we nu gaan uitsturen zijn we vooral benieuwd of jullie geïnteresseerd zijn in onze plannen en of jullie mee willen stappen in ons verhaal. We willen het belang en de focus van thema's en prioriteiten in onze ondersteuning met jullie aftoetsen. We zijn ons heel bewust dat dit niet bovenaan jullie prioriteitenlijst staat in deze coronatijden, maar de realiteit dringt zich op en we moeten verder kijken dan corona.

Morgen mogen jullie de vragenlijst in jullie inbox verwachten.

Filmpjes making of

We gingen de opname van de filmpjes zelf doen, maar in een iets andere setting. Je merkt dat de filmpjes opgenomen in de huizen van mijn collega’s omdat sinds 13 maart iedere ambrassadeur van thuis uit werkt. Normaal gezien gingen we op 23 maart de survey uitsturen, maar dat had weinig zin in volle Corona piek. We stelden het daarom 1,5 week uit. En een shout-out naar Lisa die de filmpjes in een Ambrassade jasje stopte.

Verslikt in je koffie terwijl je de filmpjes zag? Meer weten over iets? Laat het ons weten vóór 22 april. 

Auteur: Dorien Verhavert

Denkdag beleidsnota

Voorlopig doelstellingenkader

18 februari 2020

Hoera! We hebben 4 strategische doelstellingen verder uitgewerkt en hebben sinds eind vorige week een heus doelstellingenkader. Deze is nog niet definitief, maar we zijn wel blij met wat er nu op tafel ligt. Dat doelstellingenkader is er niet zomaar gekomen. Daar ging heel wat werk aan vooraf. Zo was er op 4 februari een denkdag met de kerngroep en aanmoedigers (SaraDP, Sarah en mezelf) om de beleidsnotatweedaagse voor te bereiden. De 4 strategische doelstellingen (SD’s) en hun operationele doelstellingen (OD’s) waren door de betrokken collega’s verder uitgewerkt en werden nu voorgesteld op de denkdag. Iedereen gaf zijn feedback mee en zo werden de OD’s verder verfijnd. 

Beleidsnota2daagse
Beleidsnotatweedaagse

Op de beleidsnotatweedaagse was het de bedoeling om onze Raad van Bestuur mee te nemen in ons verhaal. Ook zij gaven hun terechte feedback. Zowel voor mij als voor andere ambrassadeurs was dit een echte meerwaarde. Ik vond het erg verfrissend om die externe bril erbij te hebben. Maar nu vragen jullie je waarschijnlijk af waarover wij het dan gehad hebben. Wat zijn nu onze plannen voor de volgende 5 jaar? Die worden morgen in detail toegelicht op de commissie jeugdwerk, maar in het algemeen:

Blijvende focus op: 

 • Cijfers van jeugdwerk in kaart brengen
 • Grote momenten: congressen, publieksmomenten, onderzoeken ism partners.
 • Groter bereik van kinderen en jongeren: jeugdinformatie en VJR
 • Intersectoraal netwerk verbinden en uitdiepen
Nieuw: 

 • Samenwerking rond Lokaal jeugdwerkbeleid
 • Generatiedoelen (oa vrije tijd)
 • Jeugdbarometer
 • Intern werkplan VJR
 • WAT WAT netwerk = hét jongereninformatiebureau van de Vlaamse Overheid 

jeugdbarometer
Generatiedoelen

Al zijn de generatiedoelen niet helemaal nieuw. Vandaag heten deze kerndoelen. Maar omdat de naam KERNdoelen doet vermoeden dat dit de kern van onze organisatie is, vonden we het tijd voor een nieuwe naam. We kozen voor Generatiedoelen omdat we een aantal thema’s willen langdurig willen inzetten in onze organisatie. Voor 10 jaar, een generatie lang. Met de generatiedoelen willen we voor deze generatie kinderen, jongeren en jeugdwerkers een verschil maken. Zelf ben ik heel blij met de impactgerichte visie die we gaan hanteren voor de nieuwe generatiedoelen. Wat verandert er voor wie? Helemaal fan :-) De generatiedoelen die nu op tafel liggen zijn:

 • Ruimte
 • Werk
 • Recht op vrije tijd
 • Preventie rond psychische kwetsbaarheid
 • Recht op kwaliteitsvol wonen
Jeugdbarometer?

We zouden een experiment willen opzetten in De Ambrassade en daarom doet de jeugdbarometer de ronde. Maar wat is de jeugdbarometer? Samen met een onderzoeksinstelling of een marktonderzoekbureau willen we een groot panel (+1000) van jongeren (+16) samenstellen dat we op regelmatige basis snel vragen kunnen stellen. Met de resultaten zouden we mits de nodige wegingen representatieve kunnen uitspraken doen. Die resultaten zetten we in voor adviezen, jeugdinfo, aansturing WAT WAT, expertise opbouw rond onze generatiedoelen, een kwalitatieve ondersteuning van de jeugdwerksector. We nemen onszelf voor om deze piste grondig te verkennen.

En nu?

Wil je meer weten over onze concrete plannen? Zak dan morgen af naar de commissie jeugdwerk. Na de krokusvakantie sturen we ook nog een online survey de deur uit voor een aantal checks en feedback. Hou je mailbox dus goed in de gaten.   

Auteur: Dorien Verhavert

Wie zit er nog in de kerngroep?

17 februari

Dringend tijd voor een update van de samenstelling van de kerngroep op deze blog. Ondertussen hebben Ellen en Line onze organisatie verlaten en dus ook de touwtjes gelost van de opmaak van onze toekomstige beleidsnota voor 21-25. Na wat ins en outs van enkele collega’s gaan we verder met deze kerngroep:  

 • Eva en Frédérique als trekkers van het beleidsnotaproces
 • Sofie denkt mee vanuit WAT WAT
 • Timmy zet zijn jeugdwerkondersteunersbril op
 • Jan brengt de Vlaamse Jeugdraad binnen
Sara De Potter blijft betrokken op de kerndoelen, dat we generatiedoelen gaan noemen. Inge werkt mee aan Vlaamse Jeugdraad. En ik blijf betrokken vanuit opmaak en redactie en de communicatie van de organisatie. Voilà, zo zijn jullie weer helemaal mee. Oh ja, de auteur van deze blogberichtjes zal vanaf nu af en toe wisselen. 

Auteur: Dorien Verhavert
Kerngroep beleidsnota

Personeelsdriedaagse

28 oktober

We zijn nog altijd aan het nagenieten van de personeeldriedaagse. 3 Dagdelen van de 5 stonden in teken van het beleidsnotaproces. Op de andere 2 dagdelen leerden we elkaars takenpakket kennen en deden we een leuke uitdagende fietstocht bij wijze van teambuilding. De uitdaging was groot: de hele personeelsploeg mee krijgen in een begrijpbare strategieoefening voor de beleidsnota. Het startpunt was de berg aan informatie (omgevingsanalyse, stakeholdersbevraging, zelfevaluatie). En het uiteindelijke doel was om met z'n allen beleidsuitdagingen te formuleren. De spirit moest en zou hoog blijven!

Deel 1: presentatie resultaten 

Na een korte stand van zaken, kreeg het personeel een voorstelling van achtereenvolgens alle zwaktes, sterktes, kansen, bedreigingen en resultaten (de blauwe bouwstenen in de afbeelding hieronder, zie vorig blogbericht). Elk deel werd door een andere collega van de kerngroep toegelicht met een bijpassende werkvorm. Zo werden de bedreigingen gebracht door het personage Darth Vader himself, werden de zwaktes geraden door de collega's aan de hand van bijpassende afbeeldingen, zaten kernwoorden van de kansen verstopt achter een variatie aan pinguïns en ga zo maar door. We eindigden dit dagdeel met een inspirerende oefening rond de persoonlijke dromen (ofwel aspiraties) die collega's van De Ambrassade de komende jaren nog willen verwezenlijken.

Deel 2: Uitdagingen formuleren

Het belangrijkste moment van deze personeelsdriedaagse brak aan. Aan de hand van het inspiratierooster SWO-ART (zie afbeelding) wilden we uitdagingen voor De Ambrassade bedenken door telkens 2 bouwstenen met elkaar te kruisen. De combinatie van de gegevens uit de blauwe vakken leidt tot negen vakken met telkens een bepaald handelingsperspectief. Je kan het voorstellen als een huis met negen kamers. Iedere kamer kan je anders bemeubelen of zo inrichten dat ze je inspireert tot een bepaalde handeling. Je kan op een bepaalde manier door het huis gaan om je te laten inspireren (van links boven naar rechtsonder, verticaal in de middelste rij, als een slang onderaan bij aspiraties beginnen en zigzag naar boven werken). De volgorde bepaal je zelf.

Concreet gingen we met 4 groepen van ongeveer 5 collega's aan de slag rond een bepaalde combinaties. We kruisten telkens twee vakken. Bijvoorbeeld de kansen en de aspiraties: gezien kans x en aspiratie y, is de uitdagingen dat De Ambrassade Y realiseert. Of we lieten bijvoorbeeld resultaten en sterktes kruisen: Gezien resultaat X en sterkte y is de uitdagingen dat De Ambrassade op Y moet inzetten. Zo eindigden we onze 2e dagdeel rond de beleidsnota met een 75 uitdagingen.

We hebben met de kerngroep tot in de late avond gediscussieerd over hoe we de 75 uitdagingen konden clusteren tot behapbare gehelen. Met een glaasje wijn in de hand, zijn we uiteindelijk geland op 9 organisatie brede clusters van uitdagingen, naast heel wat andere specifiekere clusters of uitdagingen die gelinkt kunnen worden aan een deel van De Ambrassade of Vlaamse Jeugdraad.

Deel 3: Benoemen en herformuleren

In het laatste dagdeel hebben we de tijd genomen om de 9 grote clusters een naam te geven en te herformuleren. We voerden grondige gesprekken over welke deelstrategieën er onder de verschillende clusters konden worden uitgewerkt. Op vrijdagavond gingen we met z'n allen tevreden naar huis. We zijn er in geslaagd om met de ganse personeelsploeg na te denken over wat de uitdagingen zijn in 2021-2025. Maar we kunnen niet blijven stilzitten. De komende twee maand moeten we nog heel wat gesprekken voeren rond de beleidsuitdagingen. Jullie kunnen ook een survey verwachten waarmee we nog enkele uitdagingen bij jullie aftoetsen.

Auteur: Line Ostyn

Jan
Sofie

Hoe steviger de analyse, hoe beter de strategieoefening

14 oktober 2019

Daar zitten we dan: 50 stevige verslagen van stakeholdersgesprekken en nog eens een 25-tal verslagen met andere relevante input om te analyseren. Soms is het informatie die ons bevestigt in onze ideeën. Even vaak is het informatie die die ons verwondert of wakker schudt. We zijn duidelijk beland in fase 4 “Analyse, uitdagingen en opties”.

Op personeelsdriedaagse (23-25 oktober) willen we met z’n allen een stevige en inspirerende oefening doen over wat de beleidsuitdagingen moeten zijn voor De Ambrassade in 2021-2025. Dit vergt heel wat voorbereiding. Want hoe beter die gebeurt, hoe helderder de informatie die als basis dient voor deze strategieoefening. Deze en vorige week zijn we met de kerngroep van het beleidsnotaproces twee volle dagen bezig geweest met het verwerken van alle verslagen tot een lijst van:

 • sterktes, zwaktes, aspiraties (= focus op interne gegevens)
 • bedreigingen, opportuniteiten en verwachte resultaten (= focus externe gegevens).
We zijn begonnen met knippen, plakken en knutselen, om daarna op digitale manier door te gaan.

Op personeelsdriedaagse is het de bedoeling om via de SWO-ART methodiek elementen uit de interne en de externe gegevens te combineren om zo beleidsuitdagingen te bepalen. Einddoel is een lange lijst van uitdagingen en opties, die we in een latere fase in ons democratisch proces verfijnen tot effectieve doelstellingen en acties. We zijn heel erg benieuwd wat er uit deze oefening zal komen.  

Auteur: Line Ostyn

tijdslijn

Onderzoeken & ondersteunen

 24 september 2019 

Momenteel gaat er bij De Ambrassade heel wat tijd naar beleidsnotatrajecten. We starten met het ondersteuningtraject voor de sector én we zitten volop in de onderzoekfase van onze eigen beleidsnota. 

Ondersteunen

Heeft jullie organisatie het startschot al gegeven voor het nieuwe beleidsnotaproces?  Op 12 september zijn wij gestart met het ondersteuningstraject beleidsplanning voor de jeugdsector. Wij helpen jullie dus graag verder. In de zomer van 2019 ontvingen alle Vlaams erkende jeugdwerkverenigingen de vernieuwde versie van de beleidsplanningsposter

Zoals jullie hier konden lezen, lopen wij een half jaartje voor. Wij zijn al gestart in maart 2019. Ook wij hebben op basis van deze verschillende beleidsnotafases een projectplan gemaakt. Belangrijk is om met inspraak van alle betrokkenen een realistisch projectplan te maken met een duidelijke timing. Zodat iedereen die een bijdrage wil doen, weet wanneer dit kan en op welke manier. Onze projectplan deelden we eerder, de bijbehorende tijdslijn is net af en vind je hierboven.  Strak plan? Je ziet er alvast ook wanneer je ons input kan geven voor ons onderzoek. 

Onderzoeken 

Wij zitten in de onderzoeksfase. We verzamelen een grote hoeveelheid gegevens die ons in een latere fase op het spoor brengen van beleidsopties en strategische uitdagingen voor organisatie in de komende beleidsperiode. Naast de omgevingsanalyse en zelfevaluatie, zijn we volop bezig met een zestigtal stakeholderinterviews (zie hieronder). Bovendien organiseren we inputmomenten op de commissie jeugdinformatie en op de adviesraad van de Vlaamse Jeugdraad, telkens in oktober en in februari. Daarnaast zijn er 2 open inputmomenten, aansluitend bij de commissie jeugdwerk. De eerste gaat door op 16 oktober. Lees er alles over.  De tweede kan je ook al meteen in je agenda zetten: 19 februari. Dan gaat het over het doelstellingenkader van de beleidsnota. Heb jij ideeën over de koers die De Ambrassade moet varen in 2021-2025? Kom dan zeker naar één van de bijeenkomsten. 

Auteur: Line Ostyn

Kom uit je kot

Kom uit uw kot en ontmoet interessante mensen

22 juli 2019

Dat was de titel van de mail die ik daarnet verstuurde naar heel ons personeel. In september en oktober willen we maar liefst 60 interviews doen met organisaties die tot onze primaire stakeholders behoren.

60, dat wil zeggen dat al onze personeelsleden er elk toch minstens een stuk of 2-3 zal moeten doen. En daar kiezen we bewust voor. Zodat elke medewerker zich kan laten inspireren door een boeiend en diepgaand gesprek. Zodat elke medewerker uit die gesprekken zijn ‘oorlogen’ kan halen die hij/zij in het beleidsnotaproces zeker wil binnenbrengen. Zodat elke medewerker al van in het begin met een brede blik aan het proces kan beginnen en niet alleen vanuit zijn eigen takenpakket start.

Hoe kwamen we tot die 60 organisaties?

Wel, simpel was dat natuurlijk niet. Want als netwerkorganisatie (meer dan 100 jeugdwerkorganisaties, meer dan 90 WAT WAT partners, meer dan 100 vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad…) zouden we honderden interviews kunnen doen. We probeerden vooral te streven naar een zo representatief mogelijk staal van onze stakeholders: organisaties die we veel en weinig zien, die dicht en ver van onze werking staan, jeugdwerkers, WAT WAT partners, huidige en oude vrijwilligers van de Jeugdraad, andere bovenbouwers, een aantal sterke organisaties uit het sociaal middenveld…

En toch voelde kiezen, zoals altijd, ook een beetje als verliezen. Maar doen we dan geen algemene survey naar al onze stakeholders? Jawel, maar iets later in het proces. We geloven erin dat 60 interviews, een goeie omgevingsanalyse en de talloze bevragingen van de voorbije jaren ons genoeg input zal geven om tot beleidsuitdagingen te komen op onze personeelsdriedaagse eind oktober. Die beleidsuitdagingen moeten we dan herleiden tot beleidsopties en daarvoor gaan we o.a. een brede survey hanteren.

Verwacht je dus in november dus nog aan een vragenlijst, diepgaander dan vorige keren. Wil je zelf heel graag bij de 60 geïnterviewden zitten? Aarzel niet om jezelf uit te nodigen bij ons! Een 61e kan er zeker altijd bij :-) Krijg je in september een paar Ambrassadeurs over de vloer? Vertel ons hoe jij naar De Ambrassade kijkt, wat je ons meer of minder zou willen zien doen en hoe jij De Ambrassade in 2025 ziet. Oh, en wij zijn altijd blij met een tasje koffie. 

Auteur: Ellen De Boeck

Onze AV zegt GO!

26 juni 2019

Ons proces en onze mandaten zijn afgeklopt, nu kunnen we eindelijk echt beginnen. Zo voelt het wel een beetje, na de Algemene vergaderin van gisteren. Blij dat ze het eens zijn met de manier waarop we het proces willen lopen, mits nog een paar aandachtspunten. Hier kan je alvast al eens een kijkje nemen naar de verschillende fases in het proces en wie welk mandaat dan juist heeft daarover. Er volgt ook nog een mooiere versie hiervan, die we dan te pas en te onpas zullen bovenhalen, maar dat is een zomertaakje voor Dorien. Ik vat het nu al even samen voor jullie:

9 fases

 1. Evaluatie: vorige week maandag maakten we met al onze personeelsleden tijd om de beleidsnota 2018-2020 kort te evalueren. Vooral door te focussen op wat er allemaal een succes was, en zo te leren wat we zeker moeten meenemen naar de volgende beleidsnota. Maar soms ook eens door te kijken naar de ‘mislukkingen’ en hoe we dat dan beter kunnen doen.
 2. Missie & visie
 3. Strategie, met een uitgebreide stakeholdersanalyse en –bevraging
 4. Organisatiestructuur, deel 1
 5. Beleidsopties en Kerndoelen
 6. Doelstellingenkader
 7. Mensen & middelen
 8. Organisatiestructuur, deel 2
 9. Redactie en layout
Mandaten

 • Algemene Vergadering: keurt beleidsnota goed.
 • Raad van Bestuur: goedkeuring mijlpalen, strategische doelstellingen opstellen, beleidsruimte bepalen.
 • Stuurgroep: Overzicht bewaren over het proces, actief mee het proces uitwerken, voorbereiding van inputmomenten en van Raad van Bestuur en Algemene Vergadering. 
 • Stakeholders (personeel, Commissie Jeugdwerk, Commissie Jeugdinfo en AV Vlaamse Jeugdraad, ruime jeugdsector en andere stakeholders): inhoudelijk advies, belangrijke contactmomenten, worden constant geïnformeerd.
Onze AV gaf ons, zoals het een goed team kritische mensen betaamt, nog enkele belangrijke aandachtspunten mee:  

 • Voer goeie, diepgaande gesprekken met de juiste mensen uit onze stakeholders (jeugdwerk, WAT WAT partners, jongeren, Jeugdraadadviseurs…). Als jullie echt mede-eigenaarschap als hoogste doel hebben, dan is die stakeholdersbevraging meer dan alleen maar een survey. (komt goed hoor, in september/oktober komen we naar jullie toe met allerhande creatieve bevragingstechnieken)
 • Kan het dat een stuurgroep alleen uit stafmedewerkers bestaat? Moeten daar ook geen stakeholders in? (nee, eigenlijk is de stuurgroep eerder een procesgroep/planningsteam dat het proces overschouwt en uitvoert, het eigenaarschap van stakeholders komt tot zijn recht in de bevragingen en het mee bouwen aan doelstellingen -> we gaan dus onze naam veranderen :-))
 • Voorzie genoeg tijd om afstemming te zoeken met het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan, want dat zal toch één van de belangrijkste instrumenten van de nieuwe minister zijn om jeugdbeleid waar te maken. (Willen we absoluut doen!)
Voila, en zo kunnen we dus echt beginnen. Meteen met een traject(je) rond missie & visie. En met opstarten van de stakeholdersanalyse. Wij zijn klaar voor de zomer! Als er tenminste genoeg ijsjes zijn. :-) 

Auteur: Ellen De Boeck

Stuurgroep

20 mei 2019

Onze stuurgroep, de personeelsleden die alles in goeie banen gaan leiden, stelde ik nog niet aan jullie voor! My bad. Bij deze dus wat meer info over ons tof clubje:

Onze stuurgroep, de personeelsleden die alles in goeie banen gaan leiden, stelde ik nog niet aan jullie voor! My bad. Bij deze dus wat meer info over ons tof clubje:

Van links naar rechts:

 • Jan - de Europaman - Raeymakers, maar ook de man die beleidsdossiers behartigt zoals het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan of de hervorming van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Hij neemt de zware taak ter harte te zorgen dat onze beleidsnota ook een beetje die van de Vlaamse Jeugdraad is.
 • Line Ostyn, dé madam van Fourage , maar ook van talloze andere vormingen en studiedagen, van Wereldspelers en van het nieuwe project Maak tijd vrij , is onze grote reisbegleidster. Ze trekt voor het eerst in haar leven zo’n beleidsnotaproces. Geef haar gerust even een schouderklopje als je haar tegenkomt de komende maanden.
 • Dorien Verhavert, communicado van dienst, maar ook vurig verdediger van onze kerndoelen. Je kan ze ook kennen van ons fantastische jaarlijkse magazine Ambras en van deze duidelijke website natuurlijk!
 • Eva Vereecke, onze directeur, die behoeft geen introductie meer he?
 • Sofie Iserbyt, al meer dan 7 jaar één van de rotsen in de branding van jeugdinfo, stampte WAT WAT echt uit de grond en is gebeten door data en onderzoek. Zal er o.a. voor zorgen dat we deze keer niet een paar weken voor het indienen aan het hoofdstukje ‘bereik’ beginnen. 
 • Tot slot, Ellen, ik dus, zal zorgen dat onze beleidsnota ook echt uitvoerbaar is. Dat de cijfertjes kloppen, de indicatoren steek houden en de VTE-verdeling duidelijk is. Maar ook, samen met Sofie, dat de toekomst van WAT WAT verzekerd is. 
Auteur: Ellen De Boeck


Vers Bloed

10 mei 2019
Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur, de cockpit van je organisatie, moet je af en toe voorzien van vers bloed. 4 van onze 12 bestuurders hadden de voorbije 2 jaar ontslag genomen, dus leek het ons niet meer dan normaal dat we vervangers zochten. En dat die vervangers net konden beginnen aan de start van een nieuw beleidsnotaproces, was al helemaal mooi meegenomen.

In onze zoektocht naar goeie bestuurders zetten we inhoud en technische vaardigheden beiden voorop. Technische vaardigheden, want ons bestuur houdt zich vooral bezig met personeels-, financieel-, infrastructuur- en organisatiebeleid. De grote inhoudelijke aansturing gebeurt eerder door de Commissie Jeugdwerk, de Commissie Jeugdinfo en de adviseurs van de Vlaamse Jeugdraad. Maar onze bestuurders moeten gezamenlijk natuurlijk wel genoeg voeling hebben met onze 3 decretale functies, onze bestaansreden: 

 •  Het Vlaamse jeugdwerk ondersteunen
 • De Vlaamse Jeugdraad ondersteunen
 • Kinderen en jongeren informeren 
En zo mochten wij op vrijdag 10 mei vier nieuwe, gedreven, bestuurders ontvangen:

 • Benjamin Vandervoort (mijn nieuwe penningmeester, joepie :-))
 • Sibille Declercq
 • Niels De Ceulaer
 • Herlinde Baeyens
Welkom!

Uitdagingen
Ze mochten meteen een hele dag aan de slag. Want na een zingevende Ambraskuur met personeel, was het nu aan onze RvB om een eerste denkoefening voor de beleidsnota te doen. Om de reden die ik hierboven al schetste, focusten we vooral op manieren om als De Ambrassade meer impact te hebben de komende jaren. Onze bestuurders legden volgende uitdagingen op tafel:

 • Hoe keuzes maken in transversale thema’s, focus houden en toch flexibel genoeg blijven?
 • Hoe onze expertise nog meer in de markt zetten naar andere sectoren?
 • Hoe een jongerenpanel inzetten om echt dingen in beweging te zetten in de maatschappij en bvb ook de bedrijfswereld?
 • Samen met de impactonderzoeken die ons personeel al naar voor had gebracht, gaf ons dat wel een hele boterham aan uitdagingen. Dus hebben we natuurlijk ook bollekes geplakt… of wat dacht je? :-)
Auteur: Ellen De Boeck

Denkdag RvB beleidsnota

Goesting

30 april 2019

Hoe begin je aan een beleidsnotaproces? Ondanks onze mooie lineaire poster, blijkt die vraag toch niet zo makkelijk te beantwoorden.

Eerst het proces en de mandaten duidelijk krijgen, maar moeten we niet eerst weten welke inhouden we willen gaan vastpakken? Starten met de inhoud dan, maar wie heeft daar het mandaat rond? En wie betrek je eerst, de RvB, de AV, je personeel, belangrijke partners en klanten…?

Die vragen hielden ons de voorbije 2 maanden meer bezig dan verwacht. Een bespreking op de RvB, een inputmomentje op de AV en veel gepraat later, beslisten we: Eerst bouwen met het personeel rond inhoud, de rest komt later. Want geef toe, hoe belangrijk externe input ook is, als je personeel niet mee is in de gekozen richting, krijg je geen steen verlegd. 

“When you want to have impact: FOCUS, CHOOSE & GO DEEP"
Michele Obama

Die kick-off met ons personeel was gisteren en hét woord van de dag was ‘goesting’. Eva ging vorige maand naar Michelle Obama in Amsterdam (ze kan er niet over zwijgen :-)) en inspireerde ons met een richtinggevende quote:

“When you want to have impact: FOCUS, CHOOSE & go DEEP. But remember, focus on the things you really believe in and really care about.”

Kiezen voor de dingen waar je echt in gelooft en daar vollen bak voor gaan.  

Temperatuur meten

Dus gingen we in debat over inhoud. Over thema’s en manieren van werken waarmee De Ambrassade de komende jaren echt het verschil zou kunnen maken. Een eerste buikgevoeloefening om te weten te komen waar ons personeel echt van wakker ligt en waar ze echt goesting in hebben om hun tanden in te zetten. (We gebruikten trouwens een hele fijne uitvindersmethodiek, aanrader!) 

Boeiende dag, met gesprekken over klimaat, identiteitsontwikkeling, Europees jeugdbeleid, jongeren als changemakers… Zo’n dagen doen deugd. Efkes niet bezig zijn met morgen, maar met de komende jaren. Efkes niet bezig zijn met verslagen maken of vormingen voorbereiden, maar stilstaan bij wat ons echt drijft in onze job. Ik denk dat we er zo wel in geslaagd zijn om de meeste personeelsleden ook goesting te doen krijgen in die nieuwe beleidsnota en het proces dat eraan komt. En dat alleen al maakt dat het een geslaagde dag was. 

Auteur: Ellen De Boeck

6 jaar vooruitkijken

4 Maart 2019
4 beleidsnota's

De Ambrassade bestaat 6 jaar. En op die 6 jaar schreven we maar liefst 4 beleidsnota’s: 

 • eentje om mee te starten
 • eentje om die eerste nog beter te maken
 • eentje na besparingen
 • eentje voor 3 jaar.
Bij 3 van die 4 was ik nauw betrokken. Je zou denken dat ik er geen zin in zou hebben, in terug beginnen schrijven. Maar niks is minder waar. Want kijk, we mogen er opnieuw aan beginnen. En deze keer moeten we maar liefst 6 jaar vooruitkijken. We schrijven voor het eerst een beleidsnota van 5 jaar, van 2021 tot 2025. Dus ja, we bestaan 6 jaar en we moeten nu voorspellen hoe onze komende 6 jaar er zullen uitzien. Dat doet een mens wel even stilstaan. 6 jaar, daar kan heel veel in gebeuren: 

 • Met 3 organisaties samen 1 worden
 • Verhuizen naar Leopoldstraat 25
 • Twee grote congressen over onze kerndoelen armoede, werk, leren en ruimte
 • Een nieuwe Vlaamse regering en een nieuwe minister van jeugd
 • 20% moeten besparen
 • 6 feestelijke Ambrasterrassen
 • In totaal meer dan 40.000 vormingsuren voor jeugdwerkprofessionals en –vrijwilligers organiseren
 • 2 nieuwe Jongerengidsen uitbrengen
 • 2x een nieuwe Vlaamse Jeugdraad verkiezen
 • Ons Jeugdwerkcongres voor 600 man in de AB op poten zetten
 • 7 projecten, zoals Wereldspelers, #WATWERKT, Maak tijd vrij, Ruimtedelen is ruimte creëren, opstarten en uitwerken
 • Elk jaar gemiddeld meer dan 10 adviezen schrijven met de Vlaamse Jeugdraad over uiteenlopende thema’s als psychisch welzijn, het ruimteplan Vlaanderen, wonen, werk, kinderopvang, cijfers in het jeugdwerk…
 • WAT WAT lanceren
 • Meer dan 150 gemeenten een Debattle laten organiseren voor de lokale verkiezingen
 • Een Agenda van de toekomst voor het Vlaamse Jeugdwerk creëren
 • Stilaan terug groeien tot 30 personeelsleden 

Van start-up naar professionele organisatie

De lat lag hoog, de voorbije jaren. En met de volgende beleidsnota willen we ze, natuurlijk, nog hoger leggen. En daarom heb ik er zoveel zin in. We zijn er klaar voor, om de volgende stap te zetten in ons groeiproces. Om de stap te zetten van start-up naar professionele organisatie. Om het leven van kinderen, jongeren en jeugdwerk elke dag een beetje beter te maken.

Ik neem jullie graag mee op reis doorheen ons beleidsnotaproces. Hoe pakken wij de dingen aan? Wat marcheert? Waar botsen we op muren? Waar gaan we de mist in? Wat geeft ongelofelijk veel energie?

Ik neem jullie graag mee op reis doorheen de inhoudelijke keuzes waar we voor staan en die we gedurende dit proces gaan maken. 

 • Is onze missie en visie nog wel uitdagend genoeg?
 • Hoe zorgen we met de kerndoelen voor een zo groot mogelijke impact op het leven van kinderen en jongeren?
 • Hoe vertalen we de noden van kinderen, jongeren en jeugdwerk zo sterk mogelijk naar beleidsmakers?
 • Hoe kunnen we ons jeugdwerk nog veel sterker ondersteunen?
 • Hoe wordt WAT WAT een vaste waarde bij jongeren die keuzes moeten maken?
 • En welk organisatiemodel hebben we nodig om dit alles te realiseren?

Kom je mee op reis?  

Auteur: Ellen De Boeck