[anysurfer.logo]

Wereldspelers

Wereldspelers

Kracht van Diversiteit - Kracht van Vrijwilligers
wereldspelers

Wat is wereldspelers precies?

Hoe is dit tot stand gekomen?

Tegen de achtergrond van deze maatschappelijke evolutie, klonk de roep vanuit het jeugdwerk in het najaar 2015 steeds luider om acties op te zetten ter ondersteuning van jonge vluchtelingen. De wil in het jeugdwerk was op dat moment erg groot. Heel veel jeugdwerkers en organisaties waren enthousiast om iets te doen, maar wisten niet goed hoe eraan te beginnen. Vele jeugdwerkgroepen trokken spontaan naar asielcentra in hun buurt en gingen er aan de slag met kinderen en jongeren. We gaven deze initiatieven de verdiende aandacht, maar we wilden met het jeugdwerk méér doen. Wij besloten dit als jeugdsector structureel en op lange termijn te organiseren. Om dat op een goede manier te doen, die blijvend werkt, moesten we als sector bijleren, en onze jeugdwerkers van elkaar laten leren. Daarom startten we in april 2016, in de schoot van de Commissie Jeugdwerk van De Ambrassade, met het project ‘Wereldspelers-jeugdwerk zonder grenzen’.

Wat is er allemaal al gebeurd?

Vanuit een enorm enthousiasme van heel wat jeugdwerkorganisaties ontstond het idee om te doen waar we als jeugdwerk het best in zijn: jeugdwerkactiviteiten opzetten, in dit geval voor jonge nieuwkomers. Om op die manier ook zoveel mogelijk van hen te leren: over intercultureel leren, activiteiten die té talig of te complex zijn; over welke attitude en competenties belangrijk zijn in het werken met jonge nieuwkomers.

We leidden vrijwilligers van een tiental Vlaamse jeugdwerkorganisaties op (train-the-trainer i.s.m. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Fedasil, en jeugdwerkpartners) om met hun jonge vrijwilligers achttien weekends te begeleiden voor de 140 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die op dat moment in het opvangcentrum van Dendermonde verbleven. Tussen maart en december 2016 organiseerden meer dan 200 “Wereldspelers”-vrijwilligers een weekend lang activiteiten voor de jonge nieuwkomers, en deelden daarna hun ervaringen en tips met andere jongeren. Scouts & Gidsen Vlaanderen, KSA, FOS Open Scouting, Kazou, Tumult, KLJ, JNM, IJD, Jeugd Rode Kruis, Bouworde, AFS, Mooss, Graffiti, Koning Kevin en Mediaraven zetten weekends op.

Na elk weekend bundelden de vrijwilligers hun feedback en ervaringen in een overdrachtsdocument én in een dagboekkamer, op video. Het is onder andere uit deze feedbackdocumenten dat we de getuigenissen halen die verder in de publicatie (die vind je rechtsboven) te lezen zijn. Daarna herhaalden we dezelfde formule in het opvangcentrum van Lint. Opnieuw veel jong geweld, dat van november 2016 tot april 2017 activiteiten organiseerde voor de jonge kinderen die daar samen met hun ouders verbleven.

Na deze weekends verschoven we onze focus naar verschillende lokale samenwerkingen. In de zomer van 2016 werden in de Vlaamse jeugdhulp 145 nieuwe plaatsen gecreëerd om jonge nieuwkomers op te vangen. Het ging om jongeren onder de vijftien jaar die voorheen in federale opvangcentra – bijvoorbeeld Dendermonde - verbleven. Deze kleinschalige opvanginitiatieven gaven ons de kans om de jongeren op een lokaal niveau kennis te laten maken met het jeugdwerk.

Wat we eens te meer merkten tijdens het opzetten van deze samenwerkingen, was dat jeugdwerkers met heel veel vragen zaten over het betrekken van jonge nieuwkomers in hun werking. Maar ook nieuwkomers zelf weten vaak niet wat jeugdwerk nu juist inhoudt en wat de meerwaarde zou zijn voor hen om daaraan deel te nemen. We besloten dus de focus van het project te verschuiven naar een antwoord op de vraag naar ondersteuning. Daarvoor ontwikkelden we de toolbox.

Een activiteit organiseren met jonge vluchtelingen, hoe begin je daar aan? 

Ben je op zoek naar concrete tips die je kunnen helpen tijdens het spelen met jongeren die nog niet goed Nederlands kunnen? Of vraag je je af hoe je deze jongeren bereikt, waar ze wonen? In de toolbox van werelspelers (wereldspelers.be) bundelden we heel wat tips en ideeën voor jeugdwerkers en we geven handvaten mee rond culturele drempels, praktische drempels, taalbarrières, intercultureel leren, … In de toolbox zit alles wat je als jeugdwerker moet weten wanneer je deze doelgroep wil bereiken en betrekken in je werking.