[anysurfer.logo]

Inspiratiedag open en gedeelde speelplaatsen

Inspiratiedag open en gedeelde speelplaatsen

Ruimte   |  27 OKTOBER 2020 | 09:30-12:00
!! Door de verstrenging van de federale veiligheidsmaatregelen zijn we genoodzaakt om ons programma aan te passen. We bieden de presentaties in de voormiddag online aan en schrappen de geplande fietstocht in de namiddag.

Het belang aan jeugdvriendelijke ruimte is meer dan ooit bewezen in de Coronacrisis. Om tegemoet te komen aan de noden van kinderen, moeten we op zoek naar meer publieke en duurzame jeugdruimte in hun buurt. Door hun ligging in de wijk, door hun potentieel aan ruimte en speelimpulsen zijn schoolspeelplaatsen ook na schooltijd gedroomde speelplekken. Op deze inspiratiedag maak je kennis met scholen die hun speelplaatsen op verschillende manieren delen met het jeugdwerk, de buurt en buurtorganisaties. 

Tijdens de inspiratiedag op 27 oktober koppelen we ervaringen en expertise in Kortrijk aan de inzichten van experten. Via een aansluitende fietstocht stellen we een aantal speelplaatsprojecten voor. Op donderdag 29 oktober volgt een terugkoppelingsmoment en bieden we zo extra leer- en netwerk kansen om aan de slag te gaan met het slim delen van speelplaatsen.

Deze inspiratiedag is onderdeel van het traject rond de projectsubsidie ‘bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen’ van de Vlaamse overheid. De Ambrassade en MOEV ondersteunen daarin de 114 scholen die subsidies hebben gekregen om hun speelplaats open te stellen voor andere gebruikers. In samenwerking met de stad Kortrijk en jeugdcentrum Tranzit.

Mix

Tijdens deze inspiratiedag zal een stuk fysiek bijeengekomen worden, maar dan al fietsend. Nadien volgt een online terugkoppel-moment. 

Doelgroep

Deze boeiende dag is er voor jeugdambtenaren, jeugdwerkers, ruimteplanners en andere professionelen in de aanleg van schoolspeelplaatsen.  

Nieuw programma

9u20: Online onthaal van de Zoom sessie

9u30-10u: Startmoment - Introductie 'Een speelplaats met toekomst' (De Ambrassade, MOEV)

10u00 - 10u35: De lokale overheid als fire starter voor het delen en openen van speelplaatsen (Hannes Vanmeenen – stad Kortrijk)

10u35- 10u50: pauze

10u50-11u25: Bouwstenen voor openstelling en delen van speelplaatsen (Els Huigens - Fris in ’ t Landschap)

11u25-11u55: Appel voor meer gedeelde schoolruimte (Peter Bosschaert - De Ambrassade)

11u55-12u.: Afsluiter 

Programma

De lokale overheid als fire starter voor het delen en openen van speelplaatsen
(Bert Herrewyn en Hannes Vanmeenen, Stad Kortrijk)

De stad Kortrijk zet al jaren in op het openstellen van speelplaatsen. Hannes Vanmeenen, programmaregisseur Kortrijk Kinderrijk, legt uit hoe een proeftraject leidde tot nieuwe reglement ‘vergroenen en openstellen van schoolspeelplaatsen’ . Via praktijkvoorbeelden schetst hij de rol en het belang van een lokale overheid in het creëren van kwaliteitsvolle jeugdruimte op scholen.

Bouwstenen voor openstelling en delen van speelplaatsen 
Fris in ’ t Landschap: Participatie en ontwerp

Openstellen van speelplaatsen is een interessante uitdaging voor ontwerpers: hoe krijg je iedereen mee? Hoe kan je ervoor zorgen dat aan verschillende gebruikers hun noden wordt voldaan? Fris in het Landschap is een bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw met ruime ervaring in het ontwerpen van publieke ruimte, speelnatuur, speelplaatsen en speelweefsel. Els Huigens, landschapsarchitecte en ruimteplanner, legt uit welke ingrepen bij gedeelde ruimte werken en welke niet. Een verhaal dat bij hen steeds start met de participatie van verschillende stakeholders en doelgroepen. Een traject met drempels en gezonde weerstand, maar ook met successen en mooie resultaten.

De Ambrassade: appel voor meer gedeelde schoolruimte

Hoe kan het jeugdwerk zelf een rol spelen in de openstelling of gedeeld gebruik van speelplaatsen? En waarom loopt het nog vaak fout? Peter Bosschaert, beleidsmedewerker jeugdruimte van De Ambrassade, schetst het belang van een proactieve en outreachende houding van het jeugdwerk. Daarnaast geeft hij de nodige aanbevelingen voor jeugdwerkers en beleidsmakers om jeugdwerk een plek te geven en duurzaam werk te maken van het creëren van jeugdvriendelijke gedeelde plekken op scholen en speelplaatsen.  

Terugkoppelingsmoment

Op donderdag 29 oktober, organiseren we een online terugkoppelingsmoment. De deelnemers reflecteren en zetten hun eigen beginsituatie scherp rond het delen van speelplaatsen. We nemen daarna de tijd om verder in groepen praktijken uit te wisselen en lokale drempels in kaart te brengen. We formuleren samen oplossingen en stomen je zo klaar voor toekomstige projecten.  

Praktisch

 • Dinsdag 27/10 van 9u30 tot 12u + terugkoppelingsmoment op donderdag 29/10 van 13u30 tot 14u30u
 • Prijs: € 30 (basistarief) - € 50 (basistarief) - € 75 (solidariteitstarief)
 • Het offline event was volzet, maar door de wijziging naar online kan je alsnog van thuis uit meevolgen. Stuur een mailtje naar Peter om je in te schrijven.

Meer info

Heb je nog vragen over deze inspiratiedag? Contacteer Peter:

Peter           Bosschaert
Peter Bosschaert
 • Beleidsmedewerker ruimte & mobiliteit