[anysurfer.logo]

Inspiratiedag open en gedeelde speelplaatsen

Inspiratiedag open en gedeelde speelplaatsen

Ruimte   |  27 OKTOBER 2020 | 09:30-16:30

Het belang aan jeugdvriendelijke ruimte is meer dan ooit bewezen in de Coronacrisis. Om tegemoet te komen aan de noden van kinderen, moeten we op zoek naar meer publieke en duurzame jeugdruimte in hun buurt. Door hun ligging in de wijk, door hun potentieel aan ruimte en speelimpulsen zijn schoolspeelplaatsen ook na schooltijd gedroomde speelplekken. Op deze inspiratiedag maak je kennis met scholen die hun speelplaatsen op verschillende manieren delen met het jeugdwerk, de buurt en buurtorganisaties. 

Tijdens de inspiratiedag op 27 oktober koppelen we ervaringen en expertise in Kortrijk aan de inzichten van experten. Via een aansluitende fietstocht stellen we een aantal speelplaatsprojecten voor. Op donderdag 29 oktober volgt een terugkoppelingsmoment en bieden we zo extra leer- en netwerk kansen om aan de slag te gaan met het slim delen van speelplaatsen.

Deze inspiratiedag is onderdeel van het traject rond de projectsubsidie ‘bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen’ van de Vlaamse overheid. De Ambrassade en MOEV ondersteunen daarin de 114 scholen die subsidies hebben gekregen om hun speelplaats open te stellen voor andere gebruikers. In samenwerking met de stad Kortrijk en jeugdcentrum Tranzit.

Mix

Tijdens deze inspiratiedag zal een stuk fysiek bijeengekomen worden, maar dan al fietsend. Nadien volgt een online terugkoppel-moment. 

Doelgroep

Deze boeiende dag is er voor jeugdambtenaren, jeugdwerkers, ruimteplanners en andere professionelen in de aanleg van schoolspeelplaatsen.  

Programma overzicht

9u30 - 10u: Onthaal

10u30 - 11u: Introductie 'Een speelplaats met toekomst' (De Ambrassade, MOEV)

10u30-11u: De lokale overheid als fire starter voor het delen en openen van speelplaatsen

11u-12u: Bouwstenen voor openstelling en delen van speelplaatsen

12u tot 12u.50: Middagpauze

12u50-13u: Afronden en naar de fietsen

13u-16u: Fietstocht langs verschillende scholen 

16u-16u30: Afsluiter bij Wildebras

Corona-proof

De Ambrassade en Jeugdcentrum Tranzit doen er alles aan om de inspiratiedag veilig te houden. We nemen tal van hygiënemaatregelen en de sessies gebeuren met voldoende afstand van elkaar, in een sterk geventileerde ruimte. Met de fietstochten in de namiddag kiezen we voor de veilige buitenlucht. Deelnemers krijgen een weekje vooraf alle praktische en corona-info doorgemaild. Zo maken we er samen een zorgeloze dag van.

Programma

De lokale overheid als fire starter voor het delen en openen van speelplaatsen
(Bert Herrewyn en Hannes Vanmeenen, Stad Kortrijk)

De stad Kortrijk zet al jaren in op het openstellen van speelplaatsen. Hannes Vanmeenen, programmaregisseur Kortrijk Kinderrijk, legt uit hoe een proeftraject leidde tot nieuwe reglement ‘vergroenen en openstellen van schoolspeelplaatsen’ . Via praktijkvoorbeelden schetst hij de rol en het belang van een lokale overheid in het creëren van kwaliteitsvolle jeugdruimte op scholen.

Bouwstenen voor openstelling en delen van speelplaatsen 
Fris in ’ t Landschap: Participatie en ontwerp

Openstellen van speelplaatsen is een interessante uitdaging voor ontwerpers: hoe krijg je iedereen mee? Hoe kan je ervoor zorgen dat aan verschillende gebruikers hun noden wordt voldaan? Fris in het Landschap is een bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw met ruime ervaring in het ontwerpen van publieke ruimte, speelnatuur, speelplaatsen en speelweefsel. Els Huigens, landschapsarchitecte en ruimteplanner, legt uit welke ingrepen bij gedeelde ruimte werken en welke niet. Een verhaal dat bij hen steeds start met de participatie van verschillende stakeholders en doelgroepen. Een traject met drempels en gezonde weerstand, maar ook met successen en mooie resultaten.

De Ambrassade: appel voor meer gedeelde schoolruimte

Hoe kan het jeugdwerk zelf een rol spelen in de openstelling of gedeeld gebruik van speelplaatsen? En waarom loopt het nog vaak fout? Peter Bosschaert, beleidsmedewerker jeugdruimte van De Ambrassade, schetst het belang van een proactieve en outreachende houding van het jeugdwerk. Daarnaast geeft hij de nodige aanbevelingen voor jeugdwerkers en beleidsmakers om jeugdwerk een plek te geven en duurzaam werk te maken van het creëren van jeugdvriendelijke gedeelde plekken op scholen en speelplaatsen.  

Fietstocht

In de namiddag kruipen we de fiets op en trekken we richting verschillende scholen in het Kortrijkse die plannen hebben of projecten hebben gerealiseerd rond openstelling. We laten de firestarters op de scholen aan het woord en geven ook de ruimte aan de ontwerpers om hun visie op de projectenplannen uit de doeken te doen. We trekken een uur de tijd uit per bezoek, zodat er voldoende ruimte is voor de verplaatsing en vragen stellen. Je kan kiezen uit twee routes: een jeugdwerkroute en een plannersroute. De optie kan je aanvinken in het inschrijvingsformulier.

Afsluiter bij Wildebras

Na de schoolbezoeken ronden we af met een drankje in de bar van de Wildernis bij Wildebras, op slechts 15 minuten van het station van Kortrijk. Wildebras is een burgerinitiatief dat wild spelen in en rond de stad initieert en stimuleert. 

Terugkoppelingsmoment

Op donderdag 29 oktober, organiseren we een online terugkoppelingsmoment. De deelnemers reflecteren en zetten hun eigen beginsituatie scherp rond het delen van speelplaatsen. We nemen daarna de tijd om verder in groepen praktijken uit te wisselen en lokale drempels in kaart te brengen. We formuleren samen oplossingen en stomen je zo klaar voor toekomstige projecten.  

Praktisch

 • Dinsdag 27/10 van 10u tot 16u30 + terugkoppelingsmoment op donderdag 29/10 van 13u30 tot 14u30u
 • Prijs: € 30 (basistarief) - € 50 (basistarief) - € 75 (solidariteitstarief)
 • Openbaar vervoer: JC Tranzit ligt op wandelafstand van het station van Kortrijk (12 min). Opgelet: er zijn momenteel werken aan het station. Bekijk vooraf het kaartje.
 • Parkingafspraken: We raden aan om te parkeren op de parking Haven. Daar is zeker voldoende ruimte. Meer info over de actuele parkeermogelijkheden en -tarieven.
 • Fietsen: Indien je voor de fietstocht zelf kan voorzien in een fiets, duid dit dan aan op het inschrijvingsformulier. Voor alle anderen voorzien we een fiets aan JC Tranzit. De fietsen moeten teruggebracht worden aan het station voor 18u. Vandaar kan je dan terug de trein nemen of richting parking gaan.  

Meer info

Heb je nog vragen over deze inspiratiedag? Contacteer Peter:

Peter           Bosschaert
Peter Bosschaert
 • Beleidsmedewerker ruimte & mobiliteit