Trusty ondersteuning

Elke organisatie doet op een eigen manier aan kwaliteitsmanagement en heeft haar eigen systemen om jeugdinformatieproducten te ontwikkelen. Het unieke samenspel van de inhoudelijke expertise van elke organisatie, haar communicatiestrategieën en haar al dan niet rechtstreekse link met leefwereld van kinderen en jongeren, zorgt telkens voor verschillende informatiepraktijken.

Vanaf september 2016 kunnen Trusty-leden met al hun communicatievraagstukken terecht in de collegagroep communicatie. Voor uitwisseling en netwerk met andere jeugdinformatiespelers is er de commissie jeugdinformatie.