[anysurfer.logo]

PAARS is nieuwe WAT WAT-labelpartner

PAARS is nieuwe WAT WAT-labelpartner

Jeugdinformatie   |  31 MEI 2021

WAT WAT verwelkomt PAARS als nieuwe labelpartner. PAARS is een campagne tegen LGBT+-disciminatie en voor verdraagzaamheid en diversiteit. Hun LGBT+-infokrant draagt nu het WAT WAT-label, de bevestiging dat ze jongerenvriendelijke content maken. 

Bekijk zeker: 

Wat is het WAT WAT-label?

Het WAT WAT-label is een kwaliteitslabel voor jongerenvriendelijke content

Jongerenvriendelijke content, zoals de infokrant van PAARS, voldoet aan de 7 labelprincipes: 

  1. Op maat – het informatieproduct is aangepast aan de leefwereld van kinderen en jongeren: duidelijk, begrijpbaar, bruikbaar, herkenbaar en aantrekkelijk 
  2. Correct en volledig – het biedt een goed overzicht van verschillende, actuele mogelijkheden 
  3. Empowerend – het creëert een positieve impact op hun levenskwaliteit en versterkt hun positie in de samenleving om zelf keuzes te maken 
  4. Transparant – de visie en beweegredenen van de makers van het product staan er duidelijk in beschreven, de informatie heeft niet als doel om religieus of politiek te beïnvloeden of te overtuigen en heeft geen commerciële doeleinden 
  5. Effectief – heeft de beoogde impact op de doelgroep 
  6. Participatief – de organisatie betrekt de doelgroep bij de ontwikkeling van het product 
  7. Evaluatief/reflectief – de organisatie onderzoekt het bereik en de impact van de eigen werking en stuurt bij waar nodig 

Zelf ook interesse in het WAT WAT-label? Krijg meer info en vraag het label aan

Of bekijk hoe je nog op andere manieren partner van WAT WAT kan worden.