[anysurfer.logo]

3 nieuwe WAT WAT-labelpartners

3 nieuwe WAT WAT-labelpartners

Jeugdinformatie   |  29 MAART 2022

WAT WAT verwelkomt drie organisaties als labelpartner.

De advies- en erkenningscommissie keurde de aanvragen goed van:

  • Travi voor interiminfo.be. Travi is een infopunt en expert voor opleiding van uitzendkrachten en -kandidaten. Interiminfo.be brengt duidelijke antwoorden op vragen over interimwerk, op maat van jongeren.
  • ICES - Centrum Ethiek in de Sport voor het Doeboek Time-Out tegen Pesten. Het doeboek richt zich op sportende kinderen van 10 tot 12 jaar. Het helpt hen praten over pesten en reageren wanneer ze pestgedrag zien.
  • Jump Naar Werk voor de brochure Alles Wat Je Wil Weten Over Een Studentenjob. Jump Naar Werk informeert Brusselse Nederlandstalige laatstejaars studenten over hun eerste stappen naar de arbeidsmarkt. Ze informeren ook Brusselse Nederlandstalige jongeren over studentenwerk. Jump Naar Werk is een deelwerking van Tracé Brussel.
Alle drie dragen ze nu het WAT WAT-label, de bevestiging dat ze jongerenvriendelijke content maken.

Bekijk zeker:

Wat is het WAT WAT-label?

Het WAT WAT-label is een kwaliteitslabel voor jongerenvriendelijke content.

Jongerenvriendelijke content voldoet aan de 7 labelprincipes:

  1. Op maat – het informatieproduct is aangepast aan de leefwereld van kinderen en jongeren: duidelijk, begrijpbaar, bruikbaar, herkenbaar en aantrekkelijk.
  2. Correct en volledig – het biedt een goed overzicht van verschillende, actuele mogelijkheden.
  3. Empowerend – het creëert een positieve impact op hun levenskwaliteit en versterkt hun positie in de samenleving om zelf keuzes te maken.
  4. Transparant – de visie en beweegredenen van de makers van het product staan er duidelijk in beschreven, de informatie heeft niet als doel om religieus of politiek te beïnvloeden of te overtuigen en heeft geen commerciële doeleinden.
  5. Effectief – heeft de beoogde impact op de doelgroep.
  6. Participatief – de organisatie betrekt de doelgroep bij de ontwikkeling van het product.
  7. Evaluatief/reflectief – de organisatie onderzoekt het bereik en de impact van de eigen werking en stuurt bij waar nodig.

Zelf ook interesse in het WAT WAT-label? Krijg meer info en vraag het label aan.

Of bekijk hoe je nog op andere manieren partner van WAT WAT kan worden.