Commissie jeugdinformatie

De Commissie Jeugdinformatie brengt jeugdinformatiespelers uit verschillende sectoren (jeugd, onderwijs, welzijn, media...) samen. Zo wil zij een referentiepunt zijn voor beleid inzake jeugdinformatie in verschillende sectoren, zowel op het niveau van regelgeving als van de organisaties.

Om beide functies (organisaties samenbrengen en inspireren, beleidsmatige rol opnemen ifv jeugdinformatie) ten volle te kunnen opnemen, werkt de Commissie met twee structuren:

  • Een kerngroep, bestaande uit 10 vaste leden, die het beleidsmatige werk op zich neemt en minimaal 3 keer per jaar samenkomen
  • Twee open momenten per jaar waarop jeugdinformatiespelers mekaar ontmoeten, uitwisselen en geïnspireerd worden

De open momenten kunnen allerhande vormen aannemen, afhankelijk van de doelstelling: een echte studiedag, een intervisiemoment, een vormingsvoormiddag, een netwerklunch, een vergadering, een inputmoment voor De Ambrassade… of een combinatie van alle bovenstaande. Deze momenten zullen dan ook, afhankelijk van de inhoud, gratis dan wel betalend zijn. 

De kerngroep van de Commissie Jeugdinformatie heeft als belangrijkste doelstelling het opvolgen, bediscussiëren en proberen beïnvloeden van jeugdinformatiebeleid in Vlaanderen. Ze doet dit door

  • Analyse van beleidsteksten
  • Bespreking van actuele onderwerpen
  • Voorbereiden van adviezen of standpunten voor de Vlaamse Jeugdraad
  • Uitwisseling met de Vlaamse Jeugdraad
  • Opzetten van beleidsmatige actie ((open) brief, persbericht, ludieke actie…).

Meer informatie over de structuur van de Commissie Jeugdinformatie, kan je lezen in deze nota

De verslagen van de open momenten zal je hier kunnen terugvinden.

 

Bij vragen kan je steeds terecht bij de ondersteuner vanuit De Ambrassade:
Ellen De Boeck (ellen.deboeck@ambrassade.be, 02 551 13 67)