[anysurfer.logo]

WAT WAT-Training 2024: 10 organisaties gaan voor sterkere jeugdinfo

WAT WAT-Training 2024: 10 organisaties gaan voor sterkere jeugdinfo

Jeugdinformatie   |  19 JANUARI 2024

Op 31 januari start de WAT WAT-Training 2024. Het jaarlijks jeugdinfo-vormingstraject gaat voor de tweede keer door. Het ontstond uit het vernieuwingsproces van het voormalige WAT WAT-label (dat niet meer bestaat).

Ook dit jaar enthousiasmeert en inspireert de WAT WAT-Training organisaties om steeds kwaliteitsvollere jeugdinfoproducten te maken.

10 deelnemers, in naam van 10 organisaties zullen:

 • kennis en vaardigheden opbouwen m.b.t. informatieproducten op maat van jongeren
 • jeugdinfo-groeikansen identificeren voor hun organisatie
 • stappen zetten richting duurzame kwaliteitsverhoging

Wie doet mee in 2024?

Waar gaan we voor?

De deelnemers stelden zichzelf onder andere deze doelen:

 • onderzoeken hoe we jongerenparticipatie kunnen aanpakken, zodat we beter weten welke noden en vragen er leven onder jongeren
 • optimaliseren van onze taal, zodat die écht op maat van jongeren wordt
 • inspiratie vinden rond impactmeting van onze jeugdinfoproducten, zodat we die systematisch kunnen organiseren
 • investeren in de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van onze website, zodat die werkt voor zo veel mogelijk jongeren
 • netwerken met andere organisaties, zodat we van elkaar leren en samen versnippering van jeugdinfo kunnen tegengaan
Onze leidraad? De 7 WAT WAT-principes. Dat zijn dé kwaliteitsprincipes voor jeugdinfo. Tijdens de WAT WAT-Training leren deelnemers ze kennen en toepassen.

Op het programma

Een greep uit de 3 vormingsdagen en 3 intervisies:

 • Toegang tot de e-learning 'Jongeren als doelgroep' (Youngworks, Nederlandse onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in jongerendoelgroep)
 • Workshop over de 7 WAT WAT-principes (Liesa Carton, hoofdredacteur van watwat.be)
 • Vormingen over
  • Impact & impactgericht werken (Sara De Potter, ex-medewerker van De Ambrassade)
  • Jongerenparticipatie (Hannah Libbrecht, Pimento)
  • Draagvlak creëren binnen je organisatie (Michael Van Roosbroeck, Coaster Consulting)
 • Rechtstreeks in gesprek gaan met jongeren op een jeugdwerklocatie
 • Denkoefening over samen jeugdinfo-versnippering tegengaan (met Felien Dekorte, medewerker partners & projecten WAT WAT)

Meer weten

Nicolas          Janssen
Nicolas Janssen
 • Ondersteuner WAT WAT partnernetwerk