[anysurfer.logo]

Wat zijn de 7 WAT WAT-principes?

Wat zijn de 7 WAT WAT-principes?

Jeugdinformatie

De 7 WAT WAT-principes helpen je om jeugdinfo te maken die jongeren helpt om keuzes te maken en hun identiteit te ontwikkelen op een positieve manier: 

  1. Op maat – het informatieproduct is aangepast aan de leefwereld van kinderen en jongeren: duidelijk, begrijpbaar, bruikbaar, herkenbaar en aantrekkelijk
  2. Correct en volledig – het biedt een goed overzicht van verschillende, actuele mogelijkheden
  3. Empowerend – het creëert een positieve impact op hun levenskwaliteit en versterkt hun positie in de samenleving om zelf keuzes te maken
  4. Transparant – de visie en beweegredenen van de makers van het product staan er duidelijk in beschreven, de informatie heeft niet als doel om religieus of politiek te beïnvloeden of te overtuigen en heeft geen commerciële doeleinden
  5. Effectief – heeft de beoogde impact op de doelgroep
  6. Participatief – de organisatie betrekt de doelgroep bij de ontwikkeling van het product 
  7. Evaluatief/reflectief – de organisatie onderzoekt het bereik en de impact van de eigen werking en stuurt bij waar nodig 

Hoe pas ik dit toe?

Waar komen de principes vandaan?

Dit kwaliteitskader werd ontwikkeld samen met Pimento, Jeugd Rode Kruis, JIP JAC Plus Antwerpen, Joetz, KSA, Klasse, Mediaraven, Onderwijskiezer.be, Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen. 

Het is een praktische vertaling van het European Youth Information Charter van de Europese netwerkorganisatie voor jeugdinformatie ERYICA.