[anysurfer.logo]

Wat zijn de 7 WAT WAT-principes?

Wat zijn de 7 WAT WAT-principes?

Jeugdinformatie

De 7 WAT WAT-principes helpen je om jeugdinfo te maken die jongeren helpt om keuzes te maken en hun identiteit te ontwikkelen op een positieve manier: 

  1. Op maat - Het infoproduct is aangepast aan de leefwereld van kinderen en jongeren: duidelijk, begrijpbaar, bruikbaar, herkenbaar en aantrekkelijk.
  2. Correct en volledig – De info is niet sturend en geeft een duidelijk overzicht van de actuele, verschillende mogelijkheden. De info heeft geen commercieel doel. Het is ook niet de bedoeling om iemand religieus of politiek te overtuigen of beïnvloeden.
  3. Empowerend – De info versterkt hun positie in de samenleving om zelf keuzes te maken. Het zorgt voor een positieve impact op hun levenskwaliteit.
  4. Transparant – De maker van het product staat duidelijk vermeld, net als hun visie en motivaties om het product te maken.
  5. Effectief – Welke info hebben jongeren nodig en op welke manier? Dat werd onderzocht zodat het informatieproduct de gewenste positieve impact op hun levenskwaliteit kan hebben. De organisatie gaat na of het informatieproduct die impact ook heeft.
  6. Participatief – De organisatie betrekt de doelgroep bij de ontwikkeling van het product.
  7. Evaluatief/reflectief – De organisatie onderzoekt het bereik en de impact van de eigen werking en het informatieproduct. De organisatie stuurt bij waar nodig.

Hoe pas ik dit toe?

Waar komen de principes vandaan?

Dit kwaliteitskader werd ontwikkeld samen met Pimento, Jeugd Rode Kruis, JIP JAC Plus Antwerpen, Joetz, KSA, Klasse, Mediaraven, Onderwijskiezer.be, Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen. 

Het is een praktische vertaling van het European Youth Information Charter van de Europese netwerkorganisatie voor jeugdinformatie ERYICA.