[anysurfer.logo]

Dit was de WAT WAT training 2023

Dit was de WAT WAT training 2023

Jeugdinformatie   |  26 JUNI 2023

In maart ging de WAT WAT training 2023 van start. Dat nieuwe jeugdinfo-vormingstraject enthousiasmeert en inspireert organisaties om steeds kwaliteitsvollere jeugdinfoproducten te maken.

12 deelnemers, in naam van 12 organisaties:
 • bouwden kennis en vaardigheden op m.b.t. informatieproducten op maat van jongeren
 • identificeerden jeugdinfo-groeikansen voor hun organisatie
 • zetten stappen richting duurzame kwaliteitsverhoging
Vorige week rondde de eerste groep hun trainingsperiode af. Aan de hand van een zelfgemaakte poster blikten ze terug op hun intensieve groeiproces, zowel op individueel vlak als in hun organisatie: Waar zijn ze trots op? Waar werd al een verschil gemaakt? En hoe ziet de toekomst er nog uit?
Posters van FOS Open Scounting, Te Gek!?, tZitemzo
“Al snel kwamen er concrete acties. We zijn bezig met de samenstelling van een jongerenpanel."
 BEN,
VLAAMS PARLEMENT

- de posters van FOS Open Scouting, Te Gek!? en tZitemzo

“We hebben in de eerste plaats nood aan directe feedback en input vanuit de doelgroep. Dankzij gesprekken met andere organisaties die aan het traject deelnamen en de inspiratie uit de verschillende sessies kon ik mijn collega's hiervan overtuigen. Al snel ondernamen we concrete acties. Zo zijn we momenteel bezig met het samenstellen van een jongerenpanel.”

Ben De Witte, Vlaams Parlement (dienst communicatie)

“De 7 WAT WAT principes waren inspiratie voor onze nieuwe checklist."
KAYLA, NUPRAATIKEROVER.BE

“De 7 WAT WAT principes waren inspiratie voor onze nieuwe checklist rond jeugdinfoproducten. Dankzij de training ontstonden bij ons ook nieuwe netwerkverbanden en samenwerkingen, o.a. met Overkop.”
Kayla Depestel, Nupraatikerover.be (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling)

Het afgelegde parcours

De training gaat in op de fundamenten van kwaliteitsvolle jeugdinfo. Via theorie, maar ook via oefenkansen.

Een greep uit het programma:

 • Via een e-learning van het Nederlandse YoungWorks leerden de deelnemers bij over de identiteitsontwikkeling van jongeren, hun verschillende levensfasen en hoe je daarop kan inspelen met je jeugdinfo.
 • Pimento bracht de groep een duidelijk kader bij over jongerenparticipatie. Dat brachten ze in de praktijk via Waddist-vragen opstellen en een bezoek aan Overkop Gent.
 • De deelnemers gingen in gesprek met jongeren van het Gentse Overkop-huis en verzamelden zo rechtstreekse jongerenfeedback over een van hun jeugdinfoproducten.
 • De groep leerde de 7 WAT WAT principes beter kennen. Dat is een Europees erkende houvast voor kwaliteitsvolle jeugdinfo.
“De 7 keer waarom-oefening opende mijn ogen en die van mijn collega's."
BEN, VLAAMS PARLEMENT

Ook impactgericht werken kon natuurlijk niet ontbreken.

Want: “Doe je de dingen juist? Of doe je de juiste dingen?” “De 7 keer waarom-oefening opende mijn ogen en die van mijn collega's. "WAAROM moeten we dit doen? Waarom moeten WIJ dit doen? Waarom moeten we DIT doen?" Dat leidde tot een belangrijk inzicht: "less is more". Maar die 'less' moest wel echt doordacht zijn en optimaal afgestemd op de doelgroep, zodat we impact zouden kunnen maken.”
Ben De Witte, Vlaams Parlement (dienst communicatie)

“Een duidelijk kader en structurele verankering voor participatie? Daar lagen nog kansen"
ESTHER, TE GEK!?

Na 3 vormingsdagen kozen de deelnemers een eigen groeipunt om verder zelfstandig mee aan de slag te gaan. Via intervisiemomenten vonden ze ondersteuning vanuit de trainingsgroep. Nog meer inspiratie? Die vonden ze in mei via 5 online inspiratiesessies.

“We kozen participatie als ons groeipunt. We zagen het nut daarvan al in én hadden daarin ook al stapjes gezet. Maar een duidelijk kader, en een structurele verankering in onze organisatie? Daar lagen nog kansen.”
Esther Coolen, Te Gek!? 

“Het was ook echt een leuke groep!"
DAAN, FOS OPEN SCOUTING

En nu? Na de trainingsperiode volgt een nazorgperiode van 2 jaar. In die tijd komt de groep af en toe weer samen. Zo blijven ze werken naar duurzame kwaliteitsverhoging.

“Ik heb persoonlijk erg veel gehad aan de opleiding, vond het heel interessant en vind het zelfs stiekem wat jammer dat de trainingsperiode ‘afgelopen’ is. Het was ook echt een leuke groep!” Daan Vandepitte, FOS Open Scouting

Erkenning van engagement: certificaat en label

Elke deelnemer kreeg na deze intensieve trainingsperiode een certificaat dat hun inspanningen en engagement voor kwaliteitsvolle en minder versnipperde jeugdinfo zichtbaar maken. Hun organisatie ontving via hun deelname meteen ook het nieuwe label 'Partner van WAT WAT' (dat het oude WAT WAT-label vervangt). 

De 12 deelnemers van 2023

Deze 12 organisaties namen deel aan deze allereerste WAT WAT training:

 • Nupraatikerover van Vertrouwenscentra Kindermishandeling: chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld
 • Mediaraven: grijpt de kansen van digitale media met kinderen, jongeren en al wie met hen werkt
 • Te Gek!?: maakt geestelijke gezondheid bespreekbaar bij het brede publiek, waaronder jongeren
 • tZitemzo: geeft informatie en advies over kinderrechten in het algemeen en over het Belgisch jeugdrecht in het bijzonder aan kinderen, jongeren en volwassenen
 • ABVV-Jongeren: jongerenwerking van de socialistische vakbond
 • Kei-Jong: zijn er voor kwetsbare jongeren van 16 tot 31 jaar. O.a. jongeren met een beperking die een persoonsvolgend budget aanvragen
 • Teleblok van CM: info en chat voor studenten
 • Go Strange van JINT: informeert Vlaamse jongeren over de mogelijkheden om een interculturele ervaring te beleven in het buitenland
 • Jeugd Rode Kruis: het Rode Kruis, overgoten met een flinke dosis jeugdig plezier
 • FOS Open Scouting: een van de vijf scouts- en gidsenfederaties van België
 • Mastiek van Bamm!: kunst- en erfgoededucatieve organisatie. Gaat voor het recht van kinderen en jongeren op cultuurparticipatie
 • Communicatiedienst van het Vlaams Parlement

Zelf deelnemen? Blijf op de hoogte voor 2024

Word jij een van de deelnemers van de WAT WAT training 2024? Na de zomer kan je je als kandidaat aanmelden. Laat nu al je contactgegevens na en blijf op de hoogte.

Nicolas          Janssen
Nicolas Janssen
 • Ondersteuner WAT WAT partnernetwerk