[anysurfer.logo]

Stap mee naar het congres #Jeugdwerkwerkt 2023

Stap mee naar het congres #Jeugdwerkwerkt 2023

Jeugdwerk   |  14 DECEMBER 2021

De agenda voor de toekomst van het jeugdwerk - zoals opgesteld voor het congres #Jeugdwerkwerkt op 12 juni 2018 - is ondertussen 3 jaar oud. Vandaag stellen we ons de vraag: is de agenda nog voldoende actueel of heeft hij nood aan een update?

In onze beleidsnota 2021-2025 stelden we als doel om samen met jeugdwerkorganisaties verder te werken aan de agenda van de toekomst. Dit om de maatschappelijke positie van jeugdwerk te versterken. In dat kader bereiden we ons voor op een nieuw congres #Jeugdwerkwerkt in 2023. Het doel? Onze taal over de waarde van het jeugdwerk uitbreiden en de agenda van de toekomst actualiseren. 

Als 'voeding' voor het proces naar een geactualiseerde agenda en een nieuw congres, verzamelden we een aantal inspiratie-artikelen. Deze artikelen werden geschreven door de sprekers op de Inspiratiedag #Jeugdwerkwerkt die doorging op donderdag 21 mei 2021.
De sprekers legden nieuwe vraagstukken voor aan jeugdwerkers en de jeugdwerksector. Zaken die zonder de coronacrisis niet zo opgevallen zouden zijn. We blikten terug op hoe het jeugdwerk creatieve oplossingen vond om met een crisis om te gaan, maar keken vooral vooruit naar de kansen voor de toekomst. 

Lees de inspiratie-artikelen

Van e-inclusie, tot digitaal jeugdwerk, van crisisvrijwilligers tot fake news: de artikelen verzamelen interessante onderwerpen die de blik van het jeugdwerk op de toekomst richt. Wil je de artikelen lezen? 

Werk mee aan het nieuwe congres #Jeugdwerkwerkt 2023

Stel je kandidaat voor de inhoudelijke werkgroep congres #Jeugderkwerkt 2023. Met deze werkgroep zullen we de inhoudelijke focus van het congres bepalen, verdiepen we het DNA van de jeugdwerker en onze missie van het jeugdwerk. De werkgroep actualiseert de uitdagingen en werken een strategie uit door o.a. belangrijke stakeholders in kaart te brengen en klanken binnen en buiten de sector te verzamelen.