[anysurfer.logo]

SOS Zomerkamp zoekt kampplek voor 100 jeugdgroepen

SOS Zomerkamp zoekt kampplek voor 100 jeugdgroepen

Jeugdwerk   |  5 APRIL 2019
PERSBERICHT

Deze zomer organiseert het Vlaams jeugdwerk zo’n 6.600 zomerkampen, goed voor een half miljoen kinderen en jongeren op kamp. De Afrikaanse varkenspest - die in het najaar van 2018 werd aangetroffen in de populaire kampenprovincie Luxemburg - strooit echter roet in het eten. Het virus is niet schadelijk voor de mens maar vormt wel een bedreiging voor de landbouwsector. Daarom worden er maatregelen genomen in de getroffen gebieden en zijn er langs Vlaamse kant 100 groepen op zoek naar een nieuwe locatie voor hun zomerkamp.

Vandaag lanceren de jeugdbewegingen, De Ambrassade en Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz het platform www.SOSzomerkamp.be. Op deze website kunnen jeugdgroepen en aanbieders van een terrein of gebouw elkaar vinden. Alle boeren, scholen, particulieren, landbouwers, bedrijven, jeugdbewegingen, festivaluitbaters, en lokale overheden worden opgeroepen om hun terreinen open te stellen voor de zomer van 2019, en zo alle kinderen en jongeren deze zomer een zorgeloos zomerkamp te laten beleven.

SOS Zomerkamp werd opgestart omdat het gebied waar de varkenspest woedt, blijft uitbreiden, zowel het getroffen als het risicogebied (zie kaart). Bovendien werd vastgesteld dat terreineigenaars en boeren vaak niet op de hoogte zijn van de genomen maatregelen. Om de onduidelijkheid en onzekerheid te counteren neemt het Vlaams jeugdwerk, in samenwerking met Les Scouts, het voortouw. Het jeugdwerk adviseert haar lokale groepen om ook in gebieden die grenzen aan de getroffen zones te vertrekken. Dit om te anticiperen op uitbreidingen die de komende maanden mogelijks nog zullen volgen.  

“Het platform is heel gebruiksvriendelijk en zorgt er voor dat aanbieders van alternatieve kamplocaties snel raadpleegbaar zijn" SVEN GATZ

“Het plan van aanpak van de Vlaamse jeugdsector werd in samenspraak opgemaakt. De Ambrassade en de jeugdbewegingskoepels nemen hierbij het zekere voor het onzekere en trachten daarbij ook de uitbreiding van de getroffen zone in te calculeren. Het platform dat nu werd ontwikkeld is heel gebruiksvriendelijk en zorgt er voor dat aanbieders van alternatieve kamplocaties, zowel terreinen als gebouwen, snel raadpleegbaar worden voor de groepen die op zoek zijn naar een alternatieve locatie. Het plan van aanpak werd ook afgestemd met de collega’s Koen Vanden Heuvel en Ben Weyts, met wie ik samen het masterplan Bivakplaatsen opvolg. Intussen namen we nog contact op met collega Hilde Crevits, in de hoop ook enkele scholen te overtuigen om hun accommodatie of een deel ervan ter beschikking te stellen van de jeugdbewegingen,” aldus minister van Jeugd Sven Gatz.


Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel: “Er wordt een warme oproep gedaan naar landbouwers om kampeerweiden ter beschikking te stellen. Daarnaast verhoogt het Agentschap voor Natuur en Bos de capaciteit zodat er in Vlaanderen meer ruimte is voor groepen om aan de vraag tegemoet te komen. Zo kunnen alle jongeren genieten van hun zomerkamp. ”

SOS Zomerkamp is een tijdelijk platform om de getroffen groepen uit de nood te helpen. Vaak hebben zij niet meer nodig dan een terrein met stromend water. Andere groepen zoeken dan weer een gebouw waar ze voor 10 dagen kunnen bivakkeren. SOS Zomerkamp vraagt elke boer, elke burger, elk bedrijf, elke school en elke lokale overheid om even na te gaan of hun gebouw of terrein een oplossing kan bieden voor de 10.000 getroffen kinderen en jongeren die op zomerkamp willen gaan.

Meer informatie

  • Voor inhoudelijke vragen over de varkenspest en de zomerkampen: Contacteer Jolien Felis 
  • Vragen voor de pers: Sarah Latré . Bel Sarah als je als journalist op zoek bent naar concrete cases.
  • Eva Vanhengel – woordvoerder kabinet Gatz – 0476 51 21 07
  • Gerrit Budts – woordvoerder kabinet Van den Heuvel – 0479 73 28 93 
  • Je terrein in Vlaanderen verhuren? Check opkamp.be
  • Jouw weide aanbieden als kampeerweide: wat moet je weten?
  • Is de Afrikaanse varkenspest gevaarlijk voor mensen? Neen. Ontdek het volledige antwoord.