[anysurfer.logo]

Vaak gestelde vragen varkenspest

Vaak gestelde vragen varkenspest

Varkenspest

Hou deze pagina zeker in de gaten. Wanneer wij over nieuwe informatie beschikken of nieuwe belangrijke vragen binnen krijgen, updaten wij deze pagina. 

Laatste update op 17 juli 2019. 

Wat zijn de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest voor de mens?

De varkenspest is NIET gevaarlijk voor de mens, maar wij zijn als mens wel een gemakkelijke drager van het virus (via kledij, schoenen, autobanden, ...), waardoor een verdere verspreiding dreigt als wij niet uit de getroffen en omringende zones worden gebannen. Als de varkenspest zich verder zou uitbreiden bestaat de kans dat de Europese Commissie ons een verbod op export van varkens(vlees) oplegt. In België, een land met 6 à 7 miljoen varkens in de landbouwsector, zou de economische impact van een verbod op export van varkens immens zijn, en dus ten allen tijde te vermijden. De reden voor de genomen maatregelen zijn dus louter van economische aard.

Zijn de problemen voorbij na zomer 2019? 

De maatregelen zullen nu al zeker genomen worden tot en met de zomer van 2019 maar zullen mogelijk ook nog in 2020 en misschien zelf 2021 van toepassing zijn. Het principe is dat een geïnfecteerde zone tot 9 maanden na datum nog steeds geïnfecteerd kan zijn, het duurt 9 maand voor het virus verdwenen is. Dat wil zeggen dat men telkens wanneer men een nieuw geïnfecteerd dier vindt, men 9 maanden vooruit kijkt om toegang tot de zone te verbieden.

Hou hier dus zeker rekening mee bij de zoektocht naar nieuwe kampterreinen en bivakplaatsen voor kampenzomer 2020 en 2021. Om problemen te vermijden ga je beter niet op zoek in het centrum en ten zuiden van de provincie Luxemburg. 

Wat als mijn kamp in een zone valt?

Neem contact op met je koepelorganisatie voor verdere ondersteuning. Je koepelorganisatie kan je helpen bij de zoektocht naar een andere kampplaats. Ook bij het verbreken van het contract met je huidige kampbaas kunnen zij je bijstaan. Vergeet ook zeker niet om contact op te nemen met ULDK (Uitleendienst kampeermateriaal) indien je tenten uitleende bij hen. 

Ook indien je zelf reeds een andere oplossing hebt gevonden is het handig om contact op te nemen met je koepel. Zo kunnen wij de omvang van dit probleem en de (mogelijke) kampterreinen correcter in kaart brengen. 

Wat als mijn kamp grenst aan de zone? 

Er kunnen geen exacte voorspellingen worden gedaan over hoever de afgebakende zones nog zullen uitbreiden. De laatste uitbreiding dateert van 19 maart 2019 en ging richting het noordwesten van de provincie Luxemburg.

Experten geven aan dat de Afrikaanse varkenspest 2 kilometer per maand uitbreidt vanaf de plaats waar een besmet kadaver gevonden werd. Tot aan de zomer van 2019 zou dat dus 10 à 15 kilometer kunnen zijn. 

Op deze kaart kan je checken of je kampterrein grenst aan de afgebakende zones. Indien dat het geval is raden we je aan om te anticiperen om mogelijke uitbreidingen de komende maanden en toch al een nieuwe plek te zoeken voor de zomer van 2019. 

Voor groepen zijn de regels ook vaak strikter dan voor individuen dus informeer je goed bij de plaatselijke toerisme kantoren. 

Hoe ga ik te werk bij de zoektocht naar een nieuw kampterrein? 

Op het platform SOS Zomerkamp kan je jouw groep aanmelden en jullie hulpvraag formuleren. Op dit platform melden heel wat boeren, terreineigenaars, andere jeugdbewegingen met nog wat extra plaats op hun kampterrein, ... zich aan met het aanbod dat zij hebben voor de zomer van 2019. 

Op deze manier kan er een mooie kruisbestuiving plaatsvinden en worden er zoveel mogelijk getroffen groepen aan een nieuwe kampplaats geholpen. 

Wat met reeds betaalde huur en waarborgen? 

Dit zal geval per geval en dus contract per contract moeten worden bekeken. Het al dan niet terugbetalen van reeds betaalde huur of reeds betaalde waarborgen, is afhankelijk van wat er in een contract staat en/of hoe moeilijk de terreineigenaar of kampbaas doet over het terugbetalen. Contacteer hiervoor je koepel voor verder ondersteuning. 

We kunnen onderstaand stappenplan aanraden:

  • Bekijk je contract : welke clausules staan erin rond verbreking?
  • Contacteer je kampuitbater (eventueel eerst telefonisch om het risico te beperken dat je iets op papier zet die de eventuele latere ’juridische strategie’ tegenspreekt) om te horen of hij op de hoogte is en hoe hij tegenover de hele situatie staat. 
  • Contacteer je koepel. Zij kunnen je verder helpen met de strategie die je verder toepast. Afhankelijk van het standpunt van de kampuitbater en de clausules rond verbreking zal er dan een strategie moeten gekozen worden om de kampuitbater dan eventueel officieel aan te schrijven. 

Neem ook een kijkje op deze pagina omtrent 'problemen met eigenaars n.a.v. de varkenspest' 

Hoe kan ik een verzoek tot opheffing van het verbod op het organiseren van een kamp aanvragen? 

Het verzoek tot opheffing van verbod moet de kampbaas of terreinuitbater indienen bij de gouverneur van de provincie Luxemburg (Place Leopold 1, 6700 Arlon). 
Dit kon tot en met 28 februari 2019. 

Waar is de toegang tot bossen verboden?

In heel wat bossen in het Zuiden en het centrum van de provincie Luxemburg zijn er hekken geplaatst en/of wordt de toegang tot het bos verboden. Ga je in de provincie Luxemburg op kamp en wil je toch even checken of jouw groep geen problemen zal ondervinden tijdens een trektocht of bij geplande bosspelen? Bel dan het nummer 084 410 210. Je komt terecht bij de toeristische dienst van de provincie Luxemburg. Zij zijn expert ter zaken en helpen je graag verder met vragen rond bostoegankelijkheid. 

Hou er rekening mee dat er andere afspraken zijn per zone voor groepen versus voor individuele bezoekers. 

Hoe wordt het verbod op toegang tot de bossen in de praktijk duidelijk gemaakt? 

Er zijn een aantal zones die fysiek zijn afgebakend met hekken om ervoor te zorgen dat de wilde zwijnen het gebied niet kunnen binnen- en buitengaan. Vaak zijn delen van of zelfs hele bossen afgesloten. Het toegangsverbod wordt gecommuniceerd aan de hand van verbodsborden en affiches aan elke toegang van het bos. 

Wat is het risico op het verder verspreiden van de Afrikaanse varkenspest? 

Er kunnen geen voorspellingen gedaan worden over hoever de zones nog zullen uitbreiden. Experten zeggen dat de Afrikaanse varkenspest zich 2 kilometer per maand uitbreidt rond de plek waar een besmet kadaver gevonden werd. Laat het duidelijk zijn dat de Afrikaanse varkenspest heel moeilijk onder controle te houden is. Alle maatregelen die tot nu toe zijn genomen zouden de uitbreiden moeten tegengaan. Jammer genoeg is geen enkel systeem 100% waterdicht systeem. We volgen dit op de voet en passen onze berichtgeving hierover nauwgezet aan.