[anysurfer.logo]

Waar is de varkenspest uitgebroken en wat zijn de veiligheidsmaatregelen?

Waar is de varkenspest uitgebroken en wat zijn de veiligheidsmaatregelen?

Varkenspest

In België werd in september 2018 de Afrikaanse variant van de varkenspest ontdekt in de gemeente Étalle in de Provincie Luxemburg. Intussen is er sprake van een gebied van ongeveer 66.700 hectare in de provincie Luxemburg, dat werd onderverdeeld in zones en afhankelijk daarvan werd afgesloten of onder toezicht staat om de uitbreiding van de virusziekte tegen te gaan. 

Minister Collin, minister van Landbouw, Natuur, Landelijkheid, Toerisme en Sportinfrastructuren in de Waalse Regering, heeft maatregelen genomen met betrekking tot de bostoegankelijkheid, de jacht en het voederen van dieren in bepaalde zones. Olivier Schmitz, de gouverneur van de provincie Luxemburg, bepaalt de regelgeving met betrekking tot het organiseren van jeugdkampen in diezelfde zones en maakt deze op woensdag 16 januari bekend.

Zowel de regelgeving met betrekking tot de bostoegankelijkheid als de de regelgeving met betrekking tot het organiseren van jeugdkampen is voor het jeugdwerk van belang. 

Hieronder kan je alle info vinden over de afgebakende zones, de verschillende maatregelen per zone en wat je doet als je kampterrein binnen zo'n zone valt. 

Welke zones zijn er afgebakend? 

Er zijn 4 zones afgebakend: 

  • De kernzone (rode zone): in deze zone werden kadavers van besmette wilde everzwijnen gevonden. Deze zone vormt dus de besmette perimeter. 
  • De bufferzone (paarse zone): deze zone grenst aan de besmette perimeter, hier bevinden zich mogelijk besmette wilde everzwijnen. De virusziekte breidt zich nog steeds uit richting zuidwesten, deze zone past zich daaraan aan. 
  • De waakzaamheidszone (blauwe zone): deze zone, gelegen ten noorden van de besmette zone, staat onder toezicht. Er worden extra controles gedaan maar hier werden nog geen besmette dieren gevonden. 
  • De versterkte observatiezone (zwart gearceerde zone): deze zone staat onder versterkt toezicht, aangezien de virusziekte zich richting zuidwesten verspreidt. Er worden extra controles gedaan en men is hier extra waakzaam.

Maatregelen per zone

Bovenstaande tabel geeft de officiële maatregelen met betrekking tot bostoegankelijkheid en de organisatie van jeugdkampen weer. 

De volledige brochure m.b.t. de bostoegankelijkheid vind je op deze pagina. 

De officiële politieverordening van de gouverneur van Luxemburg vind je op deze pagina. 

*Kampen enkel op weides in de bufferzone en versterkte observatiezone: 

  • Toegestaan indien de kampbaas of terreinuitbater beschikt over een officiële toestemming. Het verzoek tot opheffing van verbod moet de kampbaas of terreinuitbater indienen bij de gouverneur van de provincie Luxemburg (Place Leopold 1, 6700 Arlon). 

**Kampen in gebouwen of gemend in bufferzone en versterkte observatiezone: 
  • Toegestaan indien de kampbaas of terreinuitbater beschikt over een officiële toestemming. Het verzoek tot opheffing van verbod moet de kampbaas of terreinuitbater indienen bij de gouverneur van de provincie Luxemburg (Place Leopold 1, 6700 Arlon).

Wat doe ik als mijn kamp in een zone valt?

Neem contact op met je koepelorganisatie, via onderstaande contactgegevens, voor verdere ondersteuning. Dit omwille van de volgende redenen: 

  • Je koepelorganisatie kan je helpen bij de zoektocht naar een andere kampplaats. Ook bij het verbreken van het contract met je huidige kampbaas kunnen zij je bijstaan. 
  • Ook indien je zelf reeds een andere oplossing hebt gevonden is het handig om contact op te nemen met je koepel. Zo kunnen wij de omvang van dit probleem en de (mogelijke) kampterreinen correcter in kaart brengen. 

Chirojeugd Vlaanderen

Scouts en Gidsen Vlaanderen

KSA Nationaal

KLJ

FOS Open Scouting  

JNM