[anysurfer.logo]

Over zones en veiligheidsmaatregelen

Over zones en veiligheidsmaatregelen

Varkenspest

Laatste update op 4 april 2019. 

In België werd in september 2018 de Afrikaanse variant van de varkenspest ontdekt in de gemeente Étalle in de Provincie Luxemburg. Intussen is er sprake van een omvangrijk gebied in de provincie Luxemburg, dat werd onderverdeeld in zones en afhankelijk daarvan werd afgesloten of onder toezicht staat om de uitbreiding van de virusziekte tegen te gaan. 

Minister Collin, minister van Landbouw, Natuur, Landelijkheid, Toerisme en Sportinfrastructuren in de Waalse Regering, heeft maatregelen genomen met betrekking tot de bostoegankelijkheid, de jacht en het voederen van dieren in bepaalde zones. Olivier Schmitz, de gouverneur van de provincie Luxemburg, bepaalt de regelgeving met betrekking tot het organiseren van jeugdkampen in diezelfde zones.

Zowel de regelgeving met betrekking tot de bostoegankelijkheid als de de regelgeving met betrekking tot het organiseren van jeugdkampen is voor het jeugdwerk van belang. 

Hieronder kan je alle info vinden over de afgebakende zones, de verschillende maatregelen per zone en wat je kan doen als je kampterrein binnen, of in de buurt van, zo'n zone valt. 

Welke zones zijn er afgebakend? 

  • De kern- en bufferzone (paarse zone): in deze zone werden kadavers van besmette wilde everzwijnen gevonden. Deze zone vormt dus de besmette perimeter. Hier worden kampen volledig verboden. 
  • De versterkte observatiezone (zwart gearceerde zone): deze zone staat onder versterkt toezicht, aangezien de virusziekte zich richting zuidwesten verspreidt. Er worden extra controles gedaan en men is hier extra waakzaam. Je mag hier enkel op kamp gaan indien de kampuitbater of terreineigenaar over een officiële toelating beschikt. De deadline voor het aanvragen van zo'n uitzondering was 28 februari 2019 en is dus al verstreken.
  • De waakzaamheidszone (blauwe zone): deze zone, gelegen ten noorden van de besmette zone, staat onder toezicht. Er worden extra controles gedaan maar hier werden nog geen besmette dieren gevonden. Er zijn geen maatregelen getroffen t.a.v. kampen in deze zone. Hou er wel rekening mee dat je in deze zone vaak geen toegang zal hebben tot het bos en dat je risico loopt alsnog te moeten verhuizen bij uitbreiding van bovenstaande zones. 

De officiële politieverordening van de gouverneur van Luxemburg kan je downloaden op deze pagina. 

Kaart varkenspest 19 maart 2019

Wat als mijn kamp in een zone valt?

Neem contact op met je koepelorganisatie voor verdere ondersteuning. 

  • Je koepelorganisatie kan je helpen bij de zoektocht naar een andere kampplaats. Ook bij het verbreken van het contract met je huidige kampbaas kunnen zij je bijstaan. 
  • Ook indien je zelf reeds een andere oplossing hebt gevonden is het handig om contact op te nemen met je koepel. Zo kunnen wij de omvang van dit probleem en de (mogelijke) kampterreinen correcter in kaart brengen. 

Chirojeugd Vlaanderen

Scouts en Gidsen Vlaanderen

KSA Nationaal

KLJ

FOS Open Scouting  

JNM


Wat als mijn kamp net buiten de zones valt? 

Er kunnen geen exacte voorspellingen worden gedaan over hoever de afgebakende zones nog zullen uitbreiden. De laatste uitbreiding dateert van 19 maart 2019 en ging richting het noordwesten van de provincie Luxemburg. 

Experten geven aan dat de Afrikaanse varkenspest 2 kilometer per maand uitbreidt vanaf de plaats waar een besmet kadaver gevonden werd. Tot aan de zomer van 2019 zou dat dus 10 à 15 kilometer kunnen zijn. 

Op deze kaart kan je checken of je kampterrein grenst aan de afgebakende zones. Indien dat het geval is raden we je aan om te anticiperen om mogelijke uitbreidingen de komende maanden en toch al een nieuwe plek te zoeken voor de zomer van 2019. 

Op zoek naar een nieuwe kampplaats...

Op het platform SOS Zomerkamp kan je jouw groep aanmelden en jullie hulpvraag formuleren. Op dit platform melden heel wat boeren, terreineigenaars, andere jeugdbewegingen met nog wat extra plaats op hun kampterrein, ... zich aan met het aanbod dat zij hebben voor de zomer van 2019. 

Op deze manier kan er een mooie kruisbestuiving plaatsvinden en worden er zoveel mogelijk getroffen groepen aan een nieuwe kampplaats geholpen.