[anysurfer.logo]

Verhuur jouw weide en red een zomerkamp

Verhuur jouw weide en red een zomerkamp

Jeugdwerk   |  28 MAART 2019

De populaire kampprovincie Luxemburg is getroffen door de Afrikaanse varkenspest. Hoewel dit virus niet schadelijk is voor de mens, kunnen de zomerkampen in het besmette & aanpalende risicogebied niet doorgaan. Zeker 100 jeugdgroepen staan daarom voor de uitdaging om zo snel mogelijk een nieuwe kampplek te zoeken. De Ambrassade en de jeugdbewegingen willen deze groepen zo goed mogelijk helpen. Begin april lanceren we een website waarop jeugdgroepen & aanbieders van een terrein of gebouw elkaar kunnen vinden. Samen roepen we alle boeren, scholen, particulieren, bedrijven en lokale overheden op om hun terreinen open te stellen voor de zomer van 2019, en zo alle kinderen en jongeren deze zomer een zorgeloos zomerkamp te laten beleven. 

Heb je interesse om jouw weide of terrein aan te bieden als kampeerweide? Onderstaand artikel verscheen in een landbouwmagazine en geeft goed weer waarmee je best rekening kan houden. 

Meer info over het verhuren van je weide of terrein in Vlaanderen vind je ook op opkamp.be  

Meer vragen over de Afrikaanse varkenpest?

 • Is de Afrikaanse varkenspest gevaarlijk voor de mens? Het virus komt alleen bij wilde zwijnen voor en is totaal niet schadelijk voor de mens. Mensen zijn wel een gemakkelijke drager (via sporen op schoenen en kledij) waardoor we het virus mee verspreiden. De overheid wil vermijden dat gedomesticeerde varkens besmet raken, wat een economische ramp zou zijn voor de landbouw in België.     
 • Wat is de varkenspest? 
 • Vragen over zones en veiligheidsmaatregelen. 
 • Vaak gestelde vragen zoals wat zijn de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest, wat met reeds betaalde voorschot, ... 
 • Andere vragen kan je sturen naar varkenspest@ambrassade.be

Foto FOS Open scouting (c) Thomas De wulf

Foto (c) Thomas De Wulf - FOS open scouting

Jouw weide aanbieden als kampeerweide

Dit artikel is verschenen in oa Boer & Tuinder & Drietand

Tijdens de zomervakantie kan je praktisch niet naast het jeugdwerk kijken. Ze doorkruisen jouw dorp of gemeente bij een dagtocht of meerdaagse en kloppen misschien wel aan voor een bezoek of overnachting op jouw weide of boerderij. De zomermaanden zijn voor het jeugdwerk de periode om hun grote kampen te organiseren, sommigen kiezen hierbij voor een gebouw met of zonder bedden, volledig uitgerust of met minimale voorzieningen. Anderen verkiezen een tentenkamp op een weide waar ze back-to-basics gaan, nog anderen vinden een combinatie van beide ideaal. Maar waar zijn die groepen nu juist naar op zoek? Kan jij daar aan bijdragen? Wat zijn de voordelen, de nadelen… We zetten enkele zaken op een rijtje.

Mag je je weide zomaar ter beschikking stellen?

Tijdelijke inrichting van je weide als kampeerweide kan als je dit gedurende max. 75 kalenderdagen per jaar doet. Je moet de burgemeester hiervan schriftelijk op de hoogte brengen zodat men weet van wat plaatsvindt op het grondgebied.

Je moet ook rekening houden met de wet ruimtelijke ordening. Gronden mogen dubbel gebruikt worden, maar dan voor een beperkte periode. Een weide in landbouwzone kan dus tijdens de zomermaanden gebruikt worden op voorwaarde dat er geen constructies, verhardingen of terreiningrepen worden aangebracht die normaal landbouwgebruik in de overige maanden belemmert. Als eigenaar moet je geen stedenbouwkundige vergunning aanvragen aan het gemeentebestuur als je het terrein maximaal vier keer ter beschikking stelt voor een periode van 30 dagen voor een tentenkamp. Wil je als eigenaar meer verhuren, dan word je onderhevig aan het decreet op de ruimtelijke ordening.

Daarnaast zijn er een aantal belangrijke wetgevingen die je ook in het oog moet houden:

 • Groepen die kiezen voor een HUDO (een zelf gesjorde WC) moeten dit doen op 10m afstand van waterlopen en 100m van waterwinningsgebied.
 • Een kampvuur mag niet zomaar en altijd gehouden worden: je moet min. 25m verwijderd zijn van een bos en min. 100m van huizen. Binnen de gemeente kan de zone ook nog strenger ingesteld zijn. In periodes van droogte is het vaak verboden om kampvuur te houden. Als eigenaar van het terrein kan je natuurlijk ook zelf kiezen of je dit wenst of niet. Onthoud wel dat dit een absolute meerwaarde is voor groepen.
 • Denk ook na over eventuele gevolgen voor fiscaliteit als je gaat verhuren. Extra inkomsten kunnen van invloed zijn op je fiscaliteit. 

Met welke troeven kan jij uitpakken?

Wat zoeken groepen als ze een kampeerweide zoeken?

 • Een toffe omgeving: veel (groene) speelruimte, nabijheid van toegankelijk bos, op voldoende afstand van woonwijken, een beekje,… 
 • Bereikbaarheid van het terrein met een vrachtwagen is een absolute meerwaarde.
 • Groepen hebben graag exclusief gebruik over een terrein.
 • Heel praktisch kijken groepen naar volgende zaken
  • Oppervlakte van het terrein per deelnemer: ruimte voor slaap en voor spel.
  • Hellingsgraad van het terrein, te veel niveauverschil maakt het moeilijk.
  • Aanwezigheid van drinkbaar water en elektriciteit is voor sommige groepen noodzakelijk, voor andere niet.
  • Mogelijkheid om tijdelijke voorzieningen te plaatsen, aanwezigheid van sanitair of te gebruiken sanitair is een pluspunt.
  • Toestemming om putten te delven is een groot pluspunt.
 • De periode is ook heel belangrijk, de piekperiode is 1 juli tot 15 augustus, dit is het moment waarop veel groepen op zoek zijn naar een terrein.

Wat zijn de voordelen voor jou?

Je terrein verhuren kan extra inkomsten generen, daarnaast kan je de groep misschien ook voorzien van producten die je aanbiedt op de boerderij. Je kan kinderen en jongeren meer respect bijbrengen voor het leven op de boerderij. Er zijn al landbouwers die dit regelmatig of sporadisch doen en zij vinden het vaak fijn om een groep over de vloer te hebben, ze genieten van de ambiance, worden uitgenodigd voor talentenshows of kampvuren en zien dit als een meerwaarde in de zomerperiode.

Zijn er dan alleen voordelen?

Anderen toelaten op je terrein kan altijd wel voor nadelen zorgen maar alles begint met het maken van goede afspraken, het bepalen van grenzen en de goede communicatie met de groep. Een soort van huishoudelijk reglement opmaken kan zeker geen kwaad: wat verwacht jij van de groep?Wat kan wel en wat kan niet? Wat zijn eventuele gevolgen… Een goede overeenkomst kan daarbij heel belangrijk zijn.

Daarnaast is het belangrijk om een goed aanspreekpunt te hebben binnen de groep. Iemand die altijd bereikbaar is en die jou ook altijd kan bereiken bij problemen. Goede communicatie blijft een must.Gaat het even mis, praat dan met elkaar. 

7 Praktische tips

 1. Klop eens aan bij jouw gemeente. Misschien kunnen ze je wel ondersteunen? Of hebben ze een soort van ‘bezoekersgids voor verblijfcentra’? Of kunnen ze je helpen met wetgeving…
 2. Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) ondersteunt alle jeugdverblijven en kampeerterreinen in Vlaanderen. Extra info voor jou als potentiële uitbater? Klik door naar het ondersteuningsplatform van CJT. 
 3. Je kan je terrein op www.jeugdverblijven.be zetten, zo vinden groepen sneller jouw terrein.
 4. Een goed huishoudelijk reglement en een goede overeenkomst op papier maken vaak veel verschil.
 5. Vraag groepen om ecologische producten te gebruiken zodat ze niet teveel schade berokkenen aan het milieu en aan jouw terrein.
 6. Let op met gebruik van nagels, kroonkurken, … maak ook daar goede afspraken over en controleer je terrein. Deze materialen zijn nefast voor de dieren nadien.
 7. Zwijgen is zilver, spreken is goud. Communiceer vooral veel en goed met de groepen zowel voor, tijdens als na het verblijf.