[anysurfer.logo]

Save-the-date netwerkmomenten Mentaal Welzijn

Save-the-date netwerkmomenten Mentaal Welzijn

Jeugdbeleid   |  6 SEPTEMBER 2022

GENERATIE 2030 is alweer even achter de rug. We willen je graag een update geven hoe we met het Generatiedoel Mentaal Welzijn komend werkjaar verder aan de slag gaan. Ter opfrissing: we schreven een visietekst waarbij we drie toekomstbeelden voorop stelden.

Dit willen we over 10 jaar bereiken:

 • Jongeren staan centraal
  Kinderen en jongeren en hun welzijn worden integraal benaderd. Alle omringende sectoren hebben hetzelfde voor ogen: kinderen en jongeren voelen zich goed en kunnen zich positief ontwikkelen. Er wordt samengewerkt over beleidsdomeinen en sectoren heen. Kinderen en jongeren hebben een stem waarnaar wordt geluisterd. Het kind of de jongere in een hulpverlenerstraject blijft eigenaar van zijn traject met de ondersteuning van een trajectgezel. Hulp wordt op maat geboden en er zijn verschillende opties voor handen.

 • Jongeren voelen zich in verbinding
  Kinderen en jongeren staan in verbinding met zichzelf en elkaar. Voor elke jongere is er een plek in het jeugdwerk, dé expert verbinding. Ook voor jongeren die al in een hulpverlenerstraject zitten blijft deze basisverbinding essentieel. Het jeugdwerk wordt gekenmerkt door veilige omgevingen waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Zo is er aandacht voor diversiteit en ieders achtergrond. Iedereen weet er wat mentaal welzijn inhoudt en erover in gesprek gaan is een vanzelfsprekendheid.

 • Jongeren worden opgevangen
  Kinderen, jongeren en jeugdwerkers weten hoe ze aan mentaal welzijn kunnen werken en waar ze terecht kunnen voor informatie en toegankelijke hulp. Ze weten ook hoe ze hun peers kunnen ondersteunen. Het is helder wat van jeugdwerkers, op alle niveaus, wordt verwacht. Zo zijn er ook gate keepers die toezien op het mentaal welzijn van de leden van hun groep. Als er knipperlichten zijn, kan door een korte lijn met nabije hulpverlening kort op de bal worden gespeeld. De hulp, voor het individu of de groep, wordt snel opgestart. 

Transitiepaden

Om hier toe te komen stellen we transitiepaden voorop. Dit zijn als het ware de strategieën die we bewandelen om onze toekomstvisie waar te maken. Extra uitleg vind je terug in onze visietekst.

Dit zijn de 7 transitiepaden:

 1. Samenwerking en projecten over beleidsdomeinen heen binnen een gedeelde verantwoordelijkheid rond mentaal welzijn
 2. Participatie van kinderen en jongeren op alle beleidsniveaus en binnen hulpverlening specifiek
 3. Expliciteren van mentaal welzijn als thema binnen vorming en animatorencursussen in het jeugdwerk
 4. Platte drempels in het jeugdwerk
 5. Informatiecampagnes om mentaal welzijn te normaliseren
 6. Kader rond mentaal welzijn voor jeugdwerkers met een duidelijke rol en verwachtingen
 7. Lokale netwerken en samenwerking tussen jeugdwerk en hulpverlening
Deze 7 transitiepaden bewandelen en werken aan echte maatschappelijke verandering kan De Ambrassade natuurlijk niet alleen. We hebben hiervoor de hele sector, en bij uitbreiding alle aangrenzende beleidsdomeinen nodig. We zijn ervan overtuigd dat als we allemaal samen werk maken van deze transitie in het denken over mentaal welzijn binnen en buiten jeugdwerk, dit een ongelofelijke impact zal hebben op generaties kinderen en jongeren.

Laten we er dus samen werk van maken! 

Hoe doen we dat?

Als De Ambrassade willen we het komende werkjaar minstens in elk transitiepad een faciliterende rol opnemen door verschillende actoren samen te brengen in zogenaamde netwerkmomenten. Per transitiepad organiseren we er één. Bedoeling is dat iedereen, elke organisatie, jeugdwerk of niet, die hieraan wil deelnemen welkom is om te leren van goede praktijken, uit te wisselen, de gekste ideeën te pingpongen, partners voor een zot project te vinden etc. Wij hebben per transitiepad natuurlijk ook onze ideeën en acties die we uitrollen, maar we zijn vooral benieuwd naar wat jullie van plan zijn! Laten we samen krachten bundelen en zo grootse dingen verwezenlijken. Leren van elkaar in plaats van het warm water telkens opnieuw uit te vinden. Wij hebben er ongelofelijk veel goesting in.

We maakten alvast een kalender met alle netwerkmomenten en andere belangrijke momenten. Met daarbij ook de collega bij De Ambrassade die je kan contacteren.

Wil je er graag bijzijn of op de hoogte worden gehouden? Stuur een mailtje naar de bijhorende contactpersoon. Sara De Potter (beleidsmedewerker mentaal welzijn) gaat dit najaar in zwangerschapsverlof, maar met algemene vragen kan je steeds terecht bij Sam Deckers die haar tijdelijk opvolgt. Bij ‘acties vanuit De Ambrassade’ vermelden we wat wijzelf plannen om aan dit transitiepad te werken. De precieze agenda van elk netwerkmoment wordt later nog meegedeeld. 

Save-the-date

28 september: Netwerkmoment participatie van kinderen en jongeren

Tijdens het eerste netwerkmoment stellen we samen een gemeenschappelijk actieplan op. Wie zet waar op in en waar liggen de linken met andere organisaties? We starten met een speeddate kennismaking. Daarna geven we de ruimte aan jullie om een pitch te brengen vanuit jullie eigen organisatie. Dit kunnen ideeën zijn die jullie willen aftoetsen, vragen die een antwoord zoeken, bestaande projecten op zoek naar partners, ... Tijdens de 'vrije markt' zoeken we naar verbindingen tussen de organisaties om zo een gedeeld actieplan te visualiseren.

 • 13u30-16u30
 • Transitiepad 2
 • Acties vanuit De Ambrassade: VJR Advies mentaal welzijn  +  onderzoek naar mentaal welzijn bij jongeren ism Pimento
 • Gratis (maar wel verplicht inschrijven)
 • Contact: Sam.deckers@ambrassade.be

10 november: Netwerkmoment kader mentaal welzijn voor jeugdwerkers

 • 9u30-12u30
 • Transitiepad 6
 • Acties vanuit De Ambrassade: Plan van aanpak en start traject Congres #Jeugdwerkwerkt rond creëren van een kader mentaal welzijn in het jeugdwerk 
 • Contact: Sam.deckers@ambrassade.be

21 november: Netwerkmoment expliciteren mentaal welzijn binnen vorming

23 november: Informatiecampagnes

17 januari: Netwerkmoment platte drempels

16 maart: Netwerkmoment lokale netwerken en samenwerking

25 april: Netwerkmoment samenwerken over beleidsdomeinen

4 mei: Vorming mentaal welzijn in jouw jeugdwerkorganisatie

6 juni: Congres #jeugdwerkwerkt