[anysurfer.logo]

Vorming mentaal welzijn in jouw jeugdwerkorganisatie

Vorming mentaal welzijn in jouw jeugdwerkorganisatie

  |  4 MEI 2023 | 09:30-12:30

In de visietekst mentaal welzijn en jeugdwerk formuleerden we het als volgt: “Het jeugdwerk wordt gekenmerkt door veilige omgevingen waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Iedereen weet er wat mentaal welzijn inhoudt en erover in gesprek gaan is een vanzelfsprekendheid. Kinderen en jongeren weten dat het oké is om je niet altijd oké te voelen.” Maar hoe begin je hieraan?

In het jeugdwerk wordt nu vaak reactief opgetreden bij problemen rond mentaal welzijn. Het is belangrijk de focus te verleggen naar een proactief optreden zonder hierbij een hulpverlenersrol op te nemen. Dit kan door veilige contexten te creëren als basis.

Mentaal welzijn is impliciet al in heel wat zaken binnen jeugdwerk aanwezig, ook binnen het opleidingsaanbod voor animatoren. Om verdere stappen te zetten is het belangrijk zaken te gaan expliciteren en hierrond ook vorming te organiseren. Dit kan gaan over talentgericht werken, nadenken over doelen van activiteiten waarbij ‘een veilige omgeving’ creëren ook een doel is, verbondenheidscirkels introduceren, enz.

Op deze vorming nodigen we enkele experts uit die samen met jullie aan de slag gaan om na te denken over een mentaal welzijnsbeleid binnen jouw organisatie. 

Doelgroep

 • Jeugdwerkers
 • Vormingsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers binnen het jeugdwerk  

Sara          De Potter
Sara De Potter
 • Beleidsmedewerker mentaal welzijn
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

€ 20 (sociaal tarief) – € 35 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 4 MEI 2023 | 09:30-12:30