[anysurfer.logo]

Test kader mentaal welzijn in het jeugdwerk

Test kader mentaal welzijn in het jeugdwerk

  |  4 MEI 2023 | 09:30-12:30

Mentaal welzijn is impliciet al in heel wat zaken binnen jeugdwerk aanwezig. Maar toch wordt vaak enkel reactief opgetreden bij problemen rond mentaal welzijn. Het is belangrijk de focus te verleggen naar een proactief optreden zonder hierbij een hulpverlenersrol op te nemen. Om verdere stappen te zetten is het belangrijk zaken te gaan expliciteren. Dit kan gaan over talentgericht werken, nadenken over doelen van activiteiten waarbij ‘een veilige omgeving’ creëren ook een doel is, verbondenheidscirkels introduceren, enz.

De Ambrassade ontwikkelt momenteel samen met jeugdwerkorganisaties en welzijnsorganisaties een kader mentaal welzijn in het jeugdwerk met volgende doelstellingen:

 • Het jeugdwerk houvast en taal bieden om zelf een mentaal welbevindingsbeleid vorm te geven, passend bij de eigen organisatie.
 • De rol en verantwoordelijkheid van het jeugdwerk bepalen inzake mentaal welzijn.
 • Bruggen bouwen naar andere sectoren (en welzijn in het bijzonder).
 • Voorbeelden en concrete tools aanreiken.
Op dit testmoment wordt dit kader jullie in primeur toegelicht. Daarna krijg je de kans om het te gaan gebruiken en toepassen op jouw organisatie. 

Programma

 • Welkom en uitleg kader mentaal welzijn
 • Aan de slag met het kader
 • Het kader als hulpmiddel voor een mentaal welzijnsbeleid in jouw organisatie
 • Feedback en afsluiten

Doelgroep

 • Jeugdwerkers
 • Vormingsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers binnen het jeugdwerk  

 • De Ambrassade, Leopoldstraat 25, Brussel, België

Gratis

 • 4 MEI 2023 | 09:30-12:30

Gerelateerd nieuws