[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Diversiteit

Beleidswerkgroep Diversiteit jan

diversiteit   |  17 JANUARI 2023 | 10:00-12:30

De beleidswerkgroep diversiteit komt 5 keer samen. De agenda wordt samen met de deelnemers van de beleidswerkgroep bepaald en minstens twee weken op voorhand verstuurd.

Doelstellingen

 • De werkgroep volgt het beleid m.b.t. diversiteit op vanuit de visie ‘diversiteit in/en het jeugdwerk’.
 • De werkgroep volgt de voortgang van het meerjarenplan van Komaf op.
 • De werkgroep evalueert, bewaakt, communiceert stuurt bij en bouwt het beleid naar jeugdwerkorganisaties, de sector en beleidsmakers uit.
 • De werkgroep geeft het diversiteitsbeleid vanuit de Agenda voor de toekomst en de noden en behoeften van kinderen, jongeren en hun organisaties vorm.
 • De werkgroep realiseert mede-eigenaarschap van de sector door een betrokken, gedragen en participatief proces te lopen opdat kennis over en visie op beleid vergroot. 

Aanpak

De beleidswerkgroep bestaat steeds uit 2 delen.

We starten elke vergadering met een plenair gedeelte met agendapunten om lopende processen en projecten op te volgen (Komaf, Recht op vrije tijd voor K&J met vluchtverhaal, enz.).

In het tweede deel van de vergadering splitsen we op in thematafels/werkgroepjes om bepaalde zaken grondiger uit te werken. We organiseren deel 1 hybride (fysiek en online) en deel 2 enkel fysiek. 

Doelgroep

Diversiteitsmedewerkers en andere geïnteresseerde medewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Geïnteresseerde professionals die rond diversiteit werken, uit allerlei beleidsdomeinen. 

Lore          Van Dongen
Lore Van Dongen
 • Coördinator zakelijk beleid en administratie
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

gratis

 • 17 JANUARI 2023 | 10:00-12:30