[anysurfer.logo]

Vijf jaar #jeugdwerkwerkt

Vijf jaar #jeugdwerkwerkt

#Jeugdwerkwerkt

“Waarom zou ik mijn kind naar een jeugdvereniging sturen?”, hoor je ouders vaak zeggen. Onbekend is onbemind. Langs de andere kant hoor je jeugdwerkers worstelen met die vraag. Hoe maak je ouders duidelijk waarin jouw vereniging het verschil maakt? Ieder kind of jongere ervaart jeugdwerk anders. Denk zelf maar eens terug aan je eigen jeugdwerkervaring.

Bovendien is het maatschappelijk niet evident toe te lichten waarom jeugdwerk er toe doet. Leg samenwerkingspartners of beleidsmakers de meerwaarde van jeugdwerk eens uit. Zijn we opvang? Gaat het louter over het belang van spelen? Voor sommigen wel, voor anderen veel meer dan dat. Jeugdwerk is bijzonder divers. Van jongeren podiumkans geven, de ervaring opdoen om iets te creëren, over samen op vakantie of kamp trekken tot je verdiepen in de digitale mogelijkheden, enz. Trek daar eens 1 conclusie uit. En toch… 

Jeugdwerk werkt

We stelden in 2018 in alle hoeken en kanten van het jeugdwerk de vraag: “Waarom werkt jeugdwerk?”. We zien en zeggen wel dat we jeugdwerk belangrijk vinden, maar weten we echt waarom #Jeugdwerkwerkt? Waarom jeugdwerk marcheert, effect heeft, rendeert?

Het antwoord is volmondig “ja!”. De Ambrassade gaf in 2018, samen met het jeugdwerk, taal aan wat jeugdwerk sterk maakt en verbindt. We noemden dat de agenda voor de toekomst van jeugdwerk, waarin we stellen dat: Jeugdwerk een recht is voor alle kinderen en jongeren. Om zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans te geven jeugdwerk te ervaren creëert het jeugdwerk ruimte voor 4 rechten: het recht om te experimenteren, te participeren, vrije tijd te beleven en te ontwikkelen. De missie van het jeugdwerk.

Jeugdwerkers doen dat op een geheel eigen wijze. Ze zetten kinderen en jongeren centraal, geven hen eigenaarschap, werken proces én productgericht, zetten de kracht van de groep positief in én geven de samenleving mee vorm. Dat maakt het unieke DNA van de jeugdwerker. Om in de toekomst even straf jeugdwerk te realiseren formuleerden we vijf uitdagingen voor de toekomst: de kracht van vrijwilligers, experiment, diversiteit, kruispunten en de stem van kinderen en jongeren.  

“Het congres in 2018 heeft onze teamgeest en visie over onze organisatie een nieuwe boost gegeven"
FREE-TIME
Free-Time getuigt

“Free-Time bouwde zijn teambuildingsweekend rond het vorige congres jeugdwerkwerkt in 2018. Dat was een leuke ervaring, maar vooral onze teamgeest en visie naar en over onze organisatie heeft een compleet nieuwe boost gekregen. Dat congres en de gesprekken die er in team uit volgden heeft maw een grote impact gehad op onze huidige beleidsnota tem hoe onze huidige werking zich verder ontplooit. Wat ons betreft een mooi staaltje impact!” – Stijn Verbeure (coördinator Free-Time)


De positieve effecten van jeugdwerk

Maar er ontbrak nog iets aan de agenda voor de toekomst uit 2018. Want als we met het jeugdwerk overtuigd zijn van de maatschappelijke meerwaarde van jeugdwerk, dan moeten we aan ouders, partners en beleidsmakers toch kunnen uitleggen welke positieve effecten jeugdwerk teweeg brengt? Vijf jaar na het eerste congres #jeugdwerkwerkt versterken we zo de taal waarmee we de impact van jeugdwerk kracht bij zetten.

Jeugdwerk werkt omdat jeugdwerk:

 • Kinderen en jongeren versterkt, laat groeien en verbindt.
 • Leidt tot (nieuwe) initiatieven vanuit kinderen en jongeren 
 • Bijdraagt aan actieve en verbonden buurten
 • De samenleving over grenzen en domeinen heen verbindt en zo maatschappelijke uitdagingen aanpakt
 • Het beleid uitdaagt en versterkt 
Dus jeugdwerker, als een ouder, partnerorganisatie of beleidsmaker je vraagt waarin jouw vereniging het verschil maakt, vertel dan honderduit over de positieve effecten van jeugdwerk.  

“In het jeugdwerk leerde ik samenwerken, luisteren, innoveren en initiatief nemen."
Nick Beerens
Formaat getuigt

Wat zijn voor jou persoonlijk de positieve effecten van jeugdwerk?

“Ik leerde er samenwerken, samen beslissingen nemen, luisteren, actie ondernemen, innoveren en het initiatief nemen. Ik maakte er vrienden voor het leven en smeedde er plannen om de wereld te verbeteren.” – Nick Beerens (Formaat)

Samen aan de weg bouwen

De afgelopen jaren waren in vele opzichten boeiend en uitdagend voor het jeugdwerk. De coronacrisis daagde verenigingen uit zichzelf heruit te vinden en flexibel te schakelen om het recht op jeugdwerk voor kinderen en jongeren te garanderen. Het jeugdwerk toonde zich daadkrachtig én eendrachtig om voor de belangen van kinderen en jongeren op te komen. Gelukkig maar.

Geen crisis zonder daaruit lessen te trekken, dus blikten we met het jeugdwerk tijdens de inspiratiedag #jeugdwerkwerkt terug op die periode en keken we vooruit naar de kansen in de toekomst. Het resulteerde in 9 artikels die de agenda voor de toekomst actualiseerden.

Tijdens de jeugdwerktweedaagse in 2022 verkenden we de belangrijkste toekomstuitdagingen voor het jeugdwerk. De voorzet van de werkgroep ‘inhoud’ werd breed bediscussieerd en in prioriteiten gegoten.  

Zes prioriteiten voor straf jeugdwerk in de toekomst

Jeugdwerk staat dicht bij de leefwereld van kinderen en jongeren. Wat kinderen en jongeren aanbelangt, drijft jeugdwerk. Jeugdwerk kan niet alle problemen in de samenleving oplossen, maar draagt wel bij aan een samenleving op maat van kinderen en jongeren. Dus hoe het jeugdwerk werkt, verandert mee met de uitdagingen in de samenleving waar kinderen en jongeren tegenaan kijken.

De Ambrassade en het jeugdwerk formuleren, na de jeugdwerktweedaagse, 6 prioriteiten die jeugdwerk in de toekomst zullen kleuren.

 • Vrijwillig engagement - Het jeugdwerk rust op de schouders van héél veel vrijwilligers. Zonder hen geen jeugdwerk
 • Digitale leefwereld - Jeugdwerk vertrekt vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren en die is ook digitaal
 • Mentaal welzijn - Sterk jeugdwerk draagt bij aan het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren
 • Jeugdinfrastructuur - De weinige ruimte voor kinderen en jongeren is een steeds toenemende problematiek
 • De stem van kinderen en jongeren - Jeugdwerk luistert naar, praat mét en zet de boodschap van kinderen en jongeren centraal.
 • Kruispunten - Jeugdwerk sluit aan op de leefwereld van kinderen en jongeren en die stopt niet aan de grenzen van beleids- of levensdomeinen   

(im)PACT met het jeugdwerk

Om in de toekomst nog steeds positieve effecten te realiseren, sluiten we samen een PACT voor zoveel mogelijk impact. We blijven samen ruimte creëren voor 4 rechten, vertrekken vanuit het sterk DNA van jeugdwerkers, stimuleren positieve effecten én maken samen werk van 6 prioriteiten.

Dit (im)PACT kader geeft jeugdwerkers de taal en handvaten om aan ouders, beleidsmakers, fondsen en de samenleving uit te leggen hoe jeugdwerk het verschil maakt. Het is een kwaliteitskader om als organisatie verder te reflecteren over hoe je het DNA in de praktijk brengt. Het sterkt (vrijwillige) jeugdwerkers in dialoog te gaan op welke manier ze positieve effecten hebben op kinderen, jongeren, de buurt, samenleving. En geeft taal om aan beleidsmakers of subsidiegevers uit te leggen op welke manier je verschil maakt. 

Congres #jeugdwerkwerkt

Op 6 juni 2023 gaat het tweede congres #jeugdwerkwerkt door in Maison de la Poste in Brussel. De Ambrassade verwelkomt ruim 600 jeugdwerkers, jeugdambtenaren, partners en beleidsmakers om samen de kracht van jeugdwerk te vieren. Benieuwd hoe we dat doen?