[anysurfer.logo]

Masterclass #KrachtvanKruispunten

Masterclass #KrachtvanKruispunten

jeugdwerkondersteuning   |  13 MAART 2019 | 09:00-16:30

Jeugdwerkers ontmoeten kinderen en jongeren op het kruispunt van levensdomeinen: thuis, school, werk, sport, cultuur … Daar kan het jeugdwerk nog meer voor hen betekenen. Dat heeft gevolgen voor de relatie tussen het jeugdwerk en andere spelers in de samenleving. Op kruispunten kunnen projecten vanuit verschillende levensdomeinen vertrekken. Maar hoe pak je dat kruispuntwerken nu net aan? En welke instrumenten kan je daar voor gebruiken? Deze masterclass biedt je de inspiratie die je zoekt.

Onze samenleving verandert, tegen een steeds sneller tempo. Er is een overload aan informatie komt op jongeren af. Alles evolueert heel snel en staat met elkaar in verbinding. Het jeugdwerk voelt dit en wil er mee aan de slag door brede samenwerking op te zetten tussen jeugdwerk en de spelers op verschillende levensdomeinen: welzijnswerk, onderwijs, werkgevers en toeleiders, sport en cultuur … In het leven van kinderen en jongeren staan immers geen muurtjes tussen sectoren.

Om de agenda van de toekomst stevig ingang te doen vinden, organiseert De Ambrassade vanaf werkjaar 2018-2019 een verdiepend aanbod onder de noemer Traject #Jeugdwerkwerkt aan de toekomst. Met dit verdiepende aanbod sterken we jeugdwerkers in hun missie om maatschappelijk te innoveren rond de thema’s die aan bod kwamen in Congres #Jeugdwerkwerkt van 12 juni 2018.