[anysurfer.logo]

Jeugdwerkstrategieën

Jeugdwerkstrategieën

Jeugdruimte

In de verschillende artikels hieronder vind je een aantal strategieën en goede praktijkvoorbeelden. Je kan ze op 2 manieren lezen:

  • Als jeugdwerker: als manieren om actief te zijn in de publieke ruimte en te verbinden met anderen
  • Als ruimteplanner of beleidsmaker: als manieren om het jeugdwerk (en dus kinderen en jongeren) aan te sporen of te motiveren om een rol te spelen in de toekomstige ontwikkeling en vormgeving van de publieke ruimte.

Deze werkmethodes zijn geen vingerwijzing naar het jeugdwerk, maar dagen wel uit om te participeren, om te blijven tonen wat ze in hun mars hebben, om activiteiten uit te testen en nieuwe kinderen en jongeren het jeugdwerk te leren kennen. Deze strategieën zijn daarom niet nieuw, en toch interessant om mee te experimenteren en deze in te zetten in probleemsituaties of uitdagingen in de omgeving van een groep of organisatie.

Maar: Het jeugdwerk zelf hoeft niet altijd de trekker te zijn. De stragieënlijst is ook voor jeugdconsulenten, beleidsmakers en ruimteplanners. Ze kunnen het jeugdwerk vragen als partner of als intermediair, om kinderen en jongeren te betrekken bij hun ruimtebeleid.

Zie deze strategieën vooral als manieren om echt connectie te maken met de ander. Connectie betekent ook een wederkerigheid, een kans om echt contact te maken. Dat wil zeggen dat er ook ruimte moet zijn voor het antwoord van de ander: Waar liggen de ketten uit de buurt echt van wakker? Wat willen die meisjes die rondhangen aan de wasserij? Hoe amuseren de gasten zich vandaag al op het plein en hoe kunnen we als gemeente of als jeugdwerk daarop aansluiten? Wat kan nieuw en ook uitdagend zijn voor de voetballertjes van de wijk?

Zet deze manieren van werken naar je eigen hand en omgeving. Kom allemaal vooral uit je kot! Durf, ga op zoek naar die ander, verken je buurt. Gebruik je omgeving om te verbinden met de buren, bondgenoten, wijkbewoners of hangjongeren en maak zo het verschil.  

Deze strategieën en voorbeelden zijn slechts een kleine weergave van wat er gebeurt op het terrein en doen misschien afbreuk aan de inspanningen klein en groot die iedereen maakt. Ook de komende maanden en jaren willen we goede voorbeelden bundelen. Laat het ons weten.