[anysurfer.logo]

Hoe embed ik info van watwat.be op mijn eigen site?

Hoe embed ik info van watwat.be op mijn eigen site?

Jeugdinformatie

Wil je zelf ook betrouwbare info voor jongeren op jouw site aanbieden? Je kan infoartikels van watwat.be ‘binnentrekken’ of embedden op jouw site en binnen jouw huisstijl weergeven, via een softwarekoppeling of ‘API’ (Application Programming Interface). 

Je hoeft dan zelf geen jeugdinformatie up-to-date te houden op jouw site. Updatet WAT WAT een artikel op hun site? Dan gebeuren die updates automatisch ook op jouw site.

Als je op deze manier samenwerkt met WAT WAT, ben je 'embedpartner'.

Voorbeeld: awel.be toont infoartikels van watwat.be in eigen huisstijl

API voorbeeld artikel van watwat.be op awel.be

Wat zijn de voorwaarden om embedpartner te worden? 

1. Je onderschrijft de missie van WAT WAT 

“WAT WAT streeft naar een samenleving waar jongeren kritisch denken, geïnformeerde keuzes maken en een stem krijgen. Een samenleving waar álle jongeren sterk in hun schoenen staan en hun identiteit op een positieve manier ontwikkelen, ongeacht sociale of culturele achtergrond.” 

2. Site is gebouwd in Drupal 8 of hoger 

De API is een Drupal-module, dus werkt alleen met Drupal-sites vanaf Drupal 8. 

Is de site niet gebouwd in Drupal? Dan kan je zelf aan de slag met de API als je daar de kennis, tijd en budget voor hebt. En als je een login hebt gekregen van WAT WAT. Mail Liesa voor meer info hierover.

3. Jongeren binnen 11-24 jaar als doelgroep 

De site is gericht op jongeren tussen de 11 en 24 jaar. Het mag ook een specifiekere leeftijdsgroep zijn daarbinnen. 

4. Site is gebruiksvriendelijk (ook op smartphones) 

De inhoud komt van WAT WAT en is op maat van jongeren, maar alles daarrond moet ook op maat van jongeren en gebruiksvriendelijk zijn. 

Bijvoorbeeld: 

 • Navigatie is intuïtief, je moet geen 5x klikken om op info uit te komen 
 • Tekst rond de content van WAT WAT is op maat van jongeren 
 • De site werkt goed op smartphones
Voldoe je aan de andere voorwaarden maar twijfel je over deze? Dan kan een medewerker van WAT WAT mee bekijken of je site hieraan voldoet en wat eventueel beter kan. 

5. Elk artikel verwijst door naar watwat.be met logo 

Bij elk artikel ligt een link naar watwat.be én staat het WAT WAT-logo. 

Voorbeeld: 

6. Impact site wordt gemeten en gedeeld met WAT WAT 

WAT WAT krijgt minstens 1x per jaar de Google Analytics-cijfers van de artikels op jullie site. 

Dat is een lijst van alle artikels met per artikel:

 • Auteur 
 • Bezoekers (gebruikers) 
 • Bezoeken (sessies) 
 • Paginaweergaves (gewoon & uniek) 

Onze auteurs (of 'contentpartners') kunnen deze cijfers dan ook optellen bij hun weergaves op watwat.be.

Goed om te weten: geen impact op jouw SEO

Goed om te weten: de artikels die jij binnentrekt van watwat.be verschijnen niet met jouw URL in de Google-resultaten.

Google krijgt technische info van watwat.be en jouw site die duidelijk maakt dat de info oorspronkelijk van watwat.be komt. 

De API heeft dus geen impact op je vindbaarheid in Google, geen negatieve en geen positieve. 

7. Site voldoet aan de 7 principes van het WAT WAT label 

Als de site infoartikels binnentrekt via de API, voldoen die artikels automatisch aan de labelprincipes. Maar ook het webdesign en andere onderdelen van de site moeten aan de principes voldoen: 

1. Op maat

2. Correct en volledig: er wordt niet 1 oplossing naar voren geschoven, alle opties en perspectieven komen aan bod.

3. Empowerend: de site creëert een positieve impact op de levenskwaliteit van jongeren en versterkt hun positie in de samenleving om zelf keuzes te maken 

4. Transparant

 • De jongere vindt gemakkelijk terug wie de site maakte, met welke visie en beweegredenen.
  • Hoe past dit product binnen de missie, visie en waarden? 
  • Wat is de hoofddoelstelling? 
 • De site heeft niet als doel om religieus of politiek te beïnvloeden/overtuigen 
 • De site heeft geen commerciële doeleinden 

5. Effectief: voor de site werd gebouwd, is er nagedacht: 

 • Is er nood aan deze site? / Bestaat er al zo’n site? 
 • Zijn wij de meest geschikte organisatie om dit te doen? 
 • Kunnen we een betere site maken door samen te werken met andere organisaties? 

6. Participatief: de embedpartner betrekt de doelgroep bij de ontwikkeling en evaluatie van de site

7. Evaluatief/reflectief: de embedpartner onderzoekt het bereik en de impact van de eigen werking en stuurt bij waar nodig Meer info over de labelprincipes 

8. Iemand beheert de API als taak en is contactpersoon voor WAT WAT 

Er is binnen je organisatie 1 iemand verantwoordelijk voor de ‘migratie’ van de artikels, zoals dat heet. Dat kost na de opstart niet zoveel tijd: reken op 1 uur per maand om nieuwe artikels te migreren. 

Die persoon is het ‘single point of contact’ (SPOC) voor WAT WAT. 

Wat zijn extra’s/nice to haves als embedpartner? 

1. Minstens gemiddeld 10.000 bezoeken per maand 

Dit is geen must, maar wel een mooie plus. 

2. Site is duurzaam, geen tijdelijke campagne 

Een API-verbinding kost wel wat werk, dus het liefst gebeurt dit voor een site die nog vele jaren online zal staan. En niet voor bijvoorbeeld een tijdelijke campagne-site

Hoeveel kost het? 

Je hebt opstartkosten en kosten voor updates. 

1. Opstartkosten: 2000 à 3000 euro

Reken op 2000 à 3000 euro voor de samenwerking met een webdeveloper. 

Dat is voor de koppeling met de standaardinstellingen van de API zoals die zijn uitgewerkt voor awel.be. Wil je op jouw site iets anders weergeven dan de voorbeeldintegratie met awel.be? Dan komen er extra kosten bij. 

Bijvoorbeeld: 

 • Zelf een andere foto kunnen toevoegen (op awel.be tonen ze de foto niet)
 • Onderlinge links binnen jullie site houden (op awel.be gaan de tekstlinks naar watwat.be) 
Heb je een inhouse Drupal-developer die zelf aan de slag kan met de API? Dan is het in principe gratis

Je hebt wel eerst een samenwerkingsovereenkomst en login nodig

2. Updates: max. 1.200 euro per jaar

Hou er rekening mee dat als watwat.be en/of jouw site een Drupal-update krijgen, de API-implementatie misschien ook een update nodig heeft. Reken voor de zekerheid op 1.200 euro per jaar, als maximum. 

Is dit geen evident budget voor jouw organisatie maar voldoe je wel aan de voorwaarden? Dan gaan we hier graag over in gesprek. Mail naar liesa.carton@ambrassade.be

Hoe word ik embedpartner? 

 • Voldoe je aan de voorwaarden hierboven? Stuur dan een mailtje naar liesa.carton@ambrassade.be. (Dat mag ook als je niet aan álle voorwaarden voldoet: een gesprek kan altijd.) 
 • Liesa doet een voorstel voor een gesprek via Teams. We bespreken dan ook de aanpak, timing en afspraken
 • Alles in orde? Dan ondertekenen we een samenwerkingsovereenkomst en krijg je een login
 • Zodra dat in orde is, overleggen de webdevelopers en gaan die aan de slag. 
 • We koppelen tussendoor terug en plannen ook een evaluatiemoment in na de API-implementatie. 

Liesa          Carton
Liesa Carton
 • Hoofdredacteur watwat.be