[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroepen maken plannen en leggen linken

Beleidswerkgroepen maken plannen en leggen linken

#Jeugdwerkwerkt - Beleidsnota 2026-2030

Beleidswerkgroependag op de jeugdwerktweedaagse 2024

Hoe elke beleidswerkgroep een eigen plan opstarte en uitwerkte en linken zocht en vond met andere beleidswerkgroepen. 

Dag 1 van de jeugdwerktweedaagse stond dit jaar volledig in het teken van de beleidswerkgroepen. 

In het werkjaar 2023 – 2024 ondersteunt De Ambrassade maar liefst 9 beleidswerkgroepen.
Sommige van deze beleidswerkgroepen werden recent opgericht vanuit de ambities die werden geformuleerd in het kader van het congres #jeugdwerkwerkt, andere bestaan al langer, sommige zijn tijdelijk in functie van specifiek oppoppende dossiers. 

De doelstellingen die voorop werden gesteld aan deze dag zijn de volgende: 

 • Beleidswerkgroepen krijgen een goed zicht op de lange en middellange termijn doestellingen waarop ze inzetten
 • Beleidswerkgroepen zoeken en vinden linken met andere beleidswerkgroepen die ze in de toekomst verder kunnen uitwerken 
 • Elke beleidswerkgroep eindigt met een concreet plan van aanpak om de beleidswerkgroep verder te zetten In dit artikel schetsen we graag een verloop van de dag. 

In dit artikel schetsen we graag een verloop van de dag. In artikels die later nog volgen proberen we de focus per beleidswerkgroep te nemen en meer in te zoomen op de inhoud, maar in dit artikel dus vooral aandacht voor het proces. Om de dag wat kader te geven gebruikten we een metafoor. Elke beleidswerkgroep vormt op dit moment een eiland, en al die eilanden zijn tussenstappen onderweg naar het grotere eiland van #jeugdwerkwerkt. Op het grote eiland streven we allemaal naar: 

 • Meer jeugdwerk voor meer kinderen en jongeren 
 • Straf en kwaliteitsvol jeugdwerk 
 • Meer maatschappelijke waardering voor jeugdwerk  

Van ons eigen eiland naar het #jeugdwerkwerkt eiland – we leggen het pad 

Om daar te geraken hebben we allen onze eigen lange termijndoelstellingen nodig om de horizon helder te krijgen en te weten waar onze reis naartoe gaat. We koppelen daarom aan die lange termijndoelstellingen enkele tussendoelen en daaraan koppelen we op hun beurt ook acties. Dat deden de beleidswerkgroepen dan ook in de voormiddag. 

Ze formuleerden:

 1. Tussen de 3 en de 5 lange termijndoelstellingen
 2. Zochten daarna antwoord op de vraag: Welke tussendoelen moeten we dan stellen om deze doelen te halen? 
 3. Om daarna op zoek te gaan naar concrete acties om hieraan te koppelen: hoe geraken we nu aan onze doelen? Wat moeten we daarvoor doen? 

De meeste beleidswerkgroepen raakten vooral goed vooruit op vlak van de lange en middellange termijndoelstellingen. Het uitwerken van concrete acties werd overal reeds aangeraakt maar zal in de toekomst ook nog extra werk vragen op de samenkomsten van de beleidswerkgroepen zelf.  

Eilandhoppen op zoek naar linken 

Na de middag was het tijd om van elkaar te leren en te zoeken naar wat we gemeen hebben en/of waar we elkaar zouden kunnen versterken. Elkaar leren kennen gebeurde via een pitch van 3 minuten per beleidswerkgroep waarin de belangrijkste doelstellingen en eventuele linken die men al zag met andere beleidswerkgroepen verteld werden. 

De presentatie die bij deze pitches hoort vind je via de knop hieronder terug. 

 Na een korte en krachtige introductie tot elke beleidswerkgroep kreeg elke beleidswerkgroep de kans om langs te gaan bij andere beleidswerkgroepen in de zoektocht naar linken. 
Enkele voorbeelden van linken die gelegd werden: 
 • De werkgroep jeugdtoerisme gaat graag samen met de werkgroep jong engagement in gesprek over hoe we dat jong engagement in de toekomst kunnen versterken, aanpakken, meer kunnen waarderen…  
 • De werkgroep mentaal welzijn gaat graag in gesprek met de werkgroep infrastructuur in functie van aandacht voor (mentaal) welzijn 
 • De werkgroep inclusie en gelijke kansen was blij te zien dat er in elke beleidswerkgroep aandacht is voor inclusie en gelijke kansen, ze kijken graag verder in de toekomst hoe hier concreet aan bij te dragen. 
 • … 

Beleidswerkgroepleden gingen met elkaar in gesprek op zoek naar mogelijke acties en mogelijke oplossingen voor specifieke uitdagingen. 
We brachten alle eilanden en het jeugdwerkeiland ook visueel in kaart in het Scoutshuis zodat toevoegingen ook letterlijk bijgelegd konden worden op die grote landkaart.

Een plan van aanpak per eiland 

Aan het einde van de dag ging elke beleidswerkgroep terug naar de tekentafel om een poster te ontwerpen met daarop de volgende zaken. 

1. Een plan van aanpak voor de beleidswerkgroep met: 

 • Lange termijn doelstellingen 
 • Tussendoelen 
 • Acties 
2. Een aantal gerichte vragen of opdrachten gericht aan: 

 • Nieuwe minister van jeugd 
 • Nieuwe minister van … of de volledige Vlaamse regering 
 • Andere beleidswerkgroepen 
 • Jeugdwerkorganisaties in functie van de beleidsnota’s. 
Wat de resultaten per beleidswerkgroep juist zijn kan je terugvinden onderaan dit artikel in de posters. 
 Hieronder vind je wel al enkele terugkerende boodschappen richting de verschillende actoren.  

Aan de minister van jeugd 

 • Vragen verschillende beleidswerkgroepen om de samenwerking met andere beleidsdomeinen te versterken. Zowel afstemming van regels, beleid etc maar zeker ook samen investeren. Samen investeren in het welzijn van kinderen en jongeren, in jeugdtoerisme voor elk kind… 
 • Voorzie ruimte voor experiment in beleidsnota’s van het jeugdwerk 
 • Structurele middelen om mentaal welzijn/inclusie/... mogelijk te maken 
 Wat kan jij meenemen in jouw beleidsnotatraject? 

 • Werk een inclusiebeleid uit voor je organisatie. Denk daarbij aan samenwerkingen met andere organisaties. 
 • Voorzie witruimte in je beleidsnota: jong engagement vandaag verschilt van dat over 5 jaar 
 • Zet mentaal welzijn van je vrijwilligers- of personeelsploeg in je beleidsnota of neem het thema transversaal op in je beleidsnota
 • Ga op zoek naar samenwerking met andere organisaties om bv verblijven te delen, busvervoer te delen, ... en zo ook kosten te delen
 • Neem een masterplan jeugdinfrastructuur of ideeën daaruit mee op in jullie beleidsnota
 • Kies voor het inbedden van vormingsambassadeurs in de werking 

An           Van Lancker
An Van Lancker
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk en jeugdtoerisme