[anysurfer.logo]

Hoe maak je een beleidsnota?

Hoe maak je een beleidsnota?

Beleidsnota 2026-2030

Om de vijf jaar moeten jeugdwerkverenigingen die door het Vlaamse jeugddecreet zijn erkend hun toekomstplannen uiteen zetten in een beleidsnota. Je schrijft dit plan ‘ten brode’, want je vraagt er ook meteen jouw structurele subsidiëring mee aan bij de Vlaamse overheid. Maar het is ook de rode draad voor hoe je de komende 5 jaar je organisatie verder zal ontwikkelen.

Vóór 1 januari 2025 moet je jouw beleidsnota indienen bij de Vlaamse overheid (Departement Cultuur, Jeugd en Media). Om je te helpen bij de voorbereidingen van je nieuwe beleidsnota 2026-2030 hebben we een uitgebreid ondersteuningstraject in elkaar gestoken en samen met Socius een Toolbox beleidsplanning ontwikkeld.

Toolbox beleidsplanning 

De 'Toolbox beleidsplanning' helpt je om de beleidsplanning in jouw organisatie procesmatig aan te pakken. We ontwikkelde een aparte werkwijze jeugdwerk specifiek voor de Vlaams erkende jeugdwerkverenigingen. We splitsen het proces op in 8 verschillende fases. Wil je een kwaliteitsvol en democratisch proces doorlopen dan weerspiegelen deze fases de verschillende stappen die je zeker moet nemen. Elke fase wordt uitgebreid omschreven en aangevuld met de nodige achtergrondinformatie, methodieken en goede voorbeelden. Doorheen heel het ondersteuningstraject en telkens wanneer een nieuwe fase wordt opgestart, zullen we deze toolbox ook blijvend updaten met de laatste nieuwe informatie.

 • FASE 1: OPSTARTEN 
 • FASE 2: MISSIE & VISIE 
 • FASE 3: ONDERZOEK 
 • FASE 4: ANALYSE, BELEIDSUITDAGINGEN EN OPTIES 
 • FASE 5: DOELSTELLINGENKADER 
 • FASE 6: MENSEN, MIDDELEN EN NETWERK
 • FASE 7: REDACTIE & SUBSIDIEOVEREENKOMST 
 • FASE 8: IMPLEMENTATIE & COMMUNICATIE 

Het is niet noodzakelijk om elke fases ook lineair en achter elkaar te volgen. In de praktijk zullen sommige fases elkaar overlappen of afwisselen. Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk dat je al gestart bent met delen van je onderzoek zoals bijvoorbeeld het bevragen van je doelgroep en stakeholders en dat je gelijktijdig in een aparte werkgroep een nieuwe missie en visie aan het uitwerken bent. Het is vaak ook goed om bij het opstellen van je doelstellingenkader regelmatig terug te kijken naar je analyse en je keuzes nog eens in vraag te stellen. Gebruik deze fasering dus als een leidraad, maar pas ze aan naar jullie eigen beleidsplanningsproces.

Poster beleidsplanning

Om het beleidsplannignsproces visueel duidelijk te maken, plaatsen we de verschillende fases ook op een poster. Bij elke fase staat er een korte schematische weergave van de belangrijkste elementen uit die fase. We geven per fase ook telkens één tip om innovatie in je beleidsplanningsproces binnen te brengen, formuleren het gewenste eindresultaat en een tussentijdse check die je per fase kan afvinken.

Elke Vlaams erkende organisatie kreeg in september van 2023 één exemplaar opgestuurd. Heb je dit gemist of heb je graag een extra exemplaar? Download dan de poster of contacteer ons om een fysiek exemplaar te ontvangen.

Ondersteuningstraject beleidsplanning

Naast de toolbox en de poster beleidsplanning werkten we een heel ondersteuningstraject uit en organiseren we verschillende open vormingen, stelde we een aanbod samen van freelancers om je individueel te laten begeleiden, organiseren we een uitwisselingsplatform en ontwikkelde we ook nog een aparte reflectietool over de agenda van de toekomst voor jeugdwerk en een publicatie als input voor jouw omgevingsanalyse.

Senne          Misplon
Senne Misplon
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning