[anysurfer.logo]

Jeugdwerktweedaagse

Jeugdwerktweedaagse

jeugdwerkbeleid   |  21 - 22 FEBRUARI 2024

De inschrijvingen voor dit event zijn afgesloten.


Wil jij mee nadenken over impact van het jeugdwerk in Vlaanderen en de trends en uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden? Wil je meewerken aan hoe we met deze uitdagingen als jeugdwerksector moeten omgaan? Goesting om de impact van het jeugdwerk mee zichtbaar te maken? Dan mag jij de Jeugdwerktweedaagse op woensdag 21 en donderdag 22 februari niet missen.

De jeugdwerktweedaagse staat dit jaar in het teken van de verderzetting van het impactkader #jeugdwerkwerkt en de aanloop naar nieuwe beleidsnota's van jeugdwerkorganisaties.

We leggen de focus op

 • de beleidsmatige toekomstgerichte acties van het impactkader via de beleidswerkgroepen en hun plannen voor de toekomst
 • toekomstperspectieven en samenwerkingen opnemen in de beleidsnota’s 2026 – 2030 zodat we ons sterk jeugdwerknetwerk in the picture kunnen zetten

We laten ons inspireren door elkaar, de verschillende beleidswerkgroepen, externe sprekers over relevante en actuele thema's die op ons afkomen of die we belangrijk vinden. We maken ook graag tijd voor informele ontspanning en ontmoeting.


Woensdag 21 februari gaan we aan de slag in de bestaande beleidswerkgroepen. In deze werkgroepen zetten we ons impactkader om in de praktijk via acties en (middel)lange termijn doelstellingen. We nodigen de beleidswerkgroepen uit om over het muurtje te gaan kijken en de handen in elkaar te slaan om samen te werken rond thema's die in meerdere werkgroepen terug komen. We leggen daarnaast ook linken met de zomerbevraging van 't Is aan u! en de prioritaire thema's van de nieuwe Vlaamse Jeugdraad. Dat zijn thema's waar jongeren écht van wakker liggen en kunnen we dus niet zo maar laten passeren.
Je hoeft nog geen lid te zijn van een beleidswerkgroep om op woensdag aan te sluiten! Eenmalig aansluiten op een beleidswerkgroep met thema naar keuze kan, grijp je kans! 

Op donderdag 22 februari verschuiven we de focus dan richting de nieuwe beleidsnota’s van het jeugdwerk. De nieuwe beleidsperiode 2026-2023 lijkt nog ver weg en toch zijn we nu al aan het werken aan de nieuwe beleidsplannen. Welke thema’s, doelstellingen en acties nemen jeugdwerkorganisaties mee in hun eigen beleidsnota? Dag 2 staat in teken van inspiratie. We nemen een aantal uitdagingen/thema's van dag 1 opnieuw vast en voegen daar enkele extra thema's aan toe. Experten binnen en buiten de sector komen jou dan inspireren over hoe je met dit thema aan de slag kan in je beleidsnota. We blijven ook uitwisseling centraal zetten en gaan daarbij op zoek naar samenwerkingen tussen jeugdwerkorganisaties die je kan meenemen in je beleidsnota.

Onderaan deze pagina vind je alvast meer informatie over de sprekers en thema's!

Locatie

De jeugdwerktweedaagse gaat door in het Scoutshuis in Antwerpen.

Er is de mogelijkheid om te blijven overnachten. De kosten hiervoor worden extra aan de deelname prijs toegevoegd.

Doelgroep

 • Leden van de beleidswerkgroepen
 • Leden van de commissie jeugdwerk
 • Beleidsmedewerkers uit het jeugdwerk
 • Coördinatoren uit het jeugdwerk
 • Verantwoordelijken van het beleidsnotaproces
 • Alle jeugdwerkers die geïnteresseerd en getriggerd zijn door het programma 

Overnachten

We bieden jou graag de mogelijkheid om te blijven overnachten in het Scoutshuis. Dat is handig om geen extra verplaatsing te moeten doen én je kan daardoor ook nog informeel verder kennismaken met andere jeugdwerkers. Er zijn slaapkamers van 4, 6 of 8 personen.

We voorzien een luchtig avondprogramma met een avondmaaltijd. Ook al kom je enkel donderdag, je mag woensdagavond al afzakken. In het geval je niet zou mee eten 's avonds maar wel blijft overnachten, blijft de kostprijs hiervoor onveranderd. 

We rekenen de kost voor het eten en de overnachting door via een aparte factuur die je zal ontvangen na je inschrijving. Alles bij elkaar zal dit neerkomen op €35.

Inschrijven?

Via de rode knop rechtsboven!

Wil je werken met een factuur of bestelbon? 
Ons inschrijvingssysteem is zodanig gebouwd dat na betaling de factuur automatisch gegenereerd wordt. Door deze automatisering van de inschrijvingen voor onze vormingen hebben wij administratieve tijd kunnen uitsparen en dat houden wij ook graag zo. Indien er vanuit onze administratie toch facturen dienen aangemaakt te worden, dan vergt dit extra personeelstijd voor opmaak en opvolging van de facturatie en zien wij ons genoodzaakt om dit aan te rekenen.

Concreet komt het er dan op neer dat diegene die zich inschrijft en dit via een bestelbon wilt doen bij de inschrijving het solidariteitstarief kiest. Bij het vakje 'bestelbon' vermeld je dat je via een bestelbon wilt werken, je kiest voor de optie 'uitgesteld betalen'. Je stuurt dan een mailtje naar evenementen@ambrassade.be met alle info van je bestelbon.

De thema's en sprekers op donderdag 22/2/24:

1) Vrijwilligers - Lise Clottens (Awel)

Het vrijwilligerswerk in Vlaanderen staat onder druk, dat voelen we allemaal. In deze sessie inspireert Awel je over hun vrijwilligersaanpak. Awel betrekt vrijwilligers op elk niveau van haar organisatie. Dat maakt hen het kloppende hart van de werking. Ze nemen je graag mee in hoe ze vrijwilligers vinden, hoe ze hen ondersteunen om te groeien en hoe ze hen coachen tot leidende figuren met veel verantwoordelijkheid. En natuurlijk ook in hoe dat soms ook eens gemakkelijker gezegd als gedaan is ;-)

2) Stem van jongeren versterken - Kathleen Vogelaers (Scholierenkoepel) 

De stem van jongeren versterken in je werking op een doeltreffende manier? De Vlaamse Scholierenkoepel weet er wat van! Ze zijn dé organisatie van, voor en door alle scholieren in het Nederlandstalig middelbaar onderwijs. De Scholierenkoepel laat de stem van scholieren overal actief meetellen, in de eerste plaats op school en bij het beleid. In deze sessie nemen ze je mee in hoe je op een effectieve manier de stem van kinderen en jongeren binnenbrengt en versterkt in je organisatie. Er is hierbij ook ruimte voor uitwisseling met de groep. 

3) Internationalisering - Wietse Van Daele (JINT)

Hoe kan je internationale activiteiten en internationale samenwerking meer structureel inbedden in je organisatie en in je beleidsnota? Niet als een extraatje, maar als een weloverwogen manier om de doelstellingen van je organisatie te bereiken en een echte meerwaarde te creëren?  Vertrekkend vanuit de tool LAND inZICHT ga ik met jou op zoek naar hoe internationale activiteiten en samenwerking je organisatie kunnen versterken. LANDinZICHT is zo een goed kompas voor wie internationale samenwerking en activiteiten in z’n beleidsplan wil inbouwen.  

3) Mentaal welzijn - Elke van Roy (Colruyt group) 

Het mentaal welzijn in het jeugdwerk, zowel van kinderen & jongeren, maar ook van de jeugdwerkers staat onder druk. Deze sessie focust zich op het mentaal gezond houden van je ploeg. In deze inspirerende sessie neemt Elke van Roy, Preventieadviseur psychosociale aspecten bij Colruyt Group, je mee in hoe Colruyt als werkgever inzet op het mentaal welzijn van haar werknemers via concrete voorbeelden en good practices. Op het einde van de sessie is er ook ruimte tot uitwisseling met elkaar over dit thema. 

4) Duurzaamheid - Dorien Verhavert (Klimaatcontact)

In deze sessie ga je met elkaar in interactie over duurzaamheid in je organisatie. Welke stappen hebben andere organisaties al gezet om hun voetafdruk te verkleinen? Wat waren de wins en de failures? Vrijwillig klimaatcoach Dorien Verhavert faciliteert de sessie. Haar jeugdwerk ervaring combineert ze met kennis van klimaatgesprekken en KlimaatContact vzw. Geen theorie, maar vollen bak praktijk! Volg deze sessie en loop geïnspireerd naar buiten met ideeën toegepast op het jeugdwerk.  

5) Inclusiviteit en gelijke kansen - Beno Schraepen (Onderzoeker & auteur excluses)

Inclusief en toegankelijk jeugdwerk, dát is het doel. Het jeugdwerk loopt op wereldniveau voorop wat betreft kwaliteit en vrijwilligerswerk, maar hoe komt het dat we rond inclusie en gelijke kansen blijven aanmodderen? Beno Schraepen, is docent en auteur van het boek 'Excluses’. Hij voerde onderzoek over inclusie, gelijke kansen en diversiteit in het jeugdwerk en erbuiten. In deze sessie neemt hij je mee in hoe je effectief aan inclusie kan doen en waarom het een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Hij neemt je mee in enkele good practices uit het jeugdwerk. Op het einde van de sessie is er ook voldoende ruimte voor dialoog en uitwisseling.  

5) Digitale leefwereld kinderen & jongeren - Mediawijs

Media spelen een belangrijke rol in het leven van de jeugd. Dat is iets positiefs, maar soms ook best een uitdaging. Veel kansen dus, maar ook risico's en minder fijne ervaringen. Kinderen en jongeren ontmoeten elkaar online, leren nieuwe dingen, maar botsen af en toe ook op zaken. Al die ervaringen nemen ze niet enkel mee naar school en thuis, maar ook naar het jeugdwerk. Hoe kan je inzetten op het de mediawijsheid en digitale veerkracht van de kinderen, jongeren en hun begeleiders? Emmy en Aurelie inspireren je met concrete good practices en ideeën om van jouw organisatie een mediawijze organisatie te maken. 

6) Vraag het aan een ervaren jeugdwerker!

Heb je een vraag over het schrijven van je beleidsnota? Doorheen de dag zullen er 3 ervaren (ex-)jeugdwerkers klaar staan om al jullie vragen rond het schrijven van een beleidsnota te beantwoorden. Hieronder vind je meer info over de sprekers en hun expertise/ervaring:

De 3 sprekers zijn: 

Stijn Verbeure (Freetime VZW)

Op mijn 25e startte ik bij Freetime vzw. Ik doorliep er verschillende functies: vakantiecoördinator internaatsvakanties, vormingsverantwoordelijke en gestaag gegroeid van coördinator naar directeur van de organisatie. Een eerste beleidsnotaproces heb ik meegemaakt in 2010-2012 en nu bezig met het 5e beleidsnotaproces voor Free-Time vzw.  

Mijn expertise? Laat ons zeggen dat ik omtrent het financiële aspect het meest heb geleerd de afgelopen jaren, dus de vertaling van je doelstellingenkader naar je begroting. Daarnaast kan ik jullie ook inspireren met hoe je het procesmatig kan aanpakken. Ik wil jou graag helpen om eventueel knopen door te hakken over strategische of operationele zaken die je al dan niet nog zou willen opnemen in jullie verhaal. 

Gerd Vertommen (Karavaan vzw)

Ik heb vooral heel wat praktijkervaring: dit wordt mijn 5e Karavaan beleidsnota en voordien nog meegewerkt aan een 3 tal IJD beleidsnota’s. Ik heb dus vooral een brede insteek waarbij o.a. over samenwerkingen, keuzes maken en onderhandelen met het departement CJM.

Daarnaast zet ik algemeen ook sterk in op het algemeen belang van het democratisch proces en zowel je vrijwilligers als je medewerkers van bij de aftrap actief te betrekken. En dat een beleidsnota ook een handig werkinstrument is om in te zetten in je organisatie. 

Katrien Vissers (ex-coördinator van Tumult)

Katrien werkte net geen 10 jaar als coördinator voor Tumult. In die tijd doorliep ze 3 beleidsnotaperiodes. Elk van die periodes leverde waardevolle inzichten op die ze graag met jullie deelt.   Ze inspireert jullie graag vanuit jullie vragen rond: hoe je binnen bestaande kaders op zoek kan gaan naar witruimte hoe samenwerking - zowel binnen als buiten de 'sector' - een meerwaarde kan betekenen in je beleidsnota hoe je een doelstellingenkader vanuit een waarden en impactgedreven manier kan opbouwen de slimme trucs en quick wins om je beleidsnota net dat tikje meer te geven 

Lisa           Franken
Lisa Franken
 • Jeugdwerkondersteuner