[anysurfer.logo]

Prijzenbeleid

Prijzenbeleid

Solidariteit en participatie zijn basiswaarden van De Ambrassade.
We vinden het belangrijk dat studenten, vrijwilligers, jongeren of andere mensen die financieel minder ruimte hebben, ook optimaal kunnen participeren aan vormingen en dienstverlening van De Ambrassade. Daarvoor hebben we een sociaal tarief. En we vragen aan deelnemers die méér financiële ruimte hebben om er mee voor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk kan deelnemen. Dat noemen we ons solidariteitstarief. We werken dus voor al onze dienstverlening met drie tarieven. 

We kiezen er dus voor om 3 tarieven te hanteren voor onze studiedagen, congressen, publieksmomenten of open vormingsmomenten. Via die 3 tarieven willen we voor een spontane herverdeling zorgen binnen onze doelgroepen. We hanteren telkens een standaardtarief, maar ook een sociaal tarief voor de organisaties die het minder breed hebben en een solidariteitstarief voor organisaties die het mogelijk willen maken dat alle organisaties kunnen deelnemen en het zelf financieel beter hebben.

Belangrijk is dat je als organisatie helemaal zelf kan kiezen welk tarief je betaalt. Je kan dus zelf beslissen hoeveel je wil betalen voor een aanbod uit onze Ambriage. Wissel je dat af per vorming of studiedag, laat je het afhangen met hoeveel je komt, of het vrijwilligers of beroepskrachten zijn, of maak je een keuze die steeds geldt binnen jouw organisatie? Aan jou de keuze.

Prijszetting

Studiedag/congres/publieksmoment/vorming in open aanbod/uitwisseling/groot open vormingsmoment:

  • halve dag: € 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)
  • hele dag: € 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) - € 75 (solidariteitstarief)
  • Meerdaagse cursus: €60/dag + €15/overnachting (incl. maaltijden)