Onderzoek lokale jongereninformatieactoren

Jongereninformatie is een vaag begrip. Toch zit het vervat in de dagelijkse professionele context van veel lokale actoren die met jongeren werken.

Kind & Samenleving voerde in opdracht van De Ambrassade onderzoek naar de manier waarop jongereninformatie zit ingebed in de dagelijkse praktijk van diverse professionals die in contact staan met jongeren tussen 12 en 18 jaar. Uit de professionals die lokaal jongeren informeren, werden zeven doelgroepen geselecteerd:

  • Leerkrachten
  • CLB-medewerkers
  • (Huis)artsen
  • JAC-medewerkers
  • Jeugddiensten
  • Jeugdwelzijnswerkers
  • Jeugdhuizen

Elke doelgroep werd apart bevraagd tijdens focusgroepgesprekken. De leidraad van deze gesprekken was quasi gelijklopend voor alle doelgroepen. In welke mate is ‘jongeren informeren’ een kerntaak in hun dagelijks takenpakket? Wordt er op eigen initiatief of op vraag van de jongeren zelf gewerkt? Over welke thema’s wordt informatie versterkt, en over welke thema’s niet? Waar liggen moeilijkheden en grenzen? En hoe kan het beter?

De antwoorden op deze vragen vind je in het rapport in bijlage!