Onderzoek lokale jongereninformatieactoren

Jongereninformatie is een vaag begrip. Toch zit het vervat in de dagelijkse professionele context van veel lokale actoren die met jongeren werken.

Deze studie van Kind & Samenleving, in opdracht van De Ambrassade, wil een beter inzicht verwerven in de manier waarop jongereninformatie ingebed is in de dagelijkse praktijk van diverse professionals die in contact staan met jongeren tussen 12 en 18 jaar.

In hoeverre is ‘jongeren informeren’ een kerntaak en courante bezigheid in hun dagelijkse professionele takenpakket? Hoe wordt er op eigen initiatief of op vraag van de jongeren zelf gewerkt? Over welke thema’s wordt informatie versterkt, en over welke thema’s niet? Waar liggen moeilijkheden en grenzen? En hoe kan het beter?

Uit de professionals die lokaal jongeren informeren, werden zeven doelgroepen geselecteerd.

  • Leerkrachten
  • CLB-medewerkers
  • (Huis)artsen
  • JAC-medewerkers
  • Jeugddiensten
  • Jeugdwelzijnswerkers
  • Jeugdhuizen

Elke doelgroep werd apart bevraagd tijdens focusgroepgesprekken. De leidraad van deze gesprekken was quasi gelijklopend voor alle doelgroepen. De gesprekken werden opgenomen, uitgetikt en kwalitatief geanalyseerd met open coding.

Lees het rapport in bijlage!