Kwavoscoop - zelfevaluatie-instrument voor kwaliteitsvolle vorming in het jeugdwerk

Kwavoscoop is een instrument om zelf, op een gestructureerde manier, je vormingsaanbod en -beleid te evalueren. Het werd uitgedacht en uitgetest door vormingswerkers van verschillende jeugdwerkorganisaties, in samenwerking met Steunpunt Jeugd en Kwasimodo. Op de cursus Hoofdinstructeur is het een vaste waarde in de sessie rond kwaliteitsvolle vorming.

Kwavoscoop wil een proces op gang brengen. In dat proces denk je na over de sterktes die je wil behouden en de zwaktes die je wil verbeteren. Zo krijg je een blauwdruk van de huidige situatie. Achteraf kan je op basis van de informatie in die blauwdruk een concreet actieplan opstellen. Ook hier doet de Kwavoscoop een voorzet. Of je hier mee verder gaat beslis je natuurlijk zelf.

Kwavoscoop is opgebouwd uit stellingen, waarachter een visie schuilt op kwaliteitsvolle vorming. Doorheen het werken met de stellingen, leggen we stelselmatig die visie bloot. Toch blijft de mate waarin je meestapt in die visie en het gewicht dat je aan de stellingen geeft, volledig in jouw handen. Het voordeel daarvan is dat je zelf bewuste keuzes moet maken, voor hetzelfde geld leg je de geponeerde stellingen naast je neer. Er is geen 'goed' of 'fout', 'beter' of 'best', er zijn enkel denkoefeningen die jou helpen je eigen kwalitetiseisen scherp te stellen en je werking er aan te toetsen.

Auteur: Steunpunt Jeugd
Pagina's: 57
Datum van uitgave: 01/01/2009
Prijs: € 0.00
Opmerking bij prijs: deze publicatie is gratis te downloaden

Bestelformulier

Bijvoorbeeld: website De Ambrassade, nieuwsbrief De Ambrassade, andere communicatiekanalen...